Międzynarodowa konferencja naukowa „Najjaśniejsza gwiazda na wileńskim firmamencie – ksiądz rektor Marcin Poczobut Odlanicki”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Najjaśniejsza gwiazda na wileńskim firmamencie – ksiądz rektor Marcin Poczobut Odlanicki”
5-6 grudnia, 9 godz., Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Sala Biała ( ul. Universiteto 3, Wilno)

W 2018 roku przypada 290. rocznica urodzin wybitnego astronoma, matematyka, teologa ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego (1728-1810). Zapisał się on w historii Rzeczypospolitej jako członek Komisji Edukacji Narodowej, współtwórca „Ustaw oświatowych”, wieloletni redaktor i wydawca „Gazet Wileńskich”, członek Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego w Londynie (1770) oraz członek Francuskiej Akademii Królewskiej (1778), rektor Akademii Wileńskiej (Szkoły Głównej WKL) w latach 1780–1799. Przyczynił się on do zreformowania akademii oraz do rozpowszechnienia idei oświeceniowych w Rzeczypospolitej, a szczególnie na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego. Za kadencji Poczobuta-Odlanickiego na wileńskiej uczelni rozpoczęto wykładanie geografii, historii, prawa, nauk inżynieryjnych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, etyki, języków nowożytnych. Szczególną uwagę zaczęto zwracać na kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. W konferencji udział wezmą naukowcy z Litwy, Polski i Białorusi, którzy pochylą się nad wkładem wybitnego naukowca Marcina Poczobuta-Odlanickiego w rozwój nauki, edukacji i kultury na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i całej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Język konferencji: języki Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wstęp wolny.

Organizator: Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego
Sponsorzy: Senat Rzeczypospolitej Polski, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Instytut Polski w Wilnie
Partnerzy: Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Pałac Balińskich w Jaszunach