Vilniaus Stepono Batoro universiteto įkūrimo 100-ųjų metinių minėjimas

Vilniaus Stepono Batoro universiteto įkūrimo 100-ųjų metinių minėjimas

Gruodžio 5 d., 14.00–18.00 val., Vilniaus universiteto Senato salė (Universiteto g. 3, Vilnius)

Prieš 100 metų, 1919 m. spalio 11 d., po beveik 90 metų Vilniuje buvo atkurta aukštoji mokykla – universitetas.  Tada buvo nuspręsta, kad atgimęs universitetas gaus karaliaus Stepono Batoro, savo įkūrėjo, vardą.  Universitetas tapo svarbiu intelektualinio gyvenimo centru, tęsė buvusios Abiejų Tautų Respublikos laikų ir pirmaisiais po jos padalijimo metais veikusių mokslo centrų tradicijas. Mokykla buvo įkurta 1579 m., kai karalius Steponas Batoras skyrė lėšų Jėzuitų kolegijai Vilniuje paversti ją Vilniaus akademiją. Po 1831 m. sukilimo žlugimo caro valdžia įsakė likviduoti universitetą –  kaip bausmę už daugelio mokslininkų ir studentų dalyvavimą sukilime. Universiteto veikla buvo atkurta tik 1919 m. ir pasibaigė 1939 m., prasidėjus Antrajam pasauliniam karui. Po karo Torunės Mikalojaus Koperniko universitetas tapo buvusio Vilniaus Stepono Batoro universiteto akademinių tradicijų sergėtoju ir įpėdiniu. Konferencijos „Stepono Batoro universiteto šimtmetis“ metu pranešimus skaitys: prof. Marija Drėmaitė (Vilniaus universitetas) „Vladas Drėma ir jo studijos Stepono Batoro universitete”; prof. Anna Supruniuk (Torunės Mikalojaus Koperniko universitetas) „Abraham Suckever ir kiti Stepono Batoro universiteto studentai”; prof. Tomas Venclova (Lietuvos poetas, publicistas, literatūros tyrinėtojas)  „Czesław Miłosz – Vilniaus universiteto studentas”. Kitas šiam minėjimui skirtas renginys – parodos „Stepono Batoro universitetas 1919-1939“ atidarymas. Parodą sudaro šio universiteto rektorių portretai, rektorių ir dekanų insignijos. Parodą taip pat papildo stendai lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis su informacija apie universiteto mokslinę ir tiriamąją veiklą, jo pasiekimus ir dinamišką plėtrą.
Diskusijoje „SBU Lenkijos ir Lietuvos visuomenės opinijose“ dalyvaus: prof. Alfredas Bumblauskas, dr. Barbara Stankevič ir prof. Mirosław A. Supruniuk. Moderuos dr. Artūras Vasiliauskas.
Konferencija vyks lietuvių ir lenkų kalbomis su vertimu. Įėjimas laisvas.

Organizatoriai: Vilniaus universitetas,  VU Istorijos fakultetas, VU Muziejus, VU Biblioteka, Torunės Mikalojaus Koperniko universitetas