Początki sowietologii: Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie

Konferencja naukowa „Początki sowietologii: Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930-1939), idee – ludzie – dziedzictwo” z okazji 90-lecia powołania

26 lutego 2020 r., o godz. 13.00 w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej (ul. šv. Jono 3, Wilno)
27 lutego 2020 r., o godz. 9.00 w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich (ul. Žygimantų 1, Wilno)

Konferencja objęta patronatem Prezesa Rady Ministrów Republiki Litewskiej Sauliusa Skvernelisa i Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego

Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej działał w latach 1930-1939 przy Uniwersytecie Stefana Batorego. Posiadał  autonomię i samorządność. Przy instytucie działała Szkoła Nauk Politycznych o statusie prywatnej uczelni wyższej. Instytut mieścił się w gmachu Biblioteki Wróblewskich w Wilnie.

Wydział Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej i Instytut Polski w Wilnie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Początki sowietologii: Instytut Naukowo – Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930 – 1939), idee – ludzie –   dziedzictwo (z okazji 90-lecia powołania)”. Udział w konferencji wezmą wybitni naukowcy z Polski i Litwy: Tadeusz Bujnicki (Uniwersytet Jagielloński), Adam Eberhardt (Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie), Marek Kornat (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk), Šarūnas Liekis (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie), Danuta Malicka (Uniwersytet Wrocławski), Jan Malicki (Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego), Rimantas Miknys (Instytut Historii Litwy), Tomas Venclova (poeta publicysta, tłumacz)  i Leszek Zasztowt (Uniwersytet Warszawski).
Obrady rozpoczną się 26 lutego, o godz. 13.00, w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej Referat inauguracyjny pt. „Polska wobec Sowietów w latach 1918 – 1939” wygłosi wybitny polski historyk i politolog prof. Wojciech Materski (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk). Nastąpi debata pt. „Początki sowietologii, jej rozwój, stan obecny i perspektywy” w językach polskim i litewskich z tłumaczeniem symultanicznym.

Wstęp wolny pod warunkiem uprzedniej rejestracji. Rejestracja jest otwarta do 20 lutego. Na adres elektroniczny tomasz.blaszczak@vdu.lt należy podać imię, nazwisko i instytucję delegującą; przy wstępie do ambasady prośba o przedstawienie dowodu tożsamości – wstęp na teren placówki bez ważnego dokumentu jest niemożliwy. Uwaga: liczba miejsc ograniczona.

27 lutego obrady konferencji zostaną przeniesione w symboliczne miejsce – do Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich (ul. Žygimantų 1), gdzie w okresie międzywojennym mieścił się Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej i Szkoła Nauk Politycznych. Początek obrad – godz. 9.00. Wstęp wolny.

Obrady w językach polskim i litewskim, bez tłumaczenia ustnego. Uczestnikom konferencji zostaną udostępnione tłumaczenia referatów w formie wydruków.

Organizatorzy: Wydział Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Polski w Wilnie, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich
Wsparcie finansowe konferencji: Orlen Lietuva