25 listopad

Film „Sztuka kochania“ (reż. Maria Sadowska, 2017, 120 min.) w programie Międzynarodowego Festiwalu Filmów Kobiecych „Šeršėliafam“

wislocka

Film „Sztuka kochania“ (reż. Maria Sadowska, 2017, 120 min.) w programie Międzynarodowego Festiwalu Filmów Kobiecych „Šeršėliafam“
25 listopada, godz. 19.00 (do potw.), centrum filmowe „Pasaka“ (u. Šv. Ignoto 4/3,Wilno)

Na specjalne życzenie widzów, którzy nie zdążyli obejrzeć filmu „Sztuka kochania” podczas 17. Festiwalu Filmu Polskiego. Historia pionierki polskiej seksuologii dr Michaliny Wisłockiej, której książka „Sztuka kochania” była pierwszą i niezwykle poczytną publikacją w tej dziedzinie w latach 70. ubiegłego stulecia. W Polsce oficjalnie sprzedano ponad 7 milionów egzemplarzy, nie licząc pirackich dodruków. Bohaterka filmu zmaga się z oporami zakłamanych i konserwatywnych gremiów opiniotwórczych ówczesnej Polski, zdominowanych przez mężczyzn. Zarówno władze państwowe, jak i  hierarchia kościelna oraz znaczna część środowiska lekarskiego, utrudniają ambitnej lekarce popularyzację wiedzy seksuologicznej.
Film w języku polskim z napisami angielskimi i litewskimi. 

Organizatorzy: Międzynarodowy Festiwal Filmów Kobiecych „Šeršėliafam“, Instytut Polski w Wilnie

5 grudzień

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bez Emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim”

BE-EMOCIJU_plakatas-LT-PL

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bez Emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim”
5-6 grudnia, Ratusz Wileński (ul. Didžioji 2)

Dwudziestu czterech historyków, językoznawców, politologów oraz publicystów z Polski i Litwy dyskutować będzie Józefie Piłsudskim podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Bez emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim”, która odbędzie się w Wilnie 5 i 6 grudnia 2017. Celem konferencji, organizowanej z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie, Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Historii Litwy oraz Wydziału Historii Uniwersytetu Wileńskiego, jest rzetelne, racjonalne i wolne od emocji przedstawienie postaci Marszałka Piłsudskiego na tle polsko-litewskich stosunków, ukazanie jego związków z Litwą oraz zaprezentowanie różnych aspektów jego działalności i dorobku. Spotkanie będzie także forum do wymiany zdań i refleksji na temat roli, którą odegrał w tworzeniu nowej Europy okresu międzywojennego. W 2017 roku przypada 150. rocznica urodzin Marszałka. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat wokół postaci Józefa Piłsudskiego i jego roli w stosunkach polsko-litewskich narosło wiele mitów, nieporozumień, oskarżeń i negatywnych emocji. Postać ta odbierana jest nie tylko wśród Litwinów, ale także wśród Polaków, niejednoznacznie. Z jednej strony, Marszałek przedstawiany jest jako ojciec polskiej niepodległości, wybitny wódz, strateg i obrońca Europy przed bolszewicką rewolucją, z drugiej zaś jako polityk autorytarny twardo rozprawiający się z politycznymi przeciwnikami, a także „wróg” litewskiej państwowości i winowajca tego, że Litwa utraciła Wilno w latach międzywojennych. Sprzeczne oceny działalności tego wybitnego przywódcy wynikają także z tego, że nazwisko Piłsudskiego w litewskim dyskursie historycznym, politycznym i medialnym jest w istocie nieobecne. A jeśli już się pojawia, to nadal towarzyszą mu głównie emocje, a nie rzetelne oceny faktów historycznych.
W konferencji, która rozpocznie się 5 grudnia 2017 r. o godz. 10.30 w Wileńskim Ratuszu, udział wezmą polscy i litewscy eksperci zajmujący się naukowo postacią Józefa Piłsudskiego i różnymi aspektami jego działalności. Sporo uwagi poświęcone zostanie relacjom polsko-litewskim w czasach Piłsudskiego, a także szerszemu kontekstowi geopolitycznemu ówczesnej Europy. Konferencję otworzą Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, Dyrektor Instytutu Historii Litwy Rimantas Miknys oraz Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński. Zwieńczeniem dwudniowej dyskusji będzie debata pt. „Czy jest możliwy polsko-litewski dialog na temat Piłsudskiego?“  z udziałem: Alfredasa Bumblauskasa, Rimantasa Miknysa, Andrzeja Nowaka, Włodzimierza Sulei, Tomasa Venclovy, min. Jana J. Kasprzyka. Moderować będzie Alvydas Nikžentaitis.

