7 luty

Cykl wydarzeń towarzyszących wystawie „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”

AM_stendas_1710x2090_1023_01-1

Cykl wydarzeń towarzyszących wystawie „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”
Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie

Od 27 listopada 2018 r. do 24 lutego 2019 r. w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie oglądać można wystawę „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”, zorganizowaną z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę i Litwę niepodległości. Wystawa przedstawia ponad 250 unikalnych i typologicznie różnych eksponatów ze zbiorów około 30 instytucji Polski i Litwy. Głównym eksponatem wystawy jest rękopis „Pana Tadeusza”. Wystawę uzupełnia szeroka oferta wydarzeń towarzyszących – kulturalnych, naukowych oraz edukacyjnych.

 • Wykłady „Wileńskie przyjaźnie Mickiewicza” oraz „Katolicy, unici, protestanci, wolnomularze. Wileńscy nauczyciele Adama Mickiewicza”
  7 lutego 2019 r., godz. 18.00, Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie 

„Wileńskie przyjaźnie Mickiewicza” – prelegent Piotr Załuski (Polska)
Czas wileńskich studiów Adama Mickiewicza, który dał mu wykształcenie i ogromną wiedzę, obfitował także w twórczość poetycką, stale rozwijającą się i tak bardzo znaczącą w historii polskiej literatury. Debiutancki tom poetycki „Ballad i romansów” z roku 1822 to początek epoki naszego romantyzmu. Należałoby do tego dodać rzecz jeszcze inną, bodaj czy nie równie ważną, a może nawet ważniejszą, jeśli będziemy chcieli ocenić całe pokolenie ludzi „zrodzonych w niewoli, okutych w powiciu” – romantyczne przyjaźnie. Były one w przypadku Mickiewicza i liczne, i głębokie, i niemal dozgonne. Miały charakter wręcz organiczny, zatem nie mogły się nie przydarzyć. Te romantyczne związki młodych mężczyzn najczęściej spełniały się w dalekosiężnych planach pracy dla dobra społeczeństwa i polskiej nauki. W planach pilnie strzeżonych tajemnicą i przysięgami, a realizowanych na miarę wielkich ambicji i nie zawsze wielkich możliwości. Takie było źródło zawiązanego w roku 1817 Towarzystwa Filomatów. Mickiewicz razem z kolegami traktowali swoje zamiary bardzo poważnie i sumiennie. Niestety, stali się ofiarami prześladowań rosyjskiej, imperialnej władzy. Zostali uwięzieni, po kilku miesiącach skazani na utratę ojczyzny, na wygnanie w głąb Rosji, stali się ludźmi politycznie napiętnowanymi. W czasie trwającego ponad rok śledztwa, w okresie uwięzienia i po ogłoszeniu wyroków, przyjaźnie podlegały ogniowej próbie, a Mickiewicz i jego przyjaciele zdawali swój najpoważniejszy egzamin dojrzałości obywatelskiej, patriotycznej i zwyczajnie ludzkiej. Egzamin bolesny, ale owocny.

„Katolicy, unici, protestanci, wolnomularze. Wileńscy nauczyciele Adama Mickiewicza” – prelegent Elżbieta Katarzyna Dzikowska (Uniwersytet Łódzki)
„Jedność w różnorodności” to formuła, którą dobrze można oddać swoistość wspólnoty profesorów i studentów, jaką przez stulecia tworzył Uniwersytet Wileński. Wielokulturowość miejsca (miasta Wilna i historycznych tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego), zróżnicowanie narodowościowe, etniczne, konfesjonalne, stanowe każe pytać z jednej strony o procesy inkluzji i wykluczania, ale z drugiej o modele respektowania odmienności, o konceptualizacje wielorakich granic, których nie na dodatek nie należy rozpatrywać w izolacji, lecz we wzajemnym funkcjonalnym powiązaniu. Wychodząc od koncepcji etniczności sytuacyjnej, wykład przybliży sylwetki tych osób z profesorskiego grona Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, które pośrednio lub bezpośrednio odcisnęły swój ślad w biografii i twórczości wielkiego poety polskiego i europejskiego romantyzmu.
Wykłady w języku polskim z symultanicznym tłumaczeniem na język litewski.
Wstęp wolny, ale obowiązuje rejestracja: https://registracija.valdovurumai.lt/u9rbmxct

 • Wykład prof. dr hab. Justyny Bajdy (Uniwersytet Wrocławski) „Od Pana Tadeusza po liryki włoskie Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Reminiscencje romantycznego obrazowania pejzażu w poezji i malarstwie przełomu XIX i XX wieku”
  12 lutego 2019 r., godz. 18.00, Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie

Niemal cała polska literatura, ale też sztuka (głównie malarstwo) drugiej połowy XIX stulecia były naznaczone śladem romantycznej duchowości i uczuciowości. Ślady wyobraźni poetyckiej i plastycznej Adam Mickiewicza, owego słynnego koloryzowania słowem, o którym pisał w kontekście Pana Tadeusza Stanisław Witkiewicz, znajdujemy u twórczości wielu poetów i malarzy przełomu stuleci. Ideą wykładu jest przybliżenie Odbiorcy sposobów czerpania przez pokolenie młodopolskich artystów z imaginacji Mickiewicza, wzbogacanej o poetykę najnowszych prądów: impresjonizmu, symbolizmu czy ekspresjonizmu. Temat skupia się na prezentacji pejzażu, który – tak w swoim ujęciu realistycznym, jak mentalnym (słynne l’état d’âme) – miał wyjątkowe znaczenie zarówno dla pokolenia romantyków, jak i neoromantyków.
Wykład w języku polskim z symultanicznym tłumaczeniem na język litewski.
Wstęp wolny, ale obowiązuje rejestracja: http://registracija.valdovurumai.lt/x5ykpdd0

 • Wykład dr Rimantasa Miknysa (Instytut Historii Litwy) „Adam Mickiewicz i 16 lutego“
  16 lutego 2019 r., godz. 15.00, Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie

Do kogo należy Adama Mickiewicz? To pytanie sformułowane w XIX w. przez spadkobierców Rzeczpospolitej Obojga Narodów – Polaków, Litwinów, Białorusinów – tworzących współczesne narody, w dyskursie społecznym pozostało i będzie bez odpowiedzi dopóty, dopóki tożsamość narodowa będzie ważnym czynnikiem jednoczącym społeczeństwo. Chociaż i paradoksalnie, ale i bezspornie oczywistością jest to, iż współczesnemu Litwinowi zwrot A. Mickiewicza „Litwo, Ojczyzno moja” jest tak samo znaczący jak i współczesnemu Polakowi czy Białorusinowi. Polacy mają mnóstwo argumentów na poparcie tej ważności, gdyż ten, który zna perypetia tworzenia się współczesnego narodu polskiego, nie wyobraża sobie teraźniejszej polskości bez twórczości A. Mickiewicza, jak i opisanych oraz zafiksowanych w niej odczuć historycznych, etnicznych, przyrodniczych i ogólnoludzkich. Białorusinom do uzasadnienia przyswajania A. Mickiewicza wystarcza bezdyskusyjnego spostrzeżenia, iż jest on „synem białoruskiej ziemi”. Litwini z kolei kierują się świętymi słowami „Litwo, Ojczyzno moja”. Samo w sobie powiedzenie jednak byłoby bez znaczenia, gdyby A. Mickiewicz nie wywarł konkretnego wpływu na proces rozwoju tożsamości współczesnego społeczeństwa litewskiego. Podczas wykładu omówi się, w jaki sposób ten wpływ się wyrażał i jaki to ma związek z jedną z najważniejszych dat – 16 lutego – w życiu obecnego społeczeństwa i państwa.
Wykład w języku litewskim. Wstęp wolny, ale obowiązuje rejestracjahttp://registracija.valdovurumai.lt/edkhwt2z

Organizatorzy wystawy: Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Zakład Narodowy im. Ossolińkich (Wrocław), Muzeum Pana Tadeusza (Wrocław), Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Adama Mickiewicza (Warszawa), Instytut Polski w Wilnie

14 luty

CYKL „SPOTKANIA Z POLSKĄ KSIĄŻKĄ” – SPOTKANIA W LUTYM

cover-sowa-2

CYKL „SPOTKANIA Z POLSKĄ KSIĄŻKĄ” – SPOTKANIA W LUTYM

Instytut Polski w Wilnie zaprasza na cykl spotkań z polską książką. W jego ramach wspólnie z polskimi i litewskimi partnerami przedstawimy litewskiej publiczności najciekawsze polskie nowości wydawnicze związane z Litwą i stosunkami polsko-litewskimi. Czytelnicy polskiej literatury na Litwie będą mogli wziąć udział w prezentacji litewskich edycji książek polskich twórców, spotkać się z polskimi ludźmi pióra, krytykami, naukowcami i tłumaczami. W lutym zapraszamy na następujące wydarzenia:

BAŁTYCKI PEGAZ. MŁODA POLSKA POEZJA WILNA
14 lutego, godz. 18.00, Biblioteka Adama Mickiewicza (ul. Trakų 10, Wilno)

Prezentacja debiutanckich zbiorów poezji Mirosławy Bartoszewicz, Dominiki Olickiej, Krystyny Užėnaitė i Wiaczesława Zienkiewicza. To pierwsze wydanie książkowe polskiej literatury Wileńszczyzny, opublikowane na Litwie dzięki wsparciu Urzędu ds. Mniejszości Narodowych Republiki Litewskiej. O młodych poetach opowie polonistka z Uniwersytetu Witolda Wielkiego dr Halina Turkiewicz, a ich utwory po polsku i litewsku przedstawią autorzy oraz wileńscy artyści z towarzyszeniem gitary.
Spotkanie w języku polskim i litewskim. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL, Biblioteka Adama Mickiewicza

 

„SZKICE WILEŃSKIE. O LITERACKIEJ GRUPIE „ŻAGARY” I NIE TYLKO”|
19 lutego, godz. 18.30, Wileńska Galeria Obrazów (ul. Didžioji 4, Wilno)
22 lutego, godz. 11.00, Wileńskie Targi Książki, sala 5.3, Litexpo (al. Laisvės 5)

Książka prof. Tadeusza Bujnickiego „Szkice wileńskie. O literackiej grupie Żagary i nie tylko” przedstawia rozbudowany w czasie kontekst historyczny, filozoficzny, etniczny (związki żagarystów z kulturą litewską, białoruską, żydowską, rosyjską, itd.) i pozwala na uchwycenie specyficznej atmosfery intelektualnej ówczesnego wielokulturowego i wielojęzycznego Wilna, w której wyrosła twórczość Czesława Miłosza, Teodora Bujnickiego, Aleksandra Rymkiewicza i innych. Książka. Podczas prezentacji książki, która  powstała dzięki wsparciu Instytutu Polskiego w Wilnie, profesorowi Tadeuszowi Bujnickiemu zostanie wręczona Nagroda im. Algisa Kalėdy, ustanowiona przez Litewski Instytut Literatury i Folkloru. Nagroda przyznawana jest co roku za znaczące badania naukowe dziedzictwa literatury litewskiej, polsko-litewskich związków literackich, studiów porównawczych i kulturowych. W spotkaniu udział wezmą: autor prof. Tadeusz Bujnicki, minister kultury RL dr Mindaugas Kvietkauskas, tłumaczka Danutė Balašaitienė, dyrektor Litewskiego Instytutu Literatury i Folkloru Aušra Martišiūtė-Linartienė, przewodnicząca komisji Nagrody im. A. Kalėdy Viktorija Šeina oraz małżonka ś.p. Algisa Kalėdy Laima Kalėdienė.
Spotkanie w języku litewskim i polskim z tłumaczeniem.
Wstęp do Wileńskiej Galerii Obrazów wolny. Wstęp na Wileńskie Targi Książki biletowany.  

Organizatorzy: Litewski Instytut Literatury i Folkloru, Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Muzeum Sztuki – Wileńska Galeria Obrazów

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI „OPOWIEŚĆ W TRZECH OBRAZKACH”
22 lutego
, godz. 13.00-15.00 oraz 23 lutego, godz. 13.00-15.00, Wileńskie Targi Książki, Studio Twórcze (sala nr 4), Litexpo (al. Laisvės 5, Wilno)

Warsztaty plastyczne dla dzieci pt. „Opowieść w trzech obrazkach” poprowadzi znana polska ilustratorka Monika Hanulak, laureatka wielu nagród w Polsce i za granicą, z których najważniejsza to prestiżowa nagroda Bologna Ragazzi Award w kategorii poezja dla dzieci za ilustracje do książki Juliana Tuwima „Wiersze dla dzieci”. Jest to pierwsza w historii konkursu polska książka nagrodzona tym prestiżowym tytułem. Podczas warsztatów dzieci zapoznają się z tajnikami powstawania ilustracji książkowych, spróbują same stworzyć swoje obrazki i przy pomocy elementów graficznych stworzą własną narrację obrazkową.
Spotkanie w języku polskim i litewskim z tłumaczeniem. Wstęp na Wileńskie Targi Książki biletowany.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Kraina Książki

PREMIERA KSIĄŻKI „WITKACY. UMYSŁ DRAPIEŻNY”
Podczas Wileńskich Targów Książki będzie miała miejsce premiera publikacji „Witkacy. Umysł drapieżny”, przygotowanej przez Instytut Polski w Wilnie, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Witkacego oraz wydawnictwo Aukso žuvys. To pierwsza książka w języku litewskim opowiadająca o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu – Witkacym i jego twórczości.

 • Projekcja filmu „Mistyfikacja” (reż. Jacek Koprowicz, 102 Min.)
  23 lutego, godz. 18.00, Wileńskie Targi Książki,  Sala kinowa, Litexpo (al. Laisvės 5, Wilno)

Jest rok 1969. Student Jakub Łazowski wpada na sensacyjny trop, który może zmienić oblicze historii. Z jego dochodzenia wynika, że Witkacy nie popełnił samobójstwa w 1939 roku. Rzeczywistość podsuwa kolejne dowody zadziwiającej mistyfikacji. Kochanka Witkacego przynosi do Desy swoje nieznane portrety, jedna z jego dawnych kobiet przechowuje kartki, które dostała od artysty już po jego rzekomej śmierci. Wszystko wskazuje na to, że wielki mistrz, prowokator i skandalista wciąż żyje. Z lubością pije swoje ukochane piwo, podgląda młode dziewczęta, wydaje kobietom perwersyjne rozkazy i uprawia najpiękniejszą ze sztuk – kłamstwo i wszelkie jego odmiany… Film przedstawi Helmutas Šabasevičius (Wileńska Akademia Sztuk Pięknych).
Film w języku polskim z litewskimi napisami. Wstęp na Wileńskie Targi Książki biletowany.

Organizator: Instytut Polski w Wilnie, EUNIC Lithuania

 • Prezentacja książki „Witkacy. Umysł Drapieżny”
  23 lutego, godz. 20.00, sala 5.3,  Wileńskie Targi Książki Litexpo (al. Laisvės 5).

Prezentacja pierwszej na Litwie książki o niezwykłym artyście początku XX wieku Stanisławie Ignacym Witkiewiczu – Witkacym. Publikacja w sposób wszechstronny i szczegółowy przedstawia twórczość tego wybitnego artysty. Po raz pierwszy litewscy czytelnicy będą mogli zapoznać się z dorobkiem pisarskim, malarskim i fotograficznym Witkacego. Książka, nad którą prace trwały ponad rok, ma przybliżyć litewskim czytelnikom postać twórcy nierozerwalnie związanego z Litwą, o którym nadal niewiele na Litwie wiadomo. Książka powstała z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie, Instytutu Adama Mickiewicza, Instytutu Witkacego i wydawnictwa Aukso žuvys. W spotkaniu udział wezmą:  Przemysław Pawlak (Instytut Witkacego), Vidas Poškus (Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie), Paulius Garbačiauskas (Uniwersytet Wileński) przedstawiciele wydawnictwa Aukso žuvys, Instytutu Polskiego.
Spotkanie w języku litewskim i polskim z symultanicznym tłumaczeniem. Wstęp na Wileńskie Targi Książki biletowany.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Witkacego, wydawnictwo Aukso žuvys

6 marzec

PREZENTACJA KSIĄŻEK „PSZCZOŁY” i „DRZEWA” PIOTRA SOCHY

cover-sowa-2

CYKL „SPOTKANIA Z POLSKĄ KSIĄŻKĄ” – SPOTKANIA W MARCU
Instytut Polski w Wilnie kontynuuje cykl spotkań z polską książką. W jego ramach wspólnie z polskimi i litewskimi partnerami przedstawiamy litewskiej publiczności najciekawsze polskie nowości wydawnicze związane z Litwą i stosunkami polsko-litewskimi. Zapraszamy do udziału w prezentacji litewskich edycji książek polskich twórców, spotkać się z polskimi ludźmi pióra, krytykami, naukowcami i tłumaczami. W marcu zapraszamy na następujące wydarzenia:

PREZENTACJA KSIĄŻEK „PSZCZOŁY” i „DRZEWA” PIOTRA SOCHY
6 marca, godz. 18.00
, Narodowa Biblioteka im M. Mažvydasa (al. Giedymina 51)

Książki Piotra Sochy „Pszczoły” oraz „Drzewa” odnoszą sukcesy na całym świecie. Na Litwie zostały one wydane przez kowieńskie wydawnictwo Debesų ganyklos. Bajecznie kolorowe wielkoformatowe albumy zapoznają czytelników w każdym wieku ze światem otaczającej nas przyrody. Książki zawierają mnóstwo ciekawych informacji i wyróżniają się znakomitą stronę graficzną. Stanowią dobrą lekturę do wspólnego czytania dla dziecka i dorosłego. W spotkaniu autorskim udział weźmie autor książek Piotr Socha oraz przedstawiciele wydawnictwa Debesų ganyklos.
Spotkanie w języku litewskim i polskim z tłumaczeniem. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, wydawnictwo Debesų ganyklos, Litewska Biblioteka Narodowa im. M. Mažvydasa

 

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI „DRZEWA” Z PIOTREM SOCHĄ
7 marca, godz. 10.00
, przedszkole „Uśmiech”  (ul. P. Višinskio 23)

Wspólnie z ilustratorem dzieci porozmawiają o tym, dlaczego drzewa są takie ważne w naszym życiu. Dowiedzą się, ile lat ma najstarsze drzewo świata i dlaczego owiane jest wielką tajemnicą, gdzie rośnie i jak wygląda.  Razem zrobią wielkie czarodziejskie drzewo, pełne kolorowych liści i zwierząt, które się na nim zadomowiły. Wydarzenie zamknięte.
Spotkanie w języku polskim.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, przedszkole „Uśmiech”

14 marzec

PREMIERA KSIĄŻKI „TAK TERAZ POSTĘPUJĄ UCZCIWI LUDZIE POLACY Z WILEŃSZCZYZNY RATUJĄCY ŻYDÓW”

001 taipdabar_cover

PREMIERA KSIĄŻKI „TAK TERAZ POSTĘPUJĄ UCZCIWI LUDZIE POLACY Z WILEŃSZCZYZNY RATUJĄCY ŻYDÓW”
Wydarzenie z cyklu „SPOTKANIA Z POLSKĄ KSIĄŻKĄ”

14 marca, godz. 18.00, Centrum Tolerancji Muzeum Gaona Wielkiego (ul. Naugarduko 10, Wilno)

Z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie na Litwie ukaże się wyjątkowa dwujęzyczna publikacja pt. „Tak teraz postępują uczciwi ludzie… Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów”, autorstwa Ilony Lewandowskiej ze zdjęciami Bartosza Frątczaka. Jej głównym celem jest uchronienie przed zapomnieniem historii niezwykłych Polaków z Wileńszczyzny, którzy narażając swoje życie, ratowali życie innym. Prace nad przygotowaniem książki trwały prawie rok. Pierwszą część książki stanowią wywiady z ludźmi, którzy swoją pracę badawczą poświęcili analizie Holokaustu lub upamiętnieniu tych, którzy ratowali Żydów dr. Arūnasem Bubnysem, dyrektorem Departamentu Badawczego Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy, dr. Marcinem Urynowiczem, historykiem związanym z Instytutem Pamięci Narodowej i Danutė Selčinskaja, kierowniczką Wydziału Wiecznego Upamiętnienia Ratujących Żydów Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona Wileńskiego. Druga część książki koncentruje się wokół kilkunastu przejmujących historii rodzinnych, które, mimo że wydarzyły się przeszło 70 lat temu, nadal żyją nie tylko w pamięci świadków, ale także w świadomości kolejnych pokoleń. Bazując na dostępnych źródłach i dokumentach, rozmowach z ukrywanymi oraz rodzinami Sprawiedliwych, autorka wybrała 11 historii rodzinnych – m.in. historię Marii Fedeckiej, Ignacego i Katarzyny Bujelów, Janiny Strużanowskiej i innych oraz jednego bohatera zbiorowego – Kościół katolicki.
W premierze książki udział wezmą: autorka Ilona Lewandowska, autor zdjęć Bartosz Frątczak, dr Marcin Urynowicz (Instytut Pamięci Narodowej), dr Arūnas Bubnys (Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy) oraz Danutė Selčinskaja (Państwowe Muzeum Żydowskie im. Gaona Wileńskiego). Spotkanie poprowadzi Donatas Puslys. Prezentację uzupełni wystawa prezentująca historie opisane w książce. Wieczór uświetni występ aktorki Jovity Jankelaitytė, która wykona kilka pieśni żydowskich w języku jidysz.
Spotkanie w języku polskim i litewskim z tłumaczeniem symultanicznym. Wstęp wolny.

Organizatorzy spotkania: Instytut Polski w Wilnie oraz Centrum Tolerancji Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona Wileńskiego.
Patroni publikacji: Ambasada RP w Wilnie, Państwowe Muzeum Żydowskie im. Gaona Wileńskiego, Żydowski Instytut Historyczny oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Patroni medialni: Polskie Radio dla Zagranicy, TVP Historia, wSieci Historii oraz dziennik „Kurier Wileński”

7 kwiecień

Międzynarodowe warsztaty dla tłumaczy „Scenae Interpretationis” (teatr przekładu)

miloszRU

Międzynarodowe warsztaty dla tłumaczy  „Scenae Interpretationis” (teatr przekładu)
7-8 kwietnia, godz. 10.00, Muzeum Literackie im. A. Puszkina ( ul. Subačiaus 124, Wilno)

Podczas międzynarodowych warsztatów „Scenae Interpretationis” dla literatów, tłumaczy i pisarzy, odbędą się zajęcia poświęcone zagadnieniom tłumaczeń literatury pięknej na różne języki (angielski, polski, rosyjski, niemiecki i in.). W warsztatach udział wezmą tłumacz literatury polskiej na język rosyjski i redaktor Nikita Kuznecov (Kraków), pisarz i tłumacz  Sergejs Moreino (Ryga) oraz pisarz, poeta i tłumacz Vadim Mesiac (Moskwa).
Nikita Kuznecov (ur. 1973 m.) – tłumacz, redaktor, urodził się w Petersburgu, mieszka w Krakowie. Przetłumaczył na język rosyjski m.in.: „Dostojewski. Teatr sumienia” Andrzeja Wajdy, „Wolność. Zrób to sam” Czesława Bieleckiego, „Na nieludzkiej ziemi” Józefa Czapskiego oraz „Dolina Issy”, „Na brzegu rzeki”, „Ziemia Ulro” i in. utwory Czesława Miłosza. Obecnie tłumaczy kolejny tom poezji polskiego noblisty „Kroniki”. W 2009 r. otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla kultury polskiej”.
Spotkanie w językach rosyjskim, polskim, angielskim, łotewskim, niemieckim.  Na warsztaty OBOWIĄZUJE REJESTRACJA do dnia 4 kwietnia na adres e-mailowy: puskino.muziejus@inbox.lt

Organizator: Muzeum Literatury im. A. Puszkina. Partner: Instytut Polski w Wilnie

21 maj

Prezentacja książki „Tak teraz postępują uczciwi ludzie. Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów”

001 taipdabar_cover-mmm

Prezentacja książki „Tak teraz postępują uczciwi ludzie. Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów”
21 maja, godz. 11.00,  Pałac Balińskich w Jaszunach (ul. Jono Sniadeckio 2, Jaszuny)

Z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie na Litwie ukazała się wyjątkowa dwujęzyczna publikacja pt. „Tak teraz postępują uczciwi ludzie… Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów”, autorstwa Ilony Lewandowskiej ze zdjęciami Bartosza Frątczaka. Jej głównym celem jest uchronienie przed zapomnieniem historii niezwykłych Polaków z Wileńszczyzny, którzy narażając swoje życie, ratowali życie innym. Pierwszą część książki stanowią wywiady z ludźmi, którzy swoją pracę badawczą poświęcili analizie Holokaustu lub upamiętnieniu tych, którzy ratowali Żydów dr Arūnasem Bubnysem, dyrektorem Departamentu Badawczego Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy, dr  Marcinem Urynowiczem, historykiem związanym z Instytutem Pamięci Narodowej i Danutė Selčinską, kierowniczką Wydziału Wiecznego Upamiętnienia Ratujących Żydów Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona Wileńskiego. Druga część książki koncentruje się wokół kilkunastu przejmujących historii rodzinnych, które, mimo że wydarzyły się przeszło 70 lat temu, nadal żyją nie tylko w pamięci świadków, ale także w świadomości kolejnych pokoleń. Bazując na dostępnych źródłach i dokumentach, rozmowach z ukrywanymi oraz rodzinami Sprawiedliwych, autorka wybrała 11 historii rodzinnych – m.in. historię Marii Fedeckiej, Ignacego i Katarzyny Bujelów, Janiny Strużanowskiej i innych oraz jednego bohatera zbiorowego – Kościół katolicki.
W spotkaniu udział wezmą: autorka Ilona Lewandowska, autor zdjęć Bartosz Frątczak. Prezentację uzupełni wystawa prezentująca historie opisane w książce.
Spotkanie w języku polskim. Wstęp wolny.

Organizatorzy spotkania: Instytut Polski w Wilnie, Centrum Kultury Samorządu rej. Solecznickiego, Pałac Balińskich w Jaszunach

26 czerwiec

Prezentacja książki „Konsul” i spotkanie z jej autorką Bogumiłą Żongołłowicz

Konsul.Zongollwicz.okladka[1]

Prezentacja książki „Konsul” i spotkanie z jej autorką Bogumiłą Żongołłowicz
26 czerwca, godz. 16.00,  Instytut Polski w Wilnie, (ul. šv Jono 3, wejście od strony skweru Sirvydasa)

W ramach cyklu „Spotkania z polską książką” Instytut Polski w Wilnie zaprasza na spotkanie z pisarką i publicystką Bogumiłą Żongołłowicz, zamieszkałą w Australii. Autorka przedstawi swą nową książkę „Konsul”, ilustrowaną biografię Władysława Noskowskiego, zasłużonego działacza społecznego i dziennikarza początku XX wieku, konsula honorowego RP w Australii.
Bogumiła Żongołłowicz urodziła się w Słupsku w rodzinie repatriantów z Wileńszczyzny. Do 1991 roku była aktywna w Polsce jako pisarka i dziennikarka. Następnie osiadła w Australii, gdzie jest bardzo aktywną działaczką społeczną i badaczką dziejów polskiej emigracji powojennej. Jest autorką kilkunastu książek o tematyce społecznej i historycznej oraz beletrystycznych, a także niezliczonych artykułów prasowych, poświęconych głównie tematyce polonijnej. Zajmuje się badaniem życia i dokonań ks. Bronisława Żongołłowicza, uczonego i działacza społecznego przedwojennego Wilna.
Bohaterem książki „Konsul”, wydanej nakładem toruńskiej Oficyny Wydawniczej Kucharski w 2017 roku, jest zapomniana postać Władysława Noskowskiego (1892-1969), warszawskiego dziennikarza i krytyka muzycznego, który w 1911 roku osiedlił się w Australii. Będąc cenionym znawcą życia muzycznego, a zwłaszcza opery, stał się popularnym recenzentem i publicystą muzycznym, a w 1933 roku został mianowany konsulem honorowym Rzeczypospolitej w Australii i Nowej Zelandii. Współpracował z wybitnymi polskimi działaczami, m. in. z Ignacym Janem Paderewskim, i sam podejmował liczne inicjatywy społeczne na rzecz Polski i Polaków w Australii.
Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Wstęp wolny.

Organizator: Instytut Polski w Wilnie

4 lipiec

Seminarium naukowe „Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów”

Seminarium naukowe

Seminarium naukowe  „Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów”
4-7 lipca, Uniwersytet Wileński, Pałac Balińskich w Jaszunach

Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego organizuje seminarium naukowo-dydaktyczne „Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów”. Współorganizatorem i sponsorem seminarium jest Instytut Polski w Wilnie. W ramach projektu planowane są warsztaty edukacyjno-naukowe dla młodzieży (młodych naukowców, doktorantów, studentów), poświęcone badaniom nad językowym obrazem świata dwóch wspólnot etnicznych – polskiej i litewskiej, którą łączy wspólna przestrzeń językowo-kulturowa. Spotkania te są planowane jako cykliczne sesje naukowo-dydaktyczne (organizowane co roku), podczas których młodzież polska i litewska pod kierunkiem znanych profesorów z Polski i Litwy będzie analizowała i porównywała kolejne nazwy wartości, ważne dla obu kultur, stanowiące podstawę tożsamości i budujące dialog między obu narodami, sprzyjające porozumieniu i nawiązaniu bliższych kontaktów. W seminarium udział wezmą: prof. Jerzy Bartmiński – znany polski językoznawca, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin; prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin; prof. dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa; dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin; dr hab. Joanna Szadura, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin; dr Marta Hartenberger, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Organizatorzy: Uniwersytet Wileński, Centrum Polonistyczne UW, Instytut Polski w Wilnie, Centrum Kultury w Solecznikach, Pałac Balińskich w Jaszunach

5 wrzesień

Narodowe czytanie nowel polskich w Wilnie pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

2019 CZYTANIE PNG

Narodowe czytanie  nowel polskich w Wilnie pod patronatem  Prezydenta RP Andrzeja Dudy
5 września, godz. 18.00, kawiarnia „Sakwa” (ul. M. K. Paco 1/2, Wilno)

Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania będzie osiem nowel polskich: „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru „Sanatorium pod Klepsydrą”) Bruno Schulza, „Orka” Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, wrony…”  Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza, „Sawa” (z cyklu „Pamiątki Soplicy”) Henryka Rzewuskiego.
W programie organizowanego przez Instytut Polski w Wilnie i Ambasadę RP w Wilnie wydarzenia znajdzie się, m.in. krótki wykład dr Ireny Fedorowicz z Uniwersytetu Wileńskiego o epoce, w której powstały nowele i ich autorach, inscenizacja kilku scen z wybranych nowel w wykonaniu aktorów Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie oraz czytanie fragmentów  przez wszystkich chętnych. Na gości czekać będzie też drobny poczęstunek oraz literackie konkursy z nagrodami.
Organizatorzy przygotują teksty nowel, które można będzie przeczytać, ale zachęcamy także do wcześniejszego wyboru tekstów. Teksty nowel dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem https://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2019/nowele/.
Uwaga, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w kawiarni obowiązują bezpłatne zaproszenia. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację drogą e-mailową pod adresem barbara.orszewska@instytutpolski.org do 4 września. W tytule wiadomości prosimy o wpisanie: „Narodowe Czytanie 2019”.  W treści wiadomości prosimy o podanie swego imienia, nazwiska i numeru telefonu.  Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie w języku polskim.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Ambasada RP w Wilnie; partnerzy: kawiarnia „Sakwa”, Polskie Studio Teatralne

12 wrzesień

Prezentacja książki „Tak teraz postępują uczciwi ludzie. Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów”

001 taipdabar_cover-mmm

Prezentacja książki „Tak teraz postępują uczciwi ludzie. Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów”
12 września, godz. 17.00,  Centrum Imprez w Ejszyszkach (ul. Kaštonų 5, Ejszyszki)

Z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie na Litwie ukazała się wyjątkowa dwujęzyczna publikacja pt.  „Tak teraz postępują uczciwi ludzie… Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów”, autorstwa Ilony Lewandowskiej ze zdjęciami Bartosza Frątczaka. Jej głównym celem jest uchronienie przed zapomnieniem historii niezwykłych Polaków z Wileńszczyzny, którzy narażając swoje życie, ratowali życie innym. Pierwszą część książki stanowią wywiady z ludźmi, którzy swoją pracę badawczą poświęcili analizie Holokaustu lub upamiętnieniu tych, którzy ratowali Żydów dr Arūnasem Bubnysem, dyrektorem Departamentu Badawczego Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy, dr  Marcinem Urynowiczem, historykiem związanym z Instytutem Pamięci Narodowej i Danutė Selčinską, kierowniczką Wydziału Wiecznego Upamiętnienia Ratujących Żydów Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona Wileńskiego. Druga część książki koncentruje się wokół kilkunastu przejmujących historii rodzinnych, które, mimo że wydarzyły się przeszło 70 lat temu, nadal żyją nie tylko w pamięci świadków, ale także w świadomości kolejnych pokoleń. Bazując na dostępnych źródłach i dokumentach, rozmowach z ukrywanymi oraz rodzinami Sprawiedliwych, autorka wybrała 11 historii rodzinnych – m.in. historię Marii Fedeckiej, Ignacego i Katarzyny Bujelów, Janiny Strużanowskiej i innych oraz jednego bohatera zbiorowego – Kościół katolicki.
W spotkaniu udział wezmą: autorka Ilona Lewandowska oraz autor zdjęć Bartosz Frątczak. Prezentację uzupełni wystawa prezentująca historie opisane w książce. Spotkanie w języku polskim. Wstęp wolny.

Organizatorzy spotkania: Instytut Polski w Wilnie, Centrum Kultury Samorządu rej. Solecznickiego, Centrum Imprez w Ejszyszkach