Pokazy filmu dokumentalnego „Milczące pokolenie” i spotkania z reżyserem Pawłem Domańskim

Pokazy filmu dokumentalnego „Milczące pokolenie” i spotkania z reżyserem Pawłem Domańskim

  • 10 kwietnia, pokaz dla stacjonujących w Szawlach żołnierzy z PKW „ORLIK”;
  • 11 kwietnia – pokaz w Solecznikach dla uczniów i nauczycieli;
  • 12 kwietnia – pokaz w Niemenczynie dla uczniów i nauczycieli.

„Milczące Pokolenie” jest filmem pokazującym skąd bierze się w młodych ludziach potrzeba patriotyzmu i jego okazywania, jest też próbą odpowiedzi na pytania: Jak głęboką wyrwę w rodzinie może spowodować milczenie? Jak czuje się syn, bądź córka dopiero po wielu latach dowiadujący się o przeszłości swoich rodziców? Jakie emocje targają rodzicem, który przez ponad pół wieku nosił w sobie historię, której nie mógł opowiedzieć nikomu – zwłaszcza najbliższym, bo bał się o ich życie?
W filmie „Milczące Pokolenie” poznajemy mjr Danutę Szyksznian-Ossowską – łączniczkę Okręgu Wileńskiego AK. W 1944 została schwytana przez NKGB i trafiła najpierw do więzienia na Łukiszkach w Wilnie, gdzie była torturowana, później spędziła rok w łagrze. Wyniszczona pracą w obozie i torturami, jako 19-letnia dziewczyna trafiła po wojnie na ziemie odzyskane. Przez lata nie mogła znaleźć pracy, była inwigilowana i zastraszana przez bezpiekę. Znaczna część zdjęć do filmu powstawała w Wilnie w Muzeum Okupacji i Walk o Wolność, w dawnym budynku siedziby Gestapo, NKWD i KGB. Film przedstawi Paweł Domański, reżyser.
Spotkania i film w języku polskim. Wszystkie pokazy zamknięte.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Ambasada RP w Wilnie, Studio Filmowe MAVision Szczecin