1 vasario

„Gražuolė ir pabaisa“ – Stanisławo Ignacy Witkiewicziaus-Witkacy (1885–1939) fotografijų paroda

Witkacy

„Gražuolė ir pabaisa“  – Stanisławo Ignacy Witkiewicziaus-Witkacy (1885–1939) fotografijų paroda

Vasario 1 d. ­– kovo 17 d., Šiaulių dailės galerija (Vilniaus g. 245, Šiauliai)

Paroda, skirta vienam garsiausių XX a. I pusės lenkų menininkų – dramaturgui, tapytojui, filosofui ir fotografui Stanisławui Ignacy Witkiewicziui-Witkacy (1885–1939). Parodoje – devyniolika unikalių fotografijų iš Stefano Okołowicziaus kolekcijos, didesnė jų dalis daryta paties menininko. Atspauduose – įdomios ir reikšmingos XX a. I pusės meninio gyvenimo asmenybės: Józefo Głogowskio, Władysławo Jano Grabskio, Tadeuszo Langierio daryti menininko portretai, paties Witkacy autoportretai bei tėvo, sesers, Janinos Illukiewicz, rašytojo ir dailininko Bruno Schulzo (1892–1942), pianisto Arthuro Rubinsteino (1887–1982), vieno garsiausių Lenkijos antropologų Bronisławo Malinowskio (1884–1942), artimo Witkacy bičiulio, nuotraukos. Witkacy tėvai gimė Lietuvoje: Stanisławas Witkiewiczius – Pašiaušės dvare netoli Šiaulių, Maria Pietrzkiewiczówna – Tryškiuose, jo tėvas Stanisławas Witkiewiczius – žinomas XIX a. pabaigos – XX a. pradžios tapytojas, dailės kritikas ir architektas. Witkacy – iki šiol reikšminga asmenybė ne tik Lenkijos, bei ir viso pasaulio kultūrai. Jis gimė 1885 m. vasario 24 d. Varšuvoje, o 1939-ųjų rugsėjo 18-ąją, išgirdęs apie Raudonosios armijos įžengimą į Lenkiją, nusižudė.  Jis mokėsi Krokuvos dailės akademijoje, dalyvavo dailės parodose, buvo vienas svarbiausių dailininkų grupės „Formistai“ ideologų, domėjosi estetika, meno teorija, psichoanalize (žinomiausi veikalai – „Estetikos eskizai“, „Teatras. Įvadas į Grynosios Formos teoriją teatre).Paroda veiks iki kovo 17 d.

Organizatoriai: Lenkijos institutas Vilniuje, Lietuvos dailės muziejus, Trieste Contemporanea, Artspace, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, meno kultūros žurnalas “Krantai”, Šiaulių dailės galerija.

2 vasario

Krzysztofo Hejke (Lenkija) paroda „Paskutiniai mano sutikti Europos dreviniai bitininkai” Merkinėje

MERKINE-BITININKAI-14 val.

Krzysztofo Hejke (Lenkija) paroda „Paskutiniai mano sutikti Europos dreviniai bitininkai” Merkinėje
 Vasario 2 d. – kovo 26 d., Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centre Merkinėje (Vilniaus g. 3, Merkinė, Varėnos r.)
Parodos atidarymas: vasario 2 d., 14 val.

Lenkijos institutas Vilniuje kartu su Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija ir Lenkijos drevinės bitininkystės brolija kviečia į Krzysztofo Hejke fotografijų parodos „Paskutiniai mano sutikti Europos dreviniai bitininkai” atidarymą Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centre Merkinėje. Renginyje dalyvaus drevininkai iš Lenkijos drevinės bitininkystės brolijos, dainuos jaunimo klubas „Kukumbalis“. Parodoje nepaprastai įdomiai ir įtaigiai pasakojama apie nykstančią Lenkijos, Lietuvos ir Baltarusijos žemių tradiciją bei apie seniausią bitininkystės rūšį – drevinę bitininkystę, kuomet bitės buvo laikomos išskaptuotose medžių drevėse. Ekspoziciją sudaro didelio formato Krzysztofo Hejke darytos fotografijos. Projekto idėja – išsaugoti atmintį apie paskutinius tradicinės bitininkystės entuziastus bei parodyti jaunųjų jų pasekėjų veiklą, populiarinant vadinamąją neodrevinę bitininkystę ir paskutiniu metu madingą miesto bitininkystę. Prof. Krzysztof Hejke  – vertinamas lenkų fotografas, operatorius, Lodzės kino mokyklos dėstytojas, keliautojas, kelionių į kalnus dokumentininkas. Savo darbus yra eksponavęs per 140 asmeninių parodų Lenkijoje ir už jos ribų. Pastaruosius keliolika metų keliavo po Vidurio ir Rytų Europą, rinkdamas informaciją ir fotografuodamas drevinės bitininkystės entuziastus, gyvenančius Lenkijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Paroda veiks iki kovo 26 dienos. Įėjimas nemokamas.

Organizatoriai: Lenkijos institutas Vilniuje, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Lenkijos drevinės bitininkystės brolija; Globėja: Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija

25 vasario

Paroda „Oskar Hansen. Atvira forma”

Hansen

Paroda „Oskar Hansen. Atvira forma”

Iki vasario 25 d.,  Nacionalinė dailės galerija (Konstitucijos pr. 22, Vilnius)

Lietuvoje minint Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį, nuoširdžiai kviečiame į parodą „Oskar Hansen. Atvira forma“. Parodoje pristatomas vieno žymiausių lenkų architektų Oskaro Hanseno kūrybinis palikimas. Architektas gimė Norvegijoje, o jaunystę praleido Vilniuje, išgarsėjo dėl išvystytos atviros formos teorijos, kuri tapo jo architektūrinės, meninės ir pedagoginės veiklos ašimi.1959 m. Oterle vykusiame Tarptautiniame modernios architektūros kongrese (International Congress of Modern Architecture (CIAM)) Oskaras Hansenas pristatė atviros formos teoriją, kuria buvo siūloma atverti architektūrą vartotojams, suteikiant galimybę dalyvauti ją kuriant. Hansenas priešinosi tam, ką pats vadino uždara forma – pilnai suprojektuotiems statiniams, kuriuose nepaliekama jokios erdvės vartotojų kūrybiškumui. Tokie statiniai veikiau primena paminklus jų kūrėjams nei patogias gyvenamąsias erdves. Hansenas siūlė radikaliai keisti architekto vaidmens suvokimą; jo manymu, architektai turėtų kurti passe-partout, tam tikrą kasdienio gyvenimo foną ar aplinką. Architektūros misija taptų žmonių ir jų kasdienės veiklos erdvėje įvairovės išryškinimas. Architektūra turėtų pabrėžti subjektyvumą ir sukurti platformą individualiai raiškai, virsti instrumentu, kurio naudotojai galėtų jį transformuoti ir lengvai pritaikyti savo kintantiems poreikiams. Parodoje pristatomos įvairios meninės veiklos sritys ir kūriniai, kuriuose pritaikyti atviros formos principai: parodų architekūra, laikini paviljonai, paminklai ir gyvenamieji rajonai, kuriuos O. Hansenas projektavo kartu su savo žmona Zofia, taip pat – projektas „Tęstinė linijinė sistema“, kuriuo siekta kurti decentralizuotus miestus, besitęsiančius per Lenkiją ir visą Europos žemyną. Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje pristatoma ekspozicija, parengta pagal Soledad Gutiérrez, Aleksandros Kędziorek ir Łukaszo Rondudos kuruotą parodą. Ši paroda jau rodyta MACBA Barselonoje (2014), Serralves šiuolaikinio meno muziejuje Porte (2015), Jeilio universiteto Architektūros mokykloje Niu Heivene (2016) ir Varšuvos Modernaus meno muziejuje (2017). Kuratorė Aleksandra Kędziorek. Ekspozicijos dizainas: Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis) Parodos bendraorganizatorius – Varšuvos Modernaus meno muziejus. Paroda surengta bendradarbiaujant su Lenkijos institutu Vilniuje bei Adomo Mickevičiaus institutu Varšuvoje. Projektas yra programos „Niepodległa“ 2017-2021 m. dalis, finansuojamos Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos ir organizuojamas Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio proga.

25 vasario

Paroda „Bronisław Piłsudski (1866-1918)” – etnografas ir muziejininkas”

Bronek-Varnasa-maly

Paroda „Bronisław Piłsudski (1866-1918)” – etnografas ir muziejininkas”

Iki 2018 m. vasario 25 d., Radvilų rūmų muziejuje (Vilniaus g. 24, Vilnius)

2016 m. sukako 150 metų nuo Bronisławo Piłsudskio gimimo, ta proga Tatrų Tyto Chałubińskio muziejus Zakopanėje parengė laikinąją parodą, skirtą šiam nepaprastam žmogui – tremtiniui, iškiliam mokslininkui ir tyrėjui. Vilnietiškoji parodos versija yra Lenkijos instituto Vilniuje iniciatyva ir bendradarbiavimo su Lietuvos dailės muziejumi ir Tatrų muziejumi Zakopanėje rezultatas. Projektas organizuojamas Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio proga.

Bronisław Piłsudski gimė 1866 m. lapkričio 2 d. Lietuvoje, Švenčionių paviete, Zalavo dvare. 1877 m. Piłsudskių šeima persikėlė į Vilnių. 1887 m. už priklausymą organizacijai, ketinusiai nužudyti carą Aleksandrą III, B. Piłsudskis Rusijos valdžios buvo nuteistas mirties bausme, vėliau pakeista 15 metų katorgos. Tremtyje Sachaline – Ramiojo vandenyno saloje, vadintoje Katorgininkų sala – susidomėjo vietinių tautų kultūra. Kaip savamokslis mokslininkas tyrinėjo nykstančių genčių – ainų, nivchų (gilakų) ir orokų – gyvenimą, kalbą, papročius, dvasinę kultūrą ir tradicijas. Jo darbai padėjo pagrindą svarbiems etnologijos ir kalbotyros tyrimams. Grįžęs į Lenkiją iš tremties, su pertraukomis gyveno Zakopanėje (1906–1914 m.), tyrinėjo Podhalės folklorą. Tuo tikslu 1911 m. jis įkūrė Etnologijos tyrimų skyrių prie Tatrų draugijos. Taip pat prisidėjo prie Tatrų dr. Tyto Chałubińskio muziejaus Zakopanėje kūrimo. Juliusz Zborowski, ilgametis šios įstaigos direktorius, laikė Bronisławą Piłsudskį pirmuoju moderniu Podhalės etnografu, iškiliu muziejininku ir etnografinių tyrimų Podhalėje ir apie Podhalę pionieriumi. Mokslinį Bronisławo Piłsudskio palikimą vertina viso pasaulio mokslininkai, jo pasiekimams pagerbti buvo organizuojamos tarptautinės mokslinės sesijos. Nuo 1998 m. leidžiami B. Piłsudskio raštai, redaguojami profesoriaus Alfredo Franciszeko Majewicziaus. Sachaline (Rusija) ir Hokaide (Japonija) jo atminimui pastatyti paminklai, o Lenkijos žinių akademijos ir Lenkijos mokslų akademijos Krokuvoje bibliotekos pastate kabo jam skirta atminimo lenta. Senosiose Zakopanės kapinėse yra simbolinis jo kapas. Tikrieji palaikai ilsisi Monmoransi kapinėse prie Paryžiaus. Nepaisant didelių nuopelnų pasaulio mokslui, Bronisław Piłsudski yra žinomas nedideliam specialistų ir gerbėjų ratui. Lenkijoje Piłsudskio pavardė siejama vien tik su jo jaunesniuoju broliu Józefu, pirmuoju Lenkijos maršalu.

Organizatoriai: Tatrų dr. Tyto Chałubińskio muziejus Zakopanėje, Lietuvos dailės muziejus, Lenkijos institutas Vilniuje
Partneriai: Józefo Piłsudskio muziejus Sulejuveke, Žorų miesto muziejus, Lenkijos žinių akademijos bei Lenkijos mokslų akademijos Krokuvoje biblioteka, Lenkijos televizija, Lenkijos Respublikos ambasada, Japonijos ambasada Lietuvoje
Informaciniai partneriai: Radijas „Znad Wilii“, portalai: „ZW.lt“, „Wilnoteka.lt“, dienraštis „Kurier Wileński“

28 vasario

Paroda „Wisławos Szymborskos koliažai“

11-ak

Paroda „Wisławos Szymborskos koliažai“
Vasario 26 d. 18 val. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Gedimino pr. 51, Vilnius)

Tarptautinės Vilniaus knygų mugės proga Lenkijos institutas Vilniuje, Knygų institutas (Krokuva), Wisławos Szymborskos fondas ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į parodos „Wisławos Szymborskos koliažai” atidarymą. Parodoje pristatoma nepoetinė lenkų Nobelio premijos laureatės kūryba. Szymborska daug metų kūrė koliažinius atvirukus ir įvairiausiomis progomis dovanodavo juos savo draugams. Kurti koliažus buvo viena mėgstamiausių poetės veiklų. Tai ji darė su nepaprastu kruopštumu ir dėmesiu menkiausiai detalei. Panašiai kaip ir jos poezijai, koliažams būdingos taiklios pastabos ir siurrealistinis humoras. Šie Szymborskos kūriniai savaip papildo jos literatūros kūrybą, atspindi lakią poetės vaizduotę, be to suteikia retą galimybę pažinti kitą, mažiau žinomą Nobelio premijos laureatės asmenybės pusę. Parodoje bus eksponuojami koliažų originalai.

Ekspozicija M. Mažvydo bibliotekoje veiks 2018 m. vasario 26 – kovo 16 dienomis. Įėjimas laisvas.

Organizatoriai: Lenkijos institutas Vilniuje, Knygų institutas (Krokuva), Wisławos Szymborskos fondas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

10 balandžio

MARIUSZ HERMANOWICZ / AGNIESZKA RAYSS – lenkų fotografija Vilniuje

Mariusz Hermanowicz, Wilno, a jednak..., 2001-2002 ┬ę M. Hermanowicz _ FAF (2)

MARIUSZ HERMANOWICZ / AGNIESZKA RAYSS – lenkų fotografija Vilniuje

Balandžio 10 d. – gegužės 5 d., Lietuvos fotomenininkų sąjungos „Prospekto galerija” (Gedimino pr. 43, Vilnius)
Atidarymas: balandžio 10 d. 17.00 val.

Lenkijos institutas Vilniuje maloniai kviečia į dvi lenkų fotomenininkų parodas: Mariuszo Hermanowicziaus „Kam gali pasitarnauti fotografija?“ ir Agnieszkos Rayss „Kur yra kūnas“. Retrospektyvinė Mariuszo Hermanowicziaus paroda rodo mums, kokias permainas patyrė jo kūrybinis kelias. M. Hermanowiczius buvo aktyvus fotografas nuo aštuntojo dešimtmečio iki 2008 metų. Jo individualus stilius apėmė tiek konceptualią, tiek dokumentinę fotografiją. Skiriamasis Hermanowicziaus ženklas buvo jo komentarai tiesiog ant nuotraukų bei fotografavimas serijomis, sudėliotomis pagal tam tikrą pasakojimą.  Didelė jo kūrybos dalis buvo susijusi su genealoginiais ieškojimais, kuriuose svarbus vaidmuo teko Vilniui. Kartu su Mariuszo Hermanowicziaus darbų paroda eksponuojami šiuolaikinės menininkės Agnieszkos Rayss kūriniai. Naujausias jos projektas „Kur yra kūnas” buvo įkvėptas paskutinio Hermanowicziaus kūrybos etapo ir tarsi kritiškai su juo polemizuoja.  Abi parodos buvo parengtos „Archeologijos fotografijos“ fondo Varšuvoje.

Organizatoriai: Archeologijos fotografijos fondas Varšuvoje, Lietuvos fotomenininkų sąjunga; partneris: Lenkijos institutas Vilniuje. Projektą remia Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija

 

 

19 balandžio

Paroda „Józef Piłsudski – Lenkijos ir Europos politikas“ Vilniaus rajono mokyklose

Piłsudski1[1]

Paroda „Józef Piłsudski – Lenkijos ir Europos politikas“ Vilniaus rajono mokyklose
Kovo 19 d. – balandžio 6 d., Vilniaus r. Avižienių gimnazija (Sudervės g.  8, Avižieniai, Vilniaus r.)
Balandžio 6 d. – 27 d., Vilniaus r. Maišiagalos kun. Józefo Obrembskio gimnazija  (Mokyklos g. 22, Maišiagala, Vilniaus r.)
Balandžio 27 d. – gegužės 18 d., Vilniaus r.  Zujūnų gimnazija (Mokyklos g. 1, Zūjunai, Vilniaus r.) 

Minint 100-ąsias Lenkijos nepriklausomybės metines, Lenkijos Respublikos ambasada ir Lenkijos institutas Vilniuje rengia edukacinės parodos, skirtos garsiam lenkui, Vilniaus krašto sūnui Józefui Piłsudskiui, ekspozicijas Vilniaus krašto mokyklose. Józefo Piłsudskio muziejaus Sulejuveke parengtoje parodoje 19-oje stendų pristatoma garsiojo politiko biografija ir mintys. Parodą iliustruoja vizualinė medžiaga iš archyvų. Ekspozicija buvo rodyta tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Be emocijų. Lenkų ir lietuvių dialogas apie Józefą Piłsudskį“ Vilniaus rotušėje 2017 m. gruodį. Paroda skirta mokyklų bendruomenėms. Susidomėjusius ir norinčius eksponuoti parodą kitose mokyklose, prašome kreiptis į Lenkijos institutą arba Lenkijos ambasadą Vilniuje.

Organizatoriai: Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje, Lenkijos institutas Vilniuje, Józefo Piłsudskio muziejus Sulejuveke

3 gegužės

Paroda „Laisvės popiežius” Ukmergėje

Papiez

Paroda „Laisvės popiežius” Ukmergėje

Gegužės 3-31 d., prie Ukmergės Švč. Trejybės (Pijorų) bažnyčios (Kauno g. 1)

Paroda skirta 40-osioms popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato pradžios metinėms. Ekspozicija pristato Karolį Wojtyłą, didžią asmenybę, kuriam Lenkija ir Vidurio Europos valstybės yra dėkingos už suverenumo atgavimą. Paroda siekia pabrėžti lemtingą Lenkijos vaidmenį laisvės siekimo procesuose XX a. pabaigoje. Būtent Lenkijoje 1979 m. tuometinėje Varšuvos Pergalės aikštėje nuskambėjo įsimintini Jono Pauliaus II žodžiai, kuriais kvietė „atnaujinti šią žemę”. Šie žodžiai tarsi nusakė artėjančius pokyčius. „Solidarumo” judėjimo gimimas, 1989 m. rinkimai, Vidurio Europos valstybių nepriklausomybės atgavimas ir galiausiai Berlyno sienos griūtis.

Organizatoriai: Jono Pauliaus II minties centras Varšuvoje, Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje, Lenkijos institutas Vilniuje, Ukmergės Švč. Trejybės (Pijorų) parapija

14 gegužės

Paroda Liudvikas Zamenhofas – esparanto kalbos kūrėjas

??????????????????????????????????????????????????

Paroda Liudvikas Zamenhofas – esparanto kalbos kūrėjas

Gegužės 14 d. – birželio 15 d., Lazdijų krašto muziejus (Seinų g. 29, Lazdijai)

Lenkijos institutas Vilniuje kartu su Lietuvos esperantininkų sąjunga nuoširdžiai kviečia į parodos, skirtos esperanto kalbos kūrėjui Liudvikui Zamenhofui, atidarymą. Liudviką Zamenhofą siejo tamprūs ryšiai su Lietuva. Lenkijos instituto Vilniuje parengta paroda pristato Liudviką Zamenhofą, jo šeimą, gyvenimą, garsiausios dirbtinės kalbos gimimą ir nuolat augantį jos populiarumą. Taip pat supažindina su pasaulinės literatūros pavyzdžiais esperanto kalba, iškiliausiais esperantininkais ir skatina mokytis esperanto kalbos. Įėjimas laisvas.

Organizatoriai: Lenkijos institutas Vilniuje, Lietuvos esperantistų sąjunga

15 gegužės

Vroclavo istorijai skirta paroda „Wrocław breaks the Iron Curtain”

2

Vroclavo istorijai skirta paroda  „Wrocław breaks the Iron Curtain”

Gegužės 15-17, Lenkijos institutas Vilniuje (Didžioji g. 23)
Atidarymas: gegužės 15 d. 18 val. – dalyvaus Vroclavo meras Rafał Dutkiewicz

Vroclavas, tai nepaprastas miestas, kurio istoriją ir paveldą nuo amžių formavo daugelis tautų ir kultūrų. Tam, kaip miestas atrodo šiandien, daug įtakos turėjo Europos istorijoje beprecedentis visiškas gyventojų pasikeitimas, didvyriška demokratinės opozicijos veikla ir ilgus metus nuosekliai vykdomas lenkų ir vokiečių susitaikymo procesas, inicijuotas Vroclavo kardinolo žodžių: „Atleidžiame ir prašome atleidimo“. Parodos prodiuseris ir organizatorius – Vroclavo istorijos centras „Zajezdnia“, tekstų autorius – centro „Pamięć i przyszłość“ („Atmintis ir ateitis“) direktorius Marek Mutor. „Vroclavas, tai miestas, po karo pasiekęs neįmanomo. Sugriautas iki pamatų, atgavo savo buvusį blizgesį, o dėl savo tapatybės gyventojai apsisprendė XX a. 9-ame dešimtmetyje prasidėjus „Solidarność” revoliucijai“, – teigia parodos autorius. Š. m. vasario mėnesį paroda buvo eksponuojama Europos Parlamente Strasbūre. Parodos tikslas yra parodyti tarptautinei visuomenei ypatingą Vroclavo vaidmenį, padedantį nugalėti Jaltos konferencijos susitarimų pasėkoje įvykusių Europos padalijimų pasekmes. Įėjimas nemokamas.

Organizatoriai: Centras „Atmintis ir ateitis“ Vroclave, Vroclavo miesto savivaldybė, Lenkijos institutas Vilniuje