Wywiad z premierem M. Morawieckim w „El Mundo”

Polecamy wywiad z premierem M. Morawieckim w dzisiejszym wydaniu hiszpańskiego dziennika El Mundo: „Myślę, że obecny kryzys i te niedomagania, które w funkcjonowaniu UE widzimy, powinny być dla nas raczej impulsem do naprawy, do reformy. […] Unia Europejska budzi się do działania powoli, może zbyt wolno, ale to potężny obszar gospodarczy i musimy te atuty, tę potęgę wykorzystać dla dobra całej Wspólnoty. […] Od początku postulujemy, by unijna odpowiedź na kryzys była ambitna. Ostatnie decyzje ministrów finansów to krok w dobrym kierunku. W końcu mówimy o skali pomocy, która zaczyna odpowiadać potrzebom Europy”.

Cały wywiad z Premierem Polski