• LT

  • Regulamin konkursu "Wakacje w Polsce"

  • Logo Instytutu Polskiego w Wilnie

  • Regulamin konkursu na projekt plakatu promującego
    20-lecie Instytutu Polskiego w Wilnie

  • LENKIJOS INSTITUTO VILNIUJE 20-MEČIUI SKIRTO PLAKATO KONKURSO NUOSTATOS

  • Folder o studiach w Polsce (w języku litewskim)

  • Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ RP informuje, iż ukazało się anglojęzyczne opracowanie „Defective Codes of Memory”. Publikacja jest efektem dotychczasowych działań DDPK, zwłaszcza zaś międzynarodowej konferencji naukowej „Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenie pamięci o niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych w mediach za granicą”, która została zorganizowana w dniu 10 października 2013 r. przy współpracy Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wkrótce ukaże się także wersja w języku niemieckim.

    W publikacji „Defective Codes of Memory” znajdziecie Państwo omówienie kwestii stosowania w przestrzeni międzynarodowej terminu „polskie obozy koncentracyjne” i podobnych „błędnych kodów pamięci” w trzech aspektach: prawnym, medialnym i językowym. W opracowaniu omówiono również środki prawne, które mogą być stosowane dla przeciwdziałania używaniu niewłaściwych „kodów pamięci”, w tym klasyfikację prawną ewentualnej odpowiedzialności. Poruszono temat etnicyzacji odpowiedzialności za zbrodnie, czyli przenoszenia odpowiedzialności z powszechnych prądów ideowych na konkretne grupy etniczne i narodowe. Uważamy, że niniejsze opracowanie stanowi ważny głos w debacie na temat przyczyn i skutków używania błędnych fraz fałszujących historię w przestrzeni publicznej i może stanowić bardzo efektywny instrument przeciwdziałania „wadliwym kodom pamięci”, zwłaszcza w polskiej perspektywie.