Konferencja po litewsku i po polsku z tłumaczeniem synchronicznym.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/1592005204170885/

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii Litwy, Wydział Historii Uniwersytetu Wileńskiego, Instytut Polski w Wilnie.

Partnerzy: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wileński Ratusz, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Partnerzy medialni: Litewskie Radio i Telewizja, Polskie Radio dla Zagranicy, Radio Znad Wilii, dziennik Kurier Wileński, Dzieje. pl,  ZW.lt, Wilnoteka.lt, 15 min, DELFI

8 grudzień

Sztuka i sport. Polskie osiągnięcia w sztuce o tematyce sportowej

sport-mm

Sztuka i sport. Polskie osiągnięcia w sztuce o tematyce sportowej
8 grudnia, godz. 17.00, Instytut Polski w Wilnie (ul. Didžioji 23, Wilno)

8 grudnia w Instytucie Polskim w Wilnie odbędzie się spotkanie poświęcone osiągnięciom artystycznym i literackim Polaków w zakresie tematyki sportowej oraz wkładu Polski w krzewienie Idei Olimpijskiej i związków kultury fizycznej z umysłową. Od początku istnienia literatury w języku polskim pojawiały się w niej motywy sportowe. O sporcie pisali romantycy, pozytywiści i pisarze Młodej Polski. W odrodzonej Polsce kultura fizyczna stała się popularnym tematem literatury i sztuk plastycznych. Konkursy sztuki towarzyszyły zawodom sportowym na Igrzyskach Olimpijskich w starożytności i w czasach nowożytnych do 1948 roku. Polscy twórcy zdobyli na igrzyskach wiele medali, a kiedy Międzynarodowy Komitet Olimpijski ograniczył konkurencje do dyscyplin sportowych, Polski Komitet Olimpijski ustanowił dla artystów nagrody Wawrzynów Olimpijskich, które są przyznawane co 4 lata. Polska Rodzina Olimpijska prowadzi działalność edukacyjną w dziedzinie kultury oraz publikuje krajowe i międzynarodowe serie wydawnicze literatury o tematyce sportowej. Te wszystkie działania i osiągnięcia przedstawi Paweł Krupka, zastępca dyrektora IP oraz wieloletni działacz ruchu olimpijskiego. Multimedialnej prezentacji będą towarzyszyć recytacje polskiej poezji dawnej i obecnej o tematyce sportowej. Utwory przedstawią artyści Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie. Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie będą prowadzić sprzedaż książek o tematyce sportowej. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjum im. Bł. Ks. Michała Sopoćki.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Wstęp wolny.

14 grudzień

Uroczyste zakończenie Roku Ludwika Zamenhofa na Litwie

??????????????????????????????????????????????????

Uroczyste zakończenie Roku Ludwika Zamenhofa na Litwie

14 grudnia, o godz. 13.00, Muzeum Regionalne w Wiejsiejach (ul. Vytauto g. 47, Wiejsieje (Veisiejai) 

Instytut Polski w Wilnie wspólnie z Litewskim Związkiem Esperantystów uroczyście podsumują obchody Roku Ludwika Zamenhofa na Litwie. W Muzeum Regionalnym w Wiejsiejach, miasteczku w którym Zamenhof rozpoczynał praktykę lekarską, odbędzie się wykład na temat jego życia i twórczości oraz warsztaty „Spotkanie z Esperanto”. Uroczystość zakończy złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową i pomnikiem L. Zamenhofa. W ramach zainicjowanych przez Instytut Polski w Wilnie obchodów Roku Zamenhofa na Litwie odbyły się już 3 prezentacje wystawy „Ludwik Zamenhof – twórca esperanto” – w Wilnie oraz Kownie, a także warsztaty z esperanto dla dzieci i dorosłych. Wystawę można oglądać do 6 stycznia 2018 r. w Ratuszu Miejskim w Kownie (pl. Rotušes 15).

LUDWIK ŁAZARZ ZAMENHOF urodził się 15 grudnia 1859 roku w Białymstoku. Słynny twórca języka esperanto był związany również z Litwą. W 1885 r. rozpoczął praktykę lekarską w Wiejsiejach (lit. Veisiejai). Tu też zebrał materiał do wydania podręcznika do nauki stworzonego przez siebie  języka. Zamenhofowi udało się opublikować swój podręcznik dopiero w roku 1887, dzięki znajomości ze swoją przyszłą żoną, Klarą Silbernik pochodzącą z Kowna, której ojciec, Aleksander, sfinansował książkę Zamenhofa. Rok 2017 został ogłoszony przez UNESCO rokiem Ludwika Zamenhofa. W roku 2014 polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisało język esperanto na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kultury.

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia. 

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Litewski Związek Esperantystów, Muzeum Regionalne w Wiejsiejach

19 grudzień

Prezentacja wydania krytycznego „Punktów kazań Konstantego Szyrwida: odbiór tradycji kaznodziejskiej Europy w Wielkim Księstwie Litewskim”

Szyrwid

Prezentacja wydania krytycznego „Punktów kazań Konstantego Szyrwida: odbiór tradycji kaznodziejskiej Europy w Wielkim Księstwie Litewskim

19 grudnia, godz. 18.00, Pałac Wielkich Książąt Litewskich (pl. Katedralny 4, Wilno)

Wydanie krytyczne przedstawią autorki opracowania doc. dr Virginija Vasiliauskienė i prof. dr Krystyna Rutkowska, które podzielą się nowymi odkryciami na temat wydanego dzieła. Udział w dyskusji wezmą prof. dr Bonifacas Stundžia, prof. dr Paulius Subačius. Spotkanie poprowadzi doc. dr Darius Kuolys. Wystąpi zespół tańca dawnego PUELLI VILNENSES. Konstanty Szyrwid (1579-1631) –  jezuita, kaznodzieja i teolog katolicki, leksykograf oraz autor słownika i gramatyki języka litewskiego. W 1629 roku wydał swe największe dzieło – słownik łacińsko-polsko-litewski zatytułowany „Dictionarium trium linguarum”. W tym samym roku wydał też zbiór kazań w języku litewskim i polskim zatytułowany „Punkty kazań od Adwentu aż do Postu”. Był współtwórcą literackiego i teologicznego języka litewskiego. Wstęp za zaproszeniami . Więcej informacji: www.valdovurumai.lt.

Organizator: Instytut Języka Litewskiego
Partnerzy: Instytut Polski w Wilnie, Pałac Wielkich Książąt Litewskich.

25 luty

Wystawa „Oskar Hansen. Otwarta Forma”

Hansen

Wystawa „Oskar Hansen. Otwarta Forma”

Do 25 lutego,  Narodowa Galeria Sztuki  (al. Konstitucijos 22, Wilno)

W ramach litewskiego programu obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, serdecznie napraszamy na wystawę „Oskar Hansen. Otwarta Forma”. Wystawa przedstawia dorobek twórczy Oskara Hansena, jednego z najsłynniejszych polskich architektów. Hansen, choć urodził się w Norwegii, swoją młodość spędził w Wilnie. Zasłynął przede wszystkim jako twórca teorii otwartej formy, która stała się osią jego architektonicznej, artystycznej i pedagogicznej działalności. Teoria Formy Otwartej, ogłoszona przez Oskara Hansena (1922-2005) podczas Międzynarodowego Kongresu Architektury Nowoczesnej CIAM w Otterlo w 1959 roku, zakładała otwarcie architektury na współtworzenie jej przez jej użytkowników. Przeciwstawiając się strukturom, które definiowali jako Formę Zamkniętą – do końca zaprojektowanym, nie pozostawiającym żadnego marginesu dla kreatywności ich użytkowników i stanowiących raczej pomnik wystawiony ich twórcom niż komfortową przestrzeń do życia – Hansenowie proponowali radykalną zmianę sposobu myślenia o roli architekta. Miała ona polegać przede wszystkim na tworzeniu „tła dla zdarzeń”, passe-partout dla codziennego życia. Architektura miała za zadanie eksponować ludzi i bogactwo ich codziennej aktywności w przestrzeni. Skupiona na procesie, wydobywaniu podmiotowości i tworzeniu ram dla indywidualnej ekspresji, stawała się narzędziem, które mogło być używane i przekształcane przez jej użytkowników, i które łatwo dostosowywało się do ich zmiennych potrzeb. Koncepcję Formy Otwartej Oskar Hansen rozwijał w projektach różnej skali: od projektów wystawienniczych, tymczasowych pawilonów i osiedli mieszkaniowych. Współautorką wielu z tych projektów, w szczególności zrealizowanych osiedli mieszkaniowych była jego żona, Zofia. Razem opracowali również Linearny System Ciągły – projekt liniowych miast rozciągających się przez całe terytorium Polski. Wystawa eksponowana w Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie przygotowana przez Soledad Gutiérrez, Aleksandrę Kędziorek i Łukasza Rondudę eksponowana była już w Museu d’Art Contemporani de Barcelona MACBA (2014 r.),  Museu de Arte Contemporânea de Serralves w Porto (2015 r.), Szkole Architektury Uniwersytetu Yale  (2016 r.) oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2017 r.). Kurator: Aleksandra Kędziorek. Projekt wystawy: Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis). Współorganizator wystawy: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wystawa zorganizowana we współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie oraz Instytutem Adama Mickiewicza. Projekt jest częścią wieloletniego programu „Niepodległa” 2017-2021, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Jest organizowany w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

25 luty

Wystawa „Bronisław Piłsudski (1866–1918) – etnograf i muzealnik”

Bronek-Varnasa-maly

Wystawa „Bronisław Piłsudski (1866–1918) – etnograf i muzealnik”
Do 25 lutego 2018 r., Muzeum Pałacu Radziwiłłów (ul. Vilniaus 24, Wilno)

W 2016 roku przypadła 150. rocznica urodzin Bronisława Piłsudskiego, z tej okazji Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przygotowało czasową wystawę poświęconą sylwetce tego niezwykłego człowieka – zesłańca, wybitnego naukowca, badacza i muzealnika. Jej obecna, wileńska edycja, to inicjatywa Instytutu Polskiego w Wilnie oraz efekt współpracy, Litewskiego Muzeum Sztuki oraz Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Projekt organizowany jest w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Bronisław Piłsudski urodził się 2 listopada 1866 roku we dworze w Zułowie, w powiecie święciańskim na Litwie. W 1877 roku rodzina Piłsudskich przeniosła się do Wilna. Za udział w spisku mającym na celu zamach na cara Aleksandra III Bronisław Piłsudski skazany został przez władze rosyjskie w 1887 roku na karę śmierci, zamienioną później na 15 lat katorgi. Przebywając na zesłaniu na Sachalinie – wyspie na Oceanie Spokojnym zwanej Wyspą katorżników – zainteresował się kulturą rdzennej ludności. Jako naukowiec samouk badał życie, język, obyczaje, kulturę duchową i tradycje ginących plemion – Ajnów, Niwchów (Gilaków) i Oroków. Dzięki jego pracy można było stworzyć podstawę ważnych badań etnologicznych i językowych. Po powrocie z zesłania do Polski, przebywając z przerwami w Zakopanem (w latach 1906–1914), zaangażował się w prowadzenie badań nad folklorem Podtatrza. W tym celu w 1911 roku powołał Sekcję Ludoznawczą przy Towarzystwie Tatrzańskim. Wniósł również wkład w rozwój Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Juliusz Zborowski, wieloletni dyrektor tej placówki, widział w Bronisławie Piłsudskim pierwszego na Podhalu nowoczesnego etnografa, wybitnego muzealnika i pioniera badań etnograficznych prowadzonych na Podhalu i dla Podhala. Dorobek naukowy Bronisława Piłsudskiego cenią naukowcy na całym świecie, organizowane były międzynarodowe sesje naukowe poświęcone jego dokonaniom. Od 1998 roku wydawana jest edycja Dzieł zebranych Bronisława Piłsudskiego pod redakcją naukową profesora Alfreda Franciszka Majewicza. Na Sachalinie w Rosji i na Hokkaido w Japonii stanęły upamiętniające go pomniki, a w gmachu Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie wisi poświęcona mu tablica. Ma również symboliczną mogiłę na Starym Cmentarzu w Zakopanem. Jego grób znajduje się na cmentarzu Montmorency pod Paryżem. Mimo wielkich zasług dla światowej nauki Bronisław Piłsudski znany jest niewielkiemu gronu specjalistów i pasjonatów. W Polsce nazwisko Piłsudski kojarzy się najczęściej z jego młodszym bratem Józefem, pierwszym Marszałkiem Polski.

Organizatorzy: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Litewskie Muzeum Sztuki, Instytut Polski w Wilnie
Partnerzy: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Miejskie w Żorach, Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Telewizja Polska, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Ambasada Japonii na Litwie
Partnerzy medialni: radio „Znad Wilii“, portale: „ZW.lt“, „Wilnoteka.lt“, dziennik „Kurier Wileński“

13 kwiecień

Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci – Wystawa ilustracji do książki Józefa Wilkonia „Kici kici miau” i warsztaty literackie dla dzieci

201403121550100.29081500d[1]

Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci – Wystawa ilustracji do książki Józefa Wilkonia „Kici kici miau” i warsztaty literackie dla dzieci
13 kwietnia  2018 r., Gimnazjum Inżynieryjne im. J. Lelewela w Wilnie  (ul. Minties 3, Wilno)

Józef Wilkoń, wielki miłośnik zwierząt, stworzył kocią kołysankę z myślą o małych dzieciach. Artysta napisał prosty tekst oraz wykonał do niego ilustracje. Kołysanka z psotnym kotem w roli głównej jest bardzo „wilkoniowata” – niezwykle malarskie, dynamiczne ilustracje rozbrykanego kotka idealnie oddają jego naturę. Pierwsze wydanie książki ukazało się w 2009 roku. Książka zdobyła tytuł Najpiękniejszej Książki Roku 2009.
Spotkanie w języku polskim. Wydarzenie zamknięte.

Organizatorzy:  Instytut Polski w Wilnie, Gimnazjum Inżynieryjne im. J. Lelewela w Wilnie, wydawnictwo „Hokus Pokus”

3 maj

Wystawa „Papież wolności” w Wiłkomierzu

Papiez

Wystawa „Papież wolności” w Wiłkomierzu
3-31 maja, przed kościołem pw. Świętej Trójcy w Wiłkomierzu (ul. Kauno 1, Ukmergė)

Wystawa z okazji 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Ekspozycja prezentuje Karola Wojtyłę, jako wielkiego męża stanu, któremu Polska i kraje Europy Środkowej zawdzięczają odzyskanie swojej suwerenności. Jej celem jest także podkreślenie decydującej roli jaką odegrała Polska w procesach wolnościowych końca XX w. To właśnie w Polsce, w 1979 r., na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie – zostały wypowiedziane pamiętne słowa Jana Pawła II, wzywające do „odnowy tej ziemi”. Zapowiadały one zmiany, które wkrótce miały nastąpić. Powstanie ruchu społecznego „Solidarność”, wybory w 1989 r., odzyskanie niezależności przez kraje Europy Środkowej i wreszcie obalenie muru berlińskiego.

Organizatorzy: Centrum Myśli Jana Pawła II, Ambasada RP w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie, Parafia Świętej Trójcy w Wiłkomierzu

16 maj

Wystawa „O. Maksymilian Maria Kolbe. 1894-1941” w Kownie i Kłajpedzie

Kolbe

Wystawa „O. Maksymilian Maria Kolbe. 1894-1941”
16-30 maja, Centrum Pielgrzymów im. Jana Pawła II Archidiecezji Kowieńskiej w Kownie (ul. Vilniaus 1 / M. Valančiaus 4).
31 maja – 25 czerwca, kościół pw. św. Józefa Rzemieślnika w Kłajpedzie (ul. Smiltelės 27)

Wystawa Instytutu Polskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej została przygotowana w oparciu o zasoby ikonograficzne Archiwum OO. Franciszkanów w Niepokalanowie przy współpracy Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” Archidiecezji Białostockiej. Opowiada ona o tragicznej historii ojca Rajmunda Kolbe (Maksymiliana Marii Kolbe) – franciszkanina, misjonarza, założyciela „Rycerstwa Niepokalanej” oraz budowniczego klasztoru franciszkańskiego w Niepokalanowie. W czasie okupacji niemieckiej działalność klasztoru została zawieszona. Po wielokrotnym aresztowaniu, 28 maja 1941 Kolbe trafił ostatecznie do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. W obozie dobrowolnie wybrał męczeńską śmierć głodową w zamian za skazanego współwięźnia Franciszka Gajowniczka. 10 października 1982 roku na placu świętego Piotra w Watykanie Maksymilian Maria Kolbe został ogłoszony przez Papieża Jana Pawła II świętym.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Centrum Pielgrzymów im. Jana Pawła II Archidiecezji Kowieńskiej w Kownie, Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika w Kłajpedzie