• Konkurso "Atostogos Lenkijoje" nuostatai

  • PL

  • Lenkijos instituto Vilniuje logotipas

  • Bukletas apie studijas Lenkijoje

  • Lenkijos URM Viešosios ir kultūros diplomatijos departamentas informuoja, kad anglų kalba yra išleistas "Detective Codes of Memory" leidinys. Publikaciją išleido Viešosios ir kultūros diplomatijos departamentas (DDPK) kaip ligšiolinių veiksmų, ypač tarptautinės mokslinės konferencijos "Klaidingi atminties kodai. Atminties apie vokiečių nacių koncentracijos stovyklas deformacija užsienio žiniasklaidoje" ("Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenie pamięci o niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych w mediach za granicą”), kuri vyko 2013 m. spalio 10 d. bendradarbiaujant su Varšuvos universiteto Europos studijų institutu ir Varšuvos ekonomikos aukštoji mokykla, rezultatas. Netrukus pasirodys versija vokiečių kalba.

    Leidinyje "Detective Codes of Memory" rasite terminų "lenkų koncentracijos stovyklos" ir panašių "klaidingų atminties kodų" naudojimo tarptautinėje erdvėje aptarimą trimis aspektais: teisiniu, žiniasklaidos ir kalbos. Publikacijoje taip pat aptarti teisiniai būdai, kurie gali būti taikomi veikiant prieš netinkamus "atminties kodus", taip pat teisinę kylančios atsakomybės klasifikaciją. Nagrinėta atsakomybės už nusikaltimų tautinimo tema, arba atsakomybės kilusios dėl bendrų idėjinių krypčių perkėlimo konkrečioms etninėms ir tautinėms grupėms. Manome, kad šis leidinys yra svarbus balsas debatuose apie klaidingų teiginių, falsifikuojančių istoriją viešojoje erdvėje, naudojimo priežastis ir pasekmes bei gali tapti itin efektyviu instrumentu veikiant prieš "klaidingus atminties kodus", ypač Lenkijos perspektyvoje.