23 maj

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wiernie poddani jednemu władcy: Litwa i Saksonia pod rządami Wettinów”

herbas

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wiernie poddani jednemu władcy: Litwa i Saksonia pod rządami Wettinów”
23-24 maja 2017 r, Pałac Władców w Wilnie

Po raz pierwszy, ponad 30 naukowców z Litwy, Polski, Niemiec i Białorusi tak dogłębnie omówi związki Litwy i Saksonii. Instytut Polski w Wilnie został partnerem tego wydarzenia.

Organizatorzy:
Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich
Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Wydział Historii Uniwersytetu Wileńskiego
Instytut Historii Litwy – Dział Historii Wielkiego Księstwa Litewskiego

W konferencji bierze udział liczne grono naukowców z Polski:
Dr Andrzej Krzysztof Link-Lenczowski (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Jarosław Poraziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Dr hab. Adam Perłakowski (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Michał Zwierzykowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr Henryk Palkij (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Aleksandra Skrzypietz (Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski)
Dr Hanna Paulouskaya (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Jakub Sito (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)
Prof. dr hab. Tadeusz Bernatowicz (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska (Uniwersytet Warszawski)
Dr Aneta Markuszewska (Uniwersytet Warszawski)
Dr Agnieszka Słaby (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Dr Anna Penkała (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

5 czerwiec

Litewsko-polska konferencja z okazji 25-lecia udziału Litwy w programie UNESCO „Pamięć Świata“ oraz przewodnictwa Polski w 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Bez tytułu

Litewsko-polska konferencja z okazji 25-lecia udziału Litwy w programie UNESCO „Pamięć Świata“ oraz przewodnictwa Polski w 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO
5-6 czerwca, Kiernowo, Wilno 

Z okazji 25. rocznicy przystąpienia Litwy do Programu UNESCO „Pamięć Świata” oraz Przewodnictwa Polski w 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która odbędzie się w Krakowie, Litewski Komitet UNESCO oraz Instytut Polski w Wilnie organizują polsko-litewską konferencję poświęconą zagadnieniom ochrony dziedzictwa kulturowego o dużym znaczeniu historycznym i cywilizacyjnym. W konferencji wezmą udział eksperci z Litwy i Polski. Program „Pamięć Świata” to międzynarodowa inicjatywa zapoczątkowana w 1992 roku, której celem jest podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu i udostępnianiu dokumentów: rękopisów, druków, inskrypcji, dokumentów audiowizualnych (nagrań i filmów), itp. o światowym znaczeniu historycznym lub cywilizacyjnym. W tym roku przypada 25-lecie udziału naszych krajów w programie „Pamięć Świata“. Ponadto, w dniach 2-12 lipca w Krakowie odbędzie się 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, wyjątkowo prestiżowe wydarzenie o światowej randze. Polska będzie przewodniczyć sesji.
5 czerwca br. w siedzibie Dyrekcji Państwowego Rezerwatu w Kiernowie odbędzie się uroczyste wręczenie certyfikatów wpisu na litewską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata, z udziałem Sekretarz Generalnej Litewskiego Komitetu ds. UNESCO Asty Junevičienė oraz Dyrektora Programowego Polskiego Komitetu ds. UNESCO Tomasza Komorowskiego.
6 czerwca br. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Pałacu Władców rozpocznie się seminarium, podczas którego będą omawiane dwa główne tematy: „Wytyczne w sprawie wspólnej narracji w komunikacji dotyczącej dokumentów stanowiących wspólne dziedzictwo Obojga Narodów” oraz „Polityka państwa w ratowaniu i ochrony zabytków w sytuacjach szczególnego zagrożenia”. W seminarium biorą udział eksperci z Polski: dr Hubert Wajs (Archiwum Główne Akt Dawnych), Jacek Olbrycht (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), prof. Jarosław Dumanowski (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu) oraz Tadeusz Komorowski (Polski Komitet ds. UNESCO).
Podczas seminarium przewidziane jest polsko-litewskie tłumaczenie synchroniczne.

Organizatorzy: Litewski Komitet UNESCO, Instytut Polski w Wilnie

9 czerwiec

Uroczysty finał projektu edukacyjnego „Litwa i Polska – na wspólnej drodze. Miejsca i ludzie, którzy nas łączą“

edukacja

Uroczysty finał projektu edukacyjnego „Litwa i Polska – na wspólnej drodze. Miejsca i ludzie, którzy nas łączą“
9 czerwca, Litewskie Centrum Kształcenia Nieformalnego (ul. Žirmūnų 1 B, Wilno)

Projekt Instytutu Polskiego w Wilnie oraz Litewskiego Centrum Kształcenia Nieformalnego  „Litwa i Polska – na wspólnej drodze. Miejsca i ludzie, którzy nas łączą“ rozpoczął się w marcu br. W projekcie bierze udział 127 uczniów z 22 szkół z całej Litwy. Celem projektu, organizowanego w ramach przygotowań do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę i Litwę niepodległości, jest pogłębianie wzajemnego zrozumienia, szacunku i tolerancji pomiędzy mieszkającymi na Litwie Polakami oraz Litwinami w oparciu o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz łączące oba nasze narody miejsca, wydarzenia oraz postaci historyczne. W oparciu o wybrane znaki historyczne uczniowie mieli za zadanie stworzyć ciekawe trasy ścieżek edukacyjnych. Na podstawie opracowanych przez uczniów tras powstanie strona internetowa popularyzująca lokalną turystykę śladami polsko-litewskiej historii.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie oraz Litewskie Centrum Nieformalnej Edukacji Uczniów

24 czerwiec

Spotkanie wileńskiej młodzieży z formacją „Wyrwani z niewoli”

wyrwani z niewoli

Spotkanie wileńskiej młodzieży z formacją „Wyrwani z niewoli”
24 czerwca, 15 godz., Gimnazjum im. Adama Mickiewicza (ul. Kruopų 11, Wilno) 

W ramach Litewskich Dni Młodzieży „Prawda was wyzwoli” J 8,32, które w tym roku potrwają od 23 do 25 czerwca, Instytut Polski w Wilnie wspólnie z Litewskim Młodzieżowym Centrum Pastoracji organizują spotkanie wileńskiej młodzieży z członkami formacji „Wyrwani z niewoli” Jackiem Zajkowskim i Piotrem Zalewskim. Od pięciu lat spotykają się oni z młodzieżą w całej Polsce i poza jej granicami – w szkołach, na ulicach, w poprawczakach, w domach dziecka, dając świadectwo nawrócenia i głosząc Ewangelię. Tam, gdzie się pojawiają wywołują falę radości, entuzjazmu i wzruszenia. Kiedyś zniewoleni alkoholem, narkotykami, mocno poranieni przemocą doświadczyli namacalnej obecności żywego Boga. To odmieniło ich życie, zamieniło je w fascynującą przygodę. Teraz dzielą się swoim doświadczeniem. Pokazują, że nawet w największych ciemnościach jest mała iskierka światła, która może doprowadzić do wolności…
Spotkanie w języku polskim. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Litewskie Młodzieżowe Centrum Pastoracji, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie

27 czerwiec

Międzynarodowa konferencja naukowa „Tatarzy-muzułmanie Wielkiego Księstwa litewskiego: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” (620 lat Tatarów w historii, religii i kulturze Białorusi, Litwy i Polski)

800px-Lithuanian_Tatars_of_Napoleonic_army[1]

Międzynarodowa konferencja naukowa „Tatarzy-muzułmanie Wielkiego Księstwa litewskiego:  przeszłość,  teraźniejszość,  przyszłość” (620 lat Tatarów w  historii, religii i kulturze Białorusi,  Litwy  i Polski)
27-28 czerwca, 10.00 godz., Uniwersytet Wileński, Wydział Filologii, aud. V. Krėvė (ul. Universiteto 5, Wilno)

W 2017 r. Tatarzy obchodzą 620. rocznicę przybycia na Litwę. Z tej okazji, na Uniwersytecie Wileńskim odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem specjalistów z Polski, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Turcji. Ma ona na celu przedstawienie znaczenia Tatarów w historii, religii i kulturze ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Wstęp wolny

Organizatorzy: Centrum Badań Kitabistycznych UMK, Instytut Języka Litewskiego, Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Centralna Naukowa Biblioteka Akademii Nauk Białorusi, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Wileński; partner: Instytut Polski w Wilnie

31 sierpień

Mikroinstalacje w przestrzeni miejskiej Wilna

mikroinstalacje

Mikroinstalacje w przestrzeni miejskiej Wilna
31 sierpnia, godz. 11.00, fontanna (ul. Taikos 60) i amfiteatr (ul. Taikos 75) w wileńskiej dzielnicy Justyniszki

Nieczynna fontanna i betonowy amfiteatr mają szansę znowu stać się miejscem spotkań i wypoczynku dla lokalnej społeczności. Nastąpi to za sprawą mikroinstalacji zaprojektowanych przez Magdalenę Szwajcowską i Michała Majewskiego architektów NO Studio. Projektanci przywrócą przestrzeń mieszkańcom dzielnicy Justyniszki w Wilnie. W tej powstałej w latach 80. dzielnicy istnieje wiele obiektów, które nie spełniają swojej pierwotnej funkcji, są rzadko wykorzystywane lub brakuje na ich wykorzystanie pomysłu. W trakcie rozmów z architektami, mieszkańcy sygnalizowali brak infrastruktury służącej wspólnemu spędzaniu czasu, która byłaby odpowiednia dla osób w każdym wieku. Potrzeby  mieszkańców były punktem wyjścia do wyboru przez projektantów dwóch obiektów znajdujących się w głównym ciągu komunikacyjnym dzielnicy – betonowego amfiteatru oraz nieczynnej fontanny, które przejdą metamorfozę. Architekci  zaproponowali przekształcenie fontanny w miejsce służące wypoczynkowi oraz umiejscowienie nowych siedzisk na stopniach amfiteatru. Cechą charakterystyczną nowych obiektów będzie otwarta, prosta i atrakcyjna forma, która zaoferuje użytkownikom wachlarz możliwości korzystania z nich, a  jednocześnie zachęci do wyjścia z domu i lokalnej integracji. Magdalena Szwajcowska i Michał Majewski, są na co dzień związani z Wrocławiem, gdzie stworzone przez nich mikroinstalacje zyskały popularność i były opisywane przez renomowane portale poświęcone sztuce użytkowej, takie jak np. DesignBoom.
Projekt realizowany jest przez Instytut Adama Mickiewicza, działający pod marką Culture.pl oraz Urząd Miasta Wilno. Projekt wspiera również Instytut Polski w Wilnie.

11 wrzesień

Maria Skłodowska-Curie – patronką Festiwalu Nauki „Erdvėlaivis Žemė 2017“

Curie_plakat do biuletynu

Maria Skłodowska-Curie – patronką Festiwalu Nauki „Erdvėlaivis Žemė 2017“
11 września, godz. 17.30, centrum filmowe „Forum Cinemas Vingis“ (al. Savanorių 7,Wilno) – otwarcie Festiwalu Nauki – film „Maria Skłodowska-Curie”
12 września, godz. 17.00, Mała Sala Litewskiej Akademii Nauk (al. Gedimino 3, Wilno) - seminarium „Kobiety w nauce” 

Z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie patronką tegorocznej edycji Festiwalu Nauki