Wykład otwarty „Wpływ i odbiór „Pana Tadeusza” w literaturze litewskiej”

Wykład otwarty „Wpływ i odbiór „Pana Tadeusza” w literaturze litewskiej”
Cykl wydarzeń towarzyszących wystawie „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”
13 grudnia, godz. 18.00, Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich (Pl. Katedros 4, Wilno)

Od 27 listopada 2018 r. do 24 lutego 2019 r. w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie czynna jest wystawa „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”, organizowana z okazji 100-lecia odrodzenia niepodległości przez Polskę i Litwę.  Wystawa przedstawia ponad 250 unikalnych i typologicznie różnych eksponatów ze zbiorów około 30 instytucji Polski i Litwy (muzeów, bibliotek, archiwów, prywatnych kolekcji itp.), głównym eksponatem wystawy jest rękopis „Pana Tadeusza”. Wystawę uzupełnia szeroka oferta wydarzeń towarzyszących – kulturalnych, naukowych oraz edukacyjnych. W ramach projektów towarzyszących odbędzie się wykład prof. dr Brigity Speičytė (Uniwersytet Wileński, Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru) „Wpływ i odbiór „Pana Tadeusza” w literaturze litewskiej”. Poemat Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” (Paryż, 1834) – najwybitniejsze dzieło polskiego romantyzmu, w kulturze i literaturze polskiej zaliczane do epopei narodowej – wywarł znaczący wpływ na  kulturę narodów zamieszkujących Rzeczpospolitą Obojga Narodów: Litwinów, Białorusinów, Ukraińców i częściowo litwaków; formował wspólnotowe pojęcie tożsamości, myśl polityczną, wpisał się w tradycje literackie tych narodów.
Z poematem stworzonym na emigracji po klęsce Powstania Listopadowego czytelnicy na Litwie mogli zapoznać się w drugiej połowie XIX w. Był to jednak utwór nielegalny, zakazany przez władze carskie. Rozprowadzany w podziemiu literackim „Pan Tadeusz” został uznany przez mieszkańców Litwy historycznej jako dzieło wyrażające ich kulturową i narodową tożsamość. We współczesnej literaturze litewskiej tworzącej się od początku XX w. „Pan Tadeusz” stał się miejscem walki o pamięć kulturową. Utwór, który znalazł się w cieniu litewskiego kanonu literatury narodowej, okazał się w istotnej rezerwie kulturowej, do której powracano w decydujących dla Litwy momentach historycznych. Historia czytelnictwa „Pana Tadeusza” na Litwie niejako tworzy ciąg dalszy poematu – wątki miłości i odrzucenia, konfliktu i pojednania.
Wstęp wolny, ale obowiązuje rejestracja: http://registracija.valdovurumai.lt/gmnjqq3t.
Po wykładzie można będzie obejrzeć wystawę.

Organizatorzy wystawy: Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Zakład Narodowy im. Ossolińkich (Wrocław), Muzeum Pana Tadeusza (Wrocław), Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Adama Mickiewicza (Warszawa), Instytut Polski w Wilnie.