Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego ogłasza czwarty konkurs o Nagrodę im. Juliusza Bardacha

Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego ogłasza czwarty konkurs o Nagrodę im. Juliusza Bardacha 

Nagroda jest przyznawana dla najlepszych prac doktorskich, dotyczących problematyki spuścizny państwowej, prawnej i kulturalnej Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIX-XX wieku, lub analizujących problemy związane z historią co najmniej dwóch krajów ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego – Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy. Termin zgłaszania prac – 15 grudnia 2019 r. Prosimy o przesyłanie proponowanych prac na adres: rustis.kamuntavicius@vdu.lt .
Do dnia 1 marca 2020 roku komisja powołana przez Instytut WXL ogłosi listę prac nominowanych do nagrody. Kandydaci zostaną zaproszeni do Kowna, gdzie odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia Nagrody. Regulamin konkursu: https://www.ldki.lt/pl/instytut-wielkiego-ksiestwa-litewskiego-oglasza-czwarty-konkurs-o-nagrode-im-juliusza-bardacha/ . Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Instytutu WXL (www.iwxl.lt), albo rustis.kamuntavicius@vdu.lt.