Międzynarodowa konferencja naukowa „Tatarzy-muzułmanie Wielkiego Księstwa litewskiego: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” (620 lat Tatarów w historii, religii i kulturze Białorusi, Litwy i Polski)

Międzynarodowa konferencja naukowa „Tatarzy-muzułmanie Wielkiego Księstwa litewskiego:  przeszłość,  teraźniejszość,  przyszłość” (620 lat Tatarów w  historii, religii i kulturze Białorusi,  Litwy  i Polski)
27-28 czerwca, 10.00 godz., Uniwersytet Wileński, Wydział Filologii, aud. V. Krėvė (ul. Universiteto 5, Wilno)

W 2017 r. Tatarzy obchodzą 620. rocznicę przybycia na Litwę. Z tej okazji, na Uniwersytecie Wileńskim odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem specjalistów z Polski, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Turcji. Ma ona na celu przedstawienie znaczenia Tatarów w historii, religii i kulturze ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Wstęp wolny

Organizatorzy: Centrum Badań Kitabistycznych UMK, Instytut Języka Litewskiego, Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Centralna Naukowa Biblioteka Akademii Nauk Białorusi, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Wileński; partner: Instytut Polski w Wilnie