13 listopad

Debata literacka „No i za co ten Nobel!? Rozmowa o Oldze Tokarczuk i jej twórczości“

1999-10-001

Debata literacka „No i za co ten Nobel!? Rozmowa o Oldze Tokarczuk i jej twórczości“
13 listopada, godz. 17.30, Związek Pisarzy Litwy (ul. K. Sirvydo 6, Wilno)

Po wielu latach Nagroda Nobla w dziedzinie literatury ponownie trafiła do Polski! Olga Tokarczuk jest szóstą, po Henryku Sienkiewiczu (1905), Władysławie Stanisławie Reymoncie (1924), Issacu Bashevisie Singerze (1978), Czesławie Miłoszu (1980) i Wisławie Szymborskiej (1996), pisarką pochodzącą z Polski, która otrzymała tę najbardziej prestiżową nagrodę literacką na świecie.
O twórczości Olgi Tokarczuk na zaproszenie Instytutu Polskiego w Wilnie oraz Związku Pisarzy Litwy rozmawiać będą Vyturys Jarutis, tłumacz  książek Tokarczuk, Herkus Kunčius, prozaik, dramaturg i eseista oraz dr Teresa Dalecka, historyk literatury i wykładowczyni Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Spotkanie poprowadzi Donatas Puslys, publicysta, dziennikarz, pracownik Wileńskiego Instytutu Analiz Politycznych.
Olga Tokarczuk jest wyjątkową przedstawicielką współczesnej polskiej literatury o niezwykłej błyskotliwości  i szczególnej wyobraźni, znaną litewskiemu czytelnikowi, m. in. jako autorka powieści „Prawiek i inne czasy”, „Dom dzienny, dom nocny” oraz wydanych w 2019 roku „Biegunów”. W 2018 r. za tę powieść zdobyła jedną z najważniejszych na świecie nagród literackich, Man Booker International Prize. Tokarczuk jest pierwszą polską pisarką, która zdobyła tę nagrodę. Autorka debiutowała w 1979 r. publikując opowiadania. Pierwsza powieść  „Podróż ludzi Księgi” ukazała się w 1993 r., a największy rozgłos pisarce przyniosła powieść „Prawiek i inne czasy”.
Spotkanie w języku litewskim. Wstęp wolny

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie i Związek Pisarzy Litwy.

Fot. Zorganizowane przez Instytut Polski w Wilnie spotkanie z Olgą Tokarczuk (pierwsza od prawej; obok krytyk filmowy Živilė Pipinytė), 16 11 1999, Fundusz Otwartej Litwy.

21 listopad

Międzynarodowa konferencja “Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”

F6

Międzynarodowa konferencja “Pod znakiem Orła i Pogoni. Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego”
21-22 listopada, godz. 9.00, Wydział Filologii Uniwersytetu Wileńskiego, Sala K. Donėlaitisa (ul. Universiteto 5, Wilno)

Konferencja ma szczególny charakter z uwagi na szereg przypadających w tym roku rocznic: 450-lecia Unii Lubelskiej, 440-lecia założenia Akademii Wileńskiej oraz 100-lecia reaktywowania Uniwersytetu Wileńskiego pod nazwą Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Współczesna polonistyka wileńska, powstała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego dzięki śp. Prof. Algisowi Kalėdzie w 1993 roku, jest spadkobierczynią tradycji Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Dzisiaj funkcjonuje ona w ramach Instytutu Badań Języków i Kultur Regionu Morza Bałtyckiego. Szerokie grono uczestników konferencji stanowić będą osoby od wielu lat związane z polonistyką wileńską, współtwórcy filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim, przyjaciele, naukowcy reprezentujący różne polonistyki zagraniczne oraz wszyscy, którzy poczuwają się do związku z Alma Mater Vilnensis. Poruszane problemy związków polsko-litewskich będą omawiane w aspekcie kulturowo-literackim, lingwistycznym i edukacyjnym.
Języki konferencji – polski, litewski, rosyjski. Pełny program konferencji można znaleźć tu: www.erelioirvycio.flf.vu.lt. Wstęp wolny.

Organizator: Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego; partner: Instytut Polski w Wilnie; sponsor: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

23 listopad

Prezentacja biografii Leopolda Tyrmanda z udziałem autora Marcela Woźniaka

T206605

Prezentacja biografii Leopolda Tyrmanda z udziałem autora Marcela Woźniaka
23 listopada, godz. 16, Dom Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) 

W Domu Kultury Polskiej odbędzie się prezentacja książki Marcela Woźniaka „Biografia Leopolda Tyrmanda. Moja śmierć będzie taka, jak moje życie”. Autor przybywa do Wilna na międzynarodową konferencję „Pod znakiem Orła i Pogoni”.
Leopold Tyrmand (1920-1985) był bardzo popularnym powieściopisarzem i publicystą w okresie powojennym. Jego sensacyjna powieść Zły (1955) oraz ekstrawagancki styl życia zapewniły mu popularność wśród młodzieży i spowodowały szykany władz PRL. Od 1965 roku żył na emigracji, głównie w USA. W latach 1940-41 Tyrmand studiował polonistykę na Uniwersytecie Wileńskim i stawiał w Wilnie pierwsze kroki dziennikarskie i literackie.
Marcel Woźniak (ur. 1984 w Kwidzynie), pisarz i scenarzysta, autor trylogii o detektywie Leonie Brodzkim, opublikował obszerną biografię Tyrmanda w 1986 roku. Opis barwnego i burzliwego życia pisarza zyskał w Polsce znaczną popularność.
Wstęp wolny. Prezentacja w języku polskim.

Organizatorzy: Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego, Instytut Polski w Wilnie i Akademia Trzeciego Wieku

25 listopad

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu dla tłumaczy literatury „Amat victoria curam”

Plakat-konkurs

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu dla tłumaczy literatury „Amat victoria curam”
25 listopada, godz. 17.00, Uniwersytet Wileński (Sala K. Donelaitisa, ul. Uniwersytecka 3)

W reprezentacyjnej Sali im. K. Donelaitisa na Uniwersytecie Wileńskim odbędzie się uroczystość ogłoszenia wyników konkursu dla tłumaczy literatury „Amat victoria curam” i wręczenia nagród. Konkurs został ogłoszony w sierpniu br. z inicjatywy Krajowego Stowarzyszenia Literatów Polskich, Związku Pisarzy Litwy, Litewskiego Związku Tłumaczy Literatury oraz Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego. Uczestniczyli w nim zamieszkali na Litwie tłumacze literatury polskiej na język litewski i literatury litewskiej na język polski. Na konkurs wpłynęły łącznie 24 prace, 16 przekładów na język litewski i 8 przekładów na język polski dzieł i fragmentów, które nie były dotąd opublikowane w przekładzie. Podczas uroczystości zostaną przedstawione prace nagrodzone w obu kategoriach, a laureaci odbiorą nagrody pieniężne ufundowane przez firmę „Orlen Lietuva” i rzeczowe ufundowane przez Instytut Polski w Wilnie. Uroczystość stanowi część obchodów 25-lecia Centrum Polonistycznego. Nagrodzone przekłady zostaną opublikowane w polskich i litewskich czasopismach literackich. Spotkanie w językach polskim i litewskim. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich, Związek Pisarzy Litwy, Litewski Związek Tłumaczy Literatury, Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego. Fundatorzy nagród: Orlen Lietuva oraz Instytut Polski w Wilnie. Partnerzy: Naujoji Romuva, Pisarze.pl.

28 listopad

Konferencja naukowa poświęcona 410. rocznicy urodzin Wojciecha Wijuka Kojałowicza (1609-1677) „Genealogia i heraldyka na Litwie – przeszłość i współczesność”

Historiae_Lithuanae

Konferencja naukowa poświęcona 410. rocznicy urodzin Wojciecha Wijuka Kojałowicza (1609-1677) „Genealogia i heraldyka na Litwie – przeszłość i współczesność”
28 listopada, godz. 9.00, Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk  (ul. Žygimanto 1)

Wojciech Wijuk Kojałowicz to XVII-wieczny polsko-litewski historyk, teolog, jezuita. Wszechstronnie wykształcony, studiował retorykę, teologię, filozofię; na Akademii Wileńskiej wykładał logikę, fizykę, metafizykę i etykę. Pełnił jednocześnie funkcje kaznodziei, cenzora ksiąg i doradcy biskupów. W 1653 roku został rektorem Akademii Wileńskiej. Twórca pierwszej drukowanej historii Litwy (1650)  i „Herbarza Szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego”. Już w 1648 Kojałowicz zaczął opracowywać materiały do dziejów szlachty litewskiej. Olbrzymią większość danych zebrał sam i przekazał  wiele wiadomości będących autentyczną, jeszcze wtedy żywą tradycją rodzinną znanych rodów szlacheckich. Opisał wiele  nieznanych  herbów litewskich. Podczas  konferencji znani litewscy historycy, bibliotekarze, heraldycy pochylą się nad spuścizną sławnego jezuity, przypomną o jego zasługach dla historii i heraldyki współczesnej. Wstęp wolny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja do dnia 18 listopada pod adresem: pirmininkas@genealogija.lt.

Organizator: Towarzystwo Genealogii i Heraldyki Litwy; partnerzy: Biblioteka im. Wróblewskich LAN,  Instytut Polski w Wilnie

4 grudzień

Wieczór Sztuki Polskiej – prezentacja antologii Polska Pogoń Poetycka

lenku_meno_vakaras_plakatas

Wieczór Sztuki Polskiej – prezentacja antologii Polska Pogoń Poetycka
4 grudnia, godz. 18.00, Biblioteka Adama Mickiewicza, ul. Trakų 10, Wilno

Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie obchodzi jubileusz X-lecia. Z tej okazji w Bibliotece Adama Mickiewicza odbędzie się Wieczór sztuki polskiej, podczas którego zostanie przedstawiona antologia polskiej poezji Litwy Polska Pogoń Poetycka. To pierwszy obszerny, wielopokoleniowy przegląd twórczości polskich literatów z Litwy. Jest to też pierwsze dwujęzyczne, polsko-litewskie wydanie zbiorowe polskiej literatury powstającej na Wileńszczyźnie. Dzięki wsparciu finansowemu Ambasady RP w Wilnie w ramach projektów polonijnych, antologię udało się ilustrować reprodukcjami dzieł polskich malarzy działających na Litwie. Książka obejmuje utwory 37 autorów polskich urodzonych na Litwie i mieszkających w kraju i na emigracji, a także prace 19 polskich malarzy z Litwy. Wstęp wolny. Spotkanie w językach polskim i litewskim.

Organizatorzy: Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich i Biblioteka Adama Mickiewicza; partnerzy: Instytut Polski w Wilnie i Związek Malarzy Polskich Elipsa

5 grudzień

Wieczór Języków na Uniwersytecie Wileńskim

kalbu

Wieczór Języków na Uniwersytecie Wileńskim
5 grudnia, godz. 18.00,  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Universiteto 3)

Zespół młodych językoznawców Uniwersytetu Wileńskiego organizuje doroczny Wieczór Języków, poświęcony znaczeniu języków w życiu publicznym oraz badań językoznawczych. W prezentacjach o charakterze socjolingwistycznym, literackim i scenicznym uczestniczą młodzi badacze i artyści wileńscy, a także przedstawiciele placówek dyplomatycznych, którzy prezentują języki urzędowe swych państw. Udział w Wieczorze Języków zapowiedział minister kultury Mindaugas Kvietkauskas. Instytut Polski w Wilnie, podobnie, jak w ubiegłych latach, ufundował dla uczestników Wieczoru Języków, upominki książkowe. Wstęp wolny. Spotkanie wielojęzyczne.

Organizatorzy: Kalbų vakaras, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego; partnerzy: placówki dyplomatyczne akredytowane w Wilnie, w tym Instytut Polski

20 luty

Prezentacja książki „Moje pamiętniki” Marii księżny Ogińskiej

MO_pristatymas

Prezentacja książki „Moje pamiętniki” Marii księżny Ogińskiej
20 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w Muzeum Sztuki Żmudzkiej w Płungianach (ul. Parko 3A, Płungiany)

Udział w prezentacji książki wezmą: autor wydania dr hab. Ryszard Nowicki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), dr Agnieszka Łuczak (Pełnomocnik Dyrektora ds. Zbiorów Specjalnych i Muzeów oraz Działalności Naukowej i Wydawniczej Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu), Paweł Krupka (kierownik Instytutu Polskiego w Wilnie).

Wydane pamiętniki Marii ze Skórzewskich księżnej Ogińskiej (1857-1945) stanowią wy­jątkową wartość, a oryginalne rękopisy autorki pochodzą ze zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich. Te unikatowe materiały nie były dotąd analizowane przez badaczy. Dotyczą głównie wydarzeń z drugiej połowy XIX w. Autorka pochodziła ze znanej wielkopolskiej rodziny hra­biowskiej Skórzewskich, linii czerniejewskiej, herbu Drogosław i w rodzinnym majątku w Czerniejewie, niedaleko Gniezna, gdzie spędziła swoje najmłodsze lata i młodość. Rodzina Skórzewskich kultywowała w trud­nym okresie zaborów wartości patriotyczne. W 1876 r. wyszła za mąż za Michała księcia Ogińskiego (1849-1902), herbu Oginiec. Poślubiła wnuka podskarbiego wiel­kiego litewskiego Michała Kleofasa księcia Ogińskiego, autora znanego poloneza Pożegnanie Ojczyzny. Wkrótce po ślubie młoda para przeniosła się na Żmudź. Przez kilka lat mieszkali w Retowie, a następnie w wybudowanym przez siebie pałacu w Płungianach (teren guberni kowieńskiej). Nowoczesny ziemianin Michał Ogiński, prowadził aktywną działalność społecz­ną i gospodarczą.

Pamiętniki należą do nielicznych wspomnień ukazujących życie codzienne Polaków na Żmudzi w okresie zaborów. Zawierają szereg cennych informacji o pracy organicznej, pielęgnowaniu tradycji patriotycznych, legalnym przeciwstawianiu się uciskowi ze strony zaborcy rosyjskiego. Mąż autorki Michał Ogiński wspólnie z bratem Bohdanem organizowali w swoich dobrach cykliczne wystawy rolniczo-przemysłowe. Uczestniczyli w nich ziemianie z trzech zaborów. Wystawy przyczyniły się do podniesienia kultury rolnej oraz przemysłu nie tylko na Żmudzi. Organizowane były na koszt Ogińskich, o czym wspomina księżna w pamiętnikach. Wzbudziły one zainteresowanie także zaborcy rosyjskiego. Brał w nich udział m.in. Piotr Stołypin, który w 1906 r. został premierem i przeprowadził reformę rolną w Rosji. Maria Ogińska w Płungianach założyła Kółko Rolnicze, wzorowane na wielkopolskich, którego była prezesem.

Maria księżna Ogińska odnotowała także swoje spostrzeżenia z pobytów we Francji, Rosji, Niemczech, Austrii, Włoszech czy na Węgrzech. Czyta się je z rosnącym zainteresowaniem. Znała osobiście panujących w Rosji i Niemczech, papieża Leona XIII, przedstawi­cieli polskiej i zagranicznej arystokracji, wpływowych polityków, ludzi kultury, nauki i sztuki.

Autorka wspomnień należy do osób niemalże całkowicie zapomnianych. Jej życie i działalność stanowi wyzwanie dla badaczy. Ogłoszone drukiem przez Bibliotekę Raczyńskich Moje pamiętniki Marii Ogińskiej po raz pierwszy dają możliwość poznania księżnej. Winny przyczynić się do prowadzenia międzynarodowych dociekań, zwłaszcza z naukowcami z Litwy. Rozważania powinny doprowadzić do powstania monografii poświęconej Marii Ogińskiej.

Organizatorzy: Muzeum Sztuki Żmudzkiej w Płungianach i Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu; partner: Instytut Polski w Wilnie

22 luty

Spotkania z polską książką na Targach Książki 2020 w Wilnie

cover-sowa-2

Spotkania z polską książką na Targach Książki 2020 w Wilnie
22 lutego, Centrum wystawowe Litexpo (al. Laisvės 5, Wilno) 

Godz. 11.00, sala 5.3 – dyskusja „Plakaty Stasysa Eidrigevičiusa Litwie i światu“

Udział biorą:  Stasys Eidrigevičius (litewsko-polski malarz, plakacista, grafik), Juozas Galkus (litewski grafik, plakacista), Mariusz Knorowski (kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie). Spotkanie prowadzi dr Jūratė Čerškutė (badaczka literatury, krytyk literacki).

Stasys Eidrigevičius –  to światowej sławy artysta urodzony na Litwie, który od 1980 roku mieszka i tworzy w Warszawie. Artysta działa na różnych polach sztuki: projektuje plakaty, ilustruje książki, maluje obrazy, tworzy scenografię, fotografuje. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów w różnych dziedzinach sztuki.
Pretekstem do rozmowy o sztuce plakaciarskiej Stasysa Eidrigevičiusa było wydanie przez wydawnictwo „Apostrofa” kalendarza ściennego z reprodukcjami znanych na całym świecie plakatów  tego  artysty. Wiele plakatów znajduje się dziś w ważnych muzeach świata, prawie wszystkie plakaty autora ma w swoich zbiorach Muzeum Plakatu w Wilanowie (Polska). Ogromną kolekcję autor podarował  Litewskiemu Muzeum Narodowemu. Wiele plakatów jest poświęconych utworom literackim, przedstawieniom teatralnym,  festiwalom muzycznym, znanym twórcom. Prawie przez  dekadę plakat autorstwa Stasysa zapraszał czytelników na Warszawskie Targi Książki.
Spotkanie w języku litewskim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Organizatorzy: Wydawnictwo „Apostrofa”, Centrum Sztuki im. Stasysa Eidrigevičiusa, Instytut Polski w Wilnie. 

Godz. 14.00, Zakątek literacki (Rašytojų kampas) – prezentacja książki Birutė Jonuškaitė „Czas i Losy. Spotkania z litewskimi i polskimi twórcami kultury“ 

Udział biorą: Birutė Jonuškaitė (autorka książki), Irena Balčiūnienė (tłumaczka literatury angielskiej), Carmen Caro Dugo (tłumaczka literatury hiszpańskiej), Marcin Łapczyński ( b. dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie). Spotkanie prowadzi Donatas Puslys (publicysta, dziennikarz).

Birutė Jonuškaitė – to jedna z najbardziej znanych współczesnych pisarek litewskich. Jest autorką siedmiu zbiorów opowiadań, sześciu powieści, licznych esejów i szkiców literackich oraz zbioru wierszy pisanych w języku litewskim i polskim. Zarówno jej biografia, jak i twórczość są silnie naznaczone związkami z Polską.
Książka stanowi zbiór wywiadów ze znanymi litewskimi i polskimi ludźmi kultury, twórcami, wybitnymi osobistościami. W  rozmowach wybrzmiewają autentyczne  głosy ludzi różnych pokoleń o odmiennych  twórczych i życiowych doświadczeniach,   ujawnia  się ich stosunek do siebie samych i do otaczającego ich świata. Bohaterowie książki analizują sens życia każdego z nich,  mówią o przeznaczeniu  i przemijaniu…
Spotkanie w języku litewskim.

Organizatorzy: Wydawnictwo „Homo liber”, Instytut Polski w Wilnie. 

Godz. 15.00, sala 5.3 – prezentacja twórczości Iwony Chmielewskiej i działalności Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN „Żydowskie dziedzictwo w książkach obrazkowych: Królestwo Króla Maciusia (według Janusza Korczaka)”

Udział biorą: Iwona Chmielewska (autorka książek obrazkowych),  Anna Czerwińska (Muzeum Historii Żydów Polskich). Spotkanie prowadzi Sigutė Chlebinskaitė (graficzka, ilustratorka).

Iwona Chmielewska – ceniona na całym świecie ilustratorka i pisarka dla dzieci i dorosłych, twórczyni obsypywanych nagrodami autorskich książek obrazkowych, wydawanych m.in. w Korei Południowej, Chinach, Japonii, na Tajwanie, w Meksyku i w Niemczech. Jej książka „Oczy” zdobyła pierwszą nagrodę Bologna Ragazzi Award na targach książki dla dzieci w Bolonii. W tej chwili jest nominowana  do prestiżowej nagrody im.  Hansa Christiana Andersena (Hans Christian Andersen Award), często nazywanej „Małym Noblem”!
Anna Czerwińska – historyczka sztuki, przedstawicielka Muzeum POLIN, kuratorka wystawy czasowej dla dużych i małych dorosłych pt. „W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości”. Jest autorką programów edukacyjnych, publikacji, scenariuszy szkoleń i kursów. Wprowadza do muzeum nowe rozwiązania wspierające najmłodszych gości w ich wędrówce przez tysiąc lat historii Żydów polskich.
Spotkanie w języku polskim i litewskim z symultanicznym tłumaczeniem.

Organizatorzy:  Instytut Polski w Wilnie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, wydawnictwo „Wolno“, Knygų šalis.

Uwaga!
20 lutego, godz. 15.00 i 22 lutego, godz. 17.30 w sali nr 4. Iwona Chmielewska spotka się z czytelnikami i  podpisze swoje książki.
Organizatorzy:  Instytut Polski w Wilnie, wydawnictwo „Wolno“, Knygų šalis. 

Godz. 18.00, sala 5.2, prezentacja litewskiej edycji książki Tadeusza Konwickiego „Kronika wypadków miłosnych”

Udział biorą: Maria Konwicka (pisarka, aktorka, córka autora książki), Mindaugas Kvietkauskas (minister kultury RL), Darius Kuolys (badacz historii kultury, działacz społeczny). Spotkanie prowadzi: Donatas Puslys (publicysta, dziennikarz).

Tadeusz Konwicki, urodził się w Nowej Wilejce  pod Wilnem – jedna z najważniejszych postaci polskiej kultury powojennej, wybitny pisarz, a zarazem wybitny reżyser filmowy. Autor m.in. powieści „Kompleks polski”, „Mała apokalipsa”. Był reżyserem  filmów m.in. „Ostatni dzień lata”, „Salto”, „Dolina Issy”, „Lawa”.
„Kronika wypadków miłosnych” – to część historii Wilna. Powieść urodzonego i wychowanego w Wilnie pisarza – to powieść o pierwszym, młodzieńczym uczuciu, umiejscowiona latem 1939 roku. Nostalgiczna, choć niepozbawiona pikanterii i humoru, powieść stanowi powrót wielkiego pisarza do krainy jego młodości i jest zarazem społeczno-obyczajowym portretem końca pewnej epoki.
Spotkanie w języku litewskim i polskim z tłumaczeniem.

Organizatorzy: Wydawnictwo „Odilė“, Instytut Polski w Wilnie.

Uwaga!
20 lutego o godz. 18.30 w Literackiej sali filmowej (Knygos kino salė) projekcja filmu „Kronika wypadków miłosnych” (reż. Andrzej Wajda, 1985 r., 114 min)
Film przedstawi dr Teresa Dalecka (Uniwersytet Wileński.
Film w języku polskim z litewskimi napisami.

Organizatorzy:  Instytut Polski w Wilnie, Instytut Kultury Litewskiej.

20-23 lutego, sala nr 4., Studio twórcze „I ty możesz stworzyć książkę”
Wystawa książek Iwony Chmielewskiej „Królestwo Króla Maciusia”
Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, wydawnictwo „Wolno”, „Knygų šalis“.

Wstęp na wydarzenia wolny, obowiązują jedynie bilety na teren Wileńskich Targów Książki

24 marzec

PROJEKT ODWOŁANY – Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego

Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego

PROJEKT ODWOŁANY

Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego
24 marca, godz. 16, Muzeum Adama Mickiewicza Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Bernardinų 11, Wilno) 

„Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego” to późne dzieło Adama Mickiewicza, które wywarło dość znaczny wpływ na życie intelektualne epoki, lecz obecnie nie cieszy się w Polce i na świecie tak wielkim zainteresowaniem, jak „Dziady” i „Pan Tadeusz”. Niemniej, doczekało się w ciągu minionej dekady już dwóch wydań na Litwie w dwóch różnych przekładach. Nowe spojrzenie na zapomniane dzieło wieszcza przedstawią w debacie literackiej w Sali Filaretów Muzeum Mickiewicza jego obydwaj tłumacze, Edward Piórko i Žilvinas Norkūnas oraz historyczka literatury Irena Fedorowicz i tłumaczka Irena Aleksaitė.
Spotkanie w języku litewskim. Wstęp wolny. 

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie i Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego; partner: Muzeum Adama Mickiewicza Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego