24 listopad

Konferencja „Nauka, innowacje i kobiety”

24-25 listopada (czwartek-piątek), godz. 12.00, Sejm RL, III gmach (Gedimino pr. 53)

Międzynarodowa konferencja naukowa „Nauka, innowacje i kobiety” poświęcona obchodom Roku Marii Skłodowskiej-Curie z okazji 100. rocznicy przyznania jej Nagrody Nobla.

Konferencja ma na celu promocję dorobku naukowego i postaci M. Skłodowskiej-Curie oraz upamiętnienie 100. rocznicy przyznania jej Nagrody Nobla. W obradach udział wezmą naukowcy z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Portugalii, Danii, Estonii, Litwy – przedstawiciele takich dziedzin naukowych jak fizyka, chemia, biochemia, nauki społeczne i in. Polskę  będą reprezentowały prof. Aleksandra Leliwa-Kopystyńska (fizyk) z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr hab.  Elżbieta Czerwosz (chemik) z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

24 listopad

Słuchając Miłosza

Screen shot 2013-03-22 at 1.25.10 PM

Uprzejmie zapraszamy na koncert zamykający program literacko-muzyczny

„Słuchając Miłosza”

 24 listopada 2011 r., godz. 18.00, Muzeum Sztuki Użytkowej (ul. Arsenalo 3A), Wilno.

W ramach przedsięwzięcia usłyszymy utwory m.in.: Vytautasa Germanavičiusa (Litwa), Zygmunta Koniecznego (Polska), Arvydasa Malcysa (Litwa), Raminty Šerkšnytė (Litwa), Algirdasa Martinaitisa (Litwa), Anthoniego Miłosza (USA).

Oryginalną oprawę instrumentalną stworzy zespół „Brevis Consort” (kierownik zespołu Darius Stablinskas). Gościem wieczoru będzie prof. Andrzej Strumiłło.

Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa 12 prac prof. Andrzeja Strumiłły, inspirowanych utworami Czesława Miłosza.

 

 

28 listopad

Spotkanie z organizatorami Roku Czesława Miłosza na Litwie i w Polsce

Screen shot 2013-03-22 at 1.30.11 PM

Na pożegnanie Roku Czesława Miłosza

Instytut Polski w Wilnie
Litewskie Muzeum Sztuki
Instytut Literatury i Folkloru Litwy

uprzejmie zapraszają na spotkanie z organizatorami
Roku Czesława Miłosza na Litwie i w Polsce

28 listopada 2011 r., poniedziałek, godz. 17.00
Muzeum Sztuki Użytkowej (ul. Arsenalo 3A, Wilno)


Udział m.in. biorą:
Grzegorz Gauden (dyrektor Instytutu Książki w Krakowie)
Stanislav Vidtmann (wiceminister kultury Republiki Litewskiej)
dr Mindaugas Kvietkauskas (dyrektor Instytutu Literatury i Folkloru Litwy)
dr Małgorzata Kasner (dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie)

Informacja tel. (85) 262 80 30; www.ldm.lt

2 grudzień

Retrospektywa filmowa „Celuloidowa kurtyna. Zimna wojna w kinie europejskim”

2-8 grudnia, Centra filmowe w Wilnie
Retrospektywa filmowa
„Celuloidowa kurtyna. Zimna wojna w kinie europejskim”

W ramach projektu zostanie wyświetlony polski film fabularny „Spotkanie ze szpiegiem“ (reż. Jan Batory, 1965, 112 min.)

4 grudnia, godz. 17.00 „Skalvija”

6 grudnia, godz. 19.30 „Pasaka”, Mała sala

7 grudnia, godz. 19.00 : „Multikino” 3 sala


„Spotkanie ze szpiegiem“

Agent Bernard ląduje na wybrzeżu koszalińskim. Ma zdobyć informacje na temat baz rakietowych. Jedyny, przypadkowy świadek jego przybycia do Polski przypłaca życiem spotkanie ze szpiegiem. Już bez przeszkód Bernard jedzie do Warszawy, nawiązuje kontakty z pracującymi dla obcego wywiadu – kierowcą PKS Zygmuntem oraz Marią. Z centralą na zachodzie porozumiewa się za pomocą szyfru ukrytego w nagraniach nieświadomych niczego krótkofalowców. Wkrótce na ich trop wpada służba bezpieczeństwa. Bernard orientuje się, że jest śledzony. Wraz z Zygmuntem próbują uciekać, ale pościg zbliża się nieubłaganie. W końcowym dramatycznym pościgu ginie Zygmunt i kilku wywiadowców, ale szpieg zostaje ujęty.

Bilety do nabycia w kasach kinowych. Cena biletu: 6 Lt.

Program retrospektywy: http://www.kinopavasaris.lt/celiulioidine-uzdanga/#

3 grudzień

(Lithuanian) Tarptautinė Kalėdų Labdaros mugė

Screen shot 2013-03-22 at 1.20.00 PM

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Lithuanian.

8 grudzień

Wykład „Czym jest wartość dodana w projektowaniu”

Screen shot 2013-03-22 at 1.35.58 PM

Instytut Polski w Wilnie, Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie uprzejmie zapraszają na wykład pt. „Czym jest wartość dodana w projektowaniu” przy okazji zakończenia wystawy współczesnego polskiego designu „Wartość dodana. Światowe wzornictwo z Polski“ (wystawa czynna do 10 grudnia br.). 

Wykład poprowadzą polscy projektanci, Marek Liskiewicz z krakowskiego studia Triada Design oraz Marta Niemywska, laureatka konkursu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego dla młodych projektantów – Young Design.

Opowiedzą o swoich doświadczeniach ze światowym wzornictwem, na przykładzie własnych projektów pokażą wyjątkowe cechy produktu, wyróżniające go na rynku, podpowiedzą co zrobić, aby projekt stał się produktem.

Zapraszamy 8 grudnia 2011 r., na godz. 14.00 do centrum wystaw ASP w Wilnie „Titanikas”, ul. Maironio 3.

 O prelegentach:

MAREK LISKIEWICZ
Urodzony w 1954 r. w Skawinie, w 1979 r. ukończył Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie. W latach 1980-1983 był zatrudniony na etacie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Małolitrażowych i oddelegowany przez tę instytucję do prowadzonych na Wydziale prac projektowych. Jednocześnie pełnił jako wolontariusz rolę opiekuna warsztatu modelarskiego i uczestniczył w coraz większym stopniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Rok 1980 był więc faktycznym początkiem jego praktyki pedagogicznej.
W 1983 roku, po rozwiązaniu umowy z OBR SM, został zatrudniony w ASP na etacie technicznym, na stanowisku kierownika warsztatu modelarskiego. Jednocześnie spełniał nieformalnie funkcje asystenta w Pracowni Kształtowania Technologicznego.
W latach1991 – 1996 uczestniczył w zespole realizującym Wspólny Projekt Europejski JEP-2275 objęty Programem TEMPUS, dotyczący kierowania rozwojem nowego produktu. W ramach tego projektu odbył 8-tygodniowe przeszkolenie w Manchester Metropolitan University oraz w National College of Art and Design w Dublinie.
W 1992 roku mgr Marek Liskiewicz przeszedł na etat dydaktyczny, początkowo na stanowisko asystenta, a następnie starszego wykładowcy w nowo utworzonej Pracowni Rozwoju Nowego Produktu.
Prowadzi przedmioty: Projektowanie produktu, Rozwój nowego produktu – praktyka projektowa zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych I i II st.
W 2003 roku uzyskał tytuł doktora sztuki w dyscyplinie wzornictwo (tytuł rozprawy „Projektowanie nowego produktu – formy współdziałania projektanta z przedsiębiorstwami”, promotor – prof. Jerzy Ginalski).
W latach 1999-2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Form Przemysłowych.
W 2003 r. został p.o. kierownika Pracowni Rozwoju Nowego Produktu.
W 2008 roku został mianowany na stanowisko adiunkta.
Poza pracą dydaktyczną, od momentu ukończenia studiów do roku 1992, samodzielnie lub w ramach współpracy z zespołami projektowymi zajmował się projektowaniem produktu i komunikacji wizualnej.
Od roku 1992 wraz ze Stanisławem Półtorakiem i Markiem Suchowiakiem prowadzi firmę projektową TRIADA DESIGN specjalizującą się w projektowaniu produktu, projektowaniu grafiki użytkowej, modelowaniu i prototypowaniu, realizacji serii informacyjnych oraz krótkich serii wdrożeniowych.

MARTA NIEMYWSKA - projektant
Absolwentka Wydziału Wzornictwa Przemysłowego na warszawskiej ASP.
W 2007 r. uczestniczyła w programie stypendialnym Erasmus na VSVU w Bratysławie, w pracowni profesora Frantiska Buriana – designera konceptualisty.
Laureatka wielu konkursów, min. „Young Design” organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego, „Nokia Only Planet” zorganizowanego przez firmę Nokia i Wydział Wzornictwa Przemysłowego, „Absolut Elements 2007” zorganizowanego przez firmę Absolut, konkursu stypendialnego Dolina Kreatywna-Design zorganizowanego przez TVP. W 2008 r. wpisana do Słownika Projektantów Polskich, redagowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Laureatka stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma na swoim koncie min. współprace z MUJI przy tworzeniu pierwszego MUJI w Polsce.

15 grudzień

Dyskusja – Miejsce Wilna w pamięci historycznej Polaków i Litwinów

Screen shot 2013-03-22 at 1.03.04 PM

15 grudnia br. o godz. 17.00 w sali posiedzeń Senatu Uniwersytetu Wileńskiego odbędzie się kolejna dyskusja z cyklu poświęconego tematyce dialogu pamięci kulturowych w przestrzeni ULB, w której wezmą udział historycy oraz intelektualiści z Litwy, Polski i Białorusi. Jej tematem będzie miejsce Wilna w pamięci historycznej Polaków i Litwinów. Podobna debata zorganizowana we współpracy z Muzeum Historii Polski „Dwa narodowe toposy w stosunkach polsko-litewskich: „Okupacja Wilna” i „Wilno jako stolica polskich kresów wschodnich” odbyła się już w Warszawie 17 listopada br.

Dyskusję, tak jak i cały projekt organizuje Instytut Historii Litwy wspólnie z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Wileńskiego oraz Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polski, Instytutem Polskim w Wilnie i Instytutem Goethego. Projekt pod patronatem ministrów kultury Litwy i Polski.

Większość społeczeństw w komunikacji pomiędzy członkami wspólnoty jak i pomiędzy państwami wykorzystuje pojęcia mające związek z wydarzeniami historycznymi, przy pomocy których dąży się nie tylko do przypomnienia przeszłości, a bardziej do wytłumaczenia współczesnych procesów. Do takich kulturowych terminów bez wątpienia zalicza się toposy „okupacji Wilna” i „Kresów Wschodnich”. Podczas dyskusji rozmówcy spróbują wyjaśnić genezę tych dwóch kulturowych kategorii, ich rozpowszechnianie się wśród społeczeństw na Litwie i Polsce, zostanie postawione pytanie, w jakim celu i w jaki sposób te pojęcia są wykorzystywane w dobie obecnej.

Temat „okupacji Wilna” i „Kresów Wschodnich” tylko z pozoru należy do Polski i Litwy. W rzeczywistości powyższe tematy w mniejszym lub większym stopniu dotykają i innych sąsiadów naszych państw. Stąd też w dyskusji zostanie poruszona kwestia, jak ten temat odbierany jest na Białorusi, jak w tym państwie pojmowana jest „okupacja Wilna” i „Kresy Wschodnie”.

Uczestnicy dyskusji: prof. Leszek Zasztowt, dyrektor Instytutu Historii Nauki PAN i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni badacz systemu oświaty na tzw. Kresach Wschodnich; dr. Dangiras Mačiulis, przedstawiciel Instytutu Historii Litwy, znany badacz kultury Litwy przedstawi powstanie terminu „Okupacja Wilna“ i jego rozpowszechnianie się w XX i XXI w. na Litwie; prof. Aleksander Smaliančuk z Europejskiego Humanistycznego Uniwersytetu w Wilnie, zajmujący się badaniem historii i kultury Białorusi, omówi znaczenie tych pojęć dla społeczeństwa białoruskiego.

Wstęp wolny

16 grudzień

Uroczystość wręczenia Nagrody Roku Czesława Miłosza

Screen shot 2013-03-22 at 1.17.44 PM

16 grudnia, godz. 17.00, Ratusz Wileński (ul. Didžioji 31)
Uroczystość wręczenia Nagrody Roku Czesława Miłosza

CelemNagrody było przyczynienie się do krzewienia idei Czesława Miłosza na ziemiach litewsko-polskiego dziedzictwa kulturowego.  Zamysłem zaś wybór najlepszych prac dziennikarskich opublikowanych na Litwie w 2011 r. (1.01.2011 r. – 1.12.2011 r.), naświetlających stosunki pomiędzy narodami mieszkającymi na Litwie i w Polsce lub prac niedziennikarskich, będących odzwierciedleniem takiej współpracy. 

W programie uroczystości: wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu, fragmenty spektaklu „Siła mowy“ według poezji Cz. Miłosza w wykonaniu Dalii Michelevičiūtė, koncert chóru kameralnego samorządu miasta Wilna „Jauna muzika”.

Organizatorzy: mer miasta Wilna, Związek Dziennikarzy Litwy, Narodowa Asocjacja Dziennikarzy-Twórców,  Instytut Polski w Wilnie

21 grudzień

Życzenia

Niechaj radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszy Państwu przez cały Nowy Rok.
Życzymy, aby Rok 2012 przyniósł wiele satysfakcji
z dokonań w życiu osobistym i zawodowym.


Instytut Polski w Wilnie

20 listopad

Wystawa „Czesław Miłosz. Stulecie poety”

Screen shot 2013-03-25 at 10.21.03 AM

Wystawa „Czesław Miłosz. Stulecie poety”
20 listopada – 15 grudnia 2012 r.
Biblioteka Publiczna w Rakiszkach
pl. Nepriklausomybės 16

Zamierzeniem wystawy poświęconej Czesławowi Miłoszowi w 100-lecie urodzin jest przypomnienie sylwetki polskiego Noblisty, jego twórczości poetyckiej, prozatorskiej, translatorskiej i eseistycznej. Krótkie kalendarium informuje odbiorcę o najważniejszych faktach z biografii Poety oraz tytułach kolejnych tomików poezji, zbiorów esejów i powieści. Tekstowi towarzyszą fotografie Miłosza z kolejnych etapów jego życia, zdjęcia przedstawiające miejsca z nim związane i zapamiętane pejzaże.

Plansze otwierające wystawę prezentują wypowiedzi Czesława Miłosza oraz znanych autorytetów takich jak Josif Brodsky, Seamus Heaney, Tomas Venclova czy Stanisław Barańczak o znaczeniu twórczości Miłosza i jego miejscu w historii literatury światowej. „Czesław Miłosz jest jednym z największych poetów naszych czasów, może największym” – te słowa Josifa Brodskiego wypowiedziane podczas uroczystości wręczenia Miłoszowi Międzynarodowej Nagrody Neustadt’a w dziedzinie literatury roku 1978, podkreślają uniwersalny charakter jego poezji.

Materiałem ikonograficznym do wystawy są nieznane fotografie Czesława Miłosza wykonane przez profesjonalnego artystę fotografika Macieja Billewicza w 1981 roku, podczas pierwszej, po30 latach, wizyty Poety w Polsce. Towarzyszył on Miłoszowi nie tylko w oficjalnych uroczystościach, lecz także podczas spotkań z rodziną i przyjaciółmi, z czego powstał niezwykle interesujący zbiór ukazujący inną, prywatną twarz poety, laureata nagrody Nobla.

Wystawa prezentuje przede wszystkim dorobek poetycki Czesława Miłosza z różnych okresów twórczości, ważne wiersze programowe, które stały się manifestami poetyckimi: „Ars poetica?” i znakomity „Wstęp” z „Traktatu poetyckiego”, zaczynający się od słów „Mowa rodzinna niechaj będzie prosta…” oraz wiersze z kolejnych tomików poezji.

Dodatkowo wystawa podkreśla związki Miłosza z Litwą, gdyż właśnie Litwa – „mała ojczyzna”, stanie się dla Miłosza mityczną Arkadią, miejscem ważnym, wyidealizowanym upływającym czasem, upoetycznionym tęsknotą.

Opracowaniem graficznym ekspozycji zajął się artysta plastyk Adam Orlewicz, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, scenariusz przygotowała Jolanta Pol, kustosz Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie.