Dešimtosios Smolensko katastrofos metinės

Dešimtosios Smolensko katastrofos metinės

2010 metų balandžio 10 dieną specialusis lėktuvas TU-154M su Lenkijos Respublikos Prezidentu Lechu Kaczyńskiu ir Prezidento sutuoktine Maria Kaczyńska pakilo iš Varšuvos į Smolenską. Tą dieną Katynės lenkų karių kapinėse valstybinė delegacija turėjo dalyvauti ten įvykdytų žudynių 70-ųjų metinių minėjime. Lėktuve buvo 96 asmenys, tarp jų – aukščiausi šalies valdžios pareigūnai, visuomeninių ir bažnytinių organizacijų atstovai, kariuomenės vadai ir lėktuvo įgula.

Į 2010 m. balandžio 10 d. iškilmes vykusi delegacija atstovavo įvairialypį Lenkijos politikos, visuomeninį ir dvasinį elitą. Ją sudarė Seimo ir Senato vicepirmininkai, parlamentarų grupė, visų sričių Lenkijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų vadai, Prezidento kanceliarijos darbuotojai, valstybinių institucijų vadovai, dvasininkai, ministerijų, kombatantų ir visuomeninių organizacijų atstovai ir juos lydintys asmenys. Asmuo, jungęs šiuolaikinę Lenkiją su tarpukario Lenkijos elitu ir tradicija buvo kartu skridęs paskutinis Lenkijos Respublikos Prezidentas išeivijoje Ryszard Kaczorowski.

Skrydžio į Smolenską dalyviai vyko į iškilmes Katynėje, kad pagerbtų 1940 m. pavasarį aukščiausios Sovietų Sąjungos valdžios įsakymu NKVD įvykdytos masinės egzekucijos aukas Katynės miške Miednoje, Charkove, Bukovinoje ir Kuropatuose. Katynės žudynėse gyvybę prarado lenkų karo belaisviai: karininkai, mokslininkai, įvairių konfesijų dvasininkai, valdininkai ir tarnautojai, laisvųjų profesijų atstovai, verslininkai – anuometinis II Lenkijos Respublikos elitas.

Katynės žudynės ir Smolensko tragedija, tai du įvykiai, tapę tragiškų Lenkijos istorijos įvykių simboliais.

Įvykus lėktuvo TU 154M katastrofai, Prezidentas Lech Kaczyński nepasakė savo kalbos, parengtos Katynės žudynių 70-mečio minėjimui.

„Padarykime taip, – rašė tuomet Prezidentas, – kad Katynės žaizda pagaliau galėtų užgyti ir surandėti“.

Raginimas, kuris nebuvo ištartas 2010 m. balandžio 10 dieną, šiandien, o dešimties metų, skamba taip pat stipriai.

Įvykusi nelaimė sukrėtė milijonus lenkų bei tarptautinę visuomenę. To skrydžio dalyviai amžinai liks gyvi mūsų atmintyje.

Žemiau yra pateikiama šviesaus atminimo Prezidento Lecho Kaczyńskio Katynėje nepasakyta kalba. Ji išspausdinta Lenkijos Respublikos Prezidento kanceliarijos leidinyje „Lenkijos Respublikos Prezidentas Lech Kaczyński 2009-2010. Rinktinės kalbos, laiškai, interviu“.

Lenkijos užsienio reikalų ministerijos Spaudos atstovo biuras