Dyskusja „Crimean Crime – consequences for the international law and politics” (Zbrodnia Krymska – konsekwencje dla prawa międzynarodowego i polityki)

Dyskusja „Crimean Crime – consequences for the international law and politics” (Zbrodnia Krymska – konsekwencje dla prawa międzynarodowego i polityki)

  • 11 kwietnia, godz. 18.00, Sala konferencyjna, Litewska Narodowa Biblioteka im. M. Mažvydasa (al. Giedymina 51, Wilno)
  • 12 kwietnia, godz. 14.00, sala nr 311, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (ul. Putvinskio 23, Kowno)

Aneksja Krymu wywołała poważne zaniepokojenie w Europie Środkowej i Wschodniej. Stanowisko Rosji w odniesieniu do prawa międzynarodowego i integralności terytorialnej sąsiadów stało się aktualnym politycznym i prawnym i problemem badawczym. Krym jest okupowany przez Rosję – jakie są prawne drogi wyjścia z tej sytuacji? Co można i czego nie można oczekiwać od prawa międzynarodowego? Czy możliwy jest międzynarodowy porządek bez prawa międzynarodowego?
Przyczynkiem do dyskusji będzie książka „The Case of Crimea’s Annexation under International Law” (Kwestia aneksji Krymu według prawa międzynarodowego)”,  wydana przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Warszawie, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydawnictwo Scholar. Książka oferuje interesujący, całościowy i kompetentny wkład w analizę prawną otaczającą aneksję Krymu przez Rosję, jej konsekwencje i odpowiedzialność w tym zakresie  prawa międzynarodowego. Publikacja charakteryzuje się wysokim poziomem analizy prawnej  kompetentnego międzynarodowego zespołu autorów pod przewodnictwem polskich ekspertów.
W spotkaniach udział wezmą: dr Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz dr Łukasz Adamski, zastępca dyrektora Centrum, prof. Dagmar Richter (Uniwersytet Kraju Saary, Uniwersytet w Heidelbergu), prof. Władysław Czapliński (Uniwersytet Warszawski),  dr Šarūnas Liekis, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji UWW. Dyskusje moderuje: doc. dr Andrzej Pukszto, kierownik  Katedry Politologii UWW.
Spotkania odbędą się w języku angielskim bez tłumaczenia, wstęp wolny.

Organizatorzy: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie. Partnerzy: Ambasada RP w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie, Wileński Instytut Analiz Politycznych, Litewska Narodowa Biblioteka im. Martynasa Mažvydasa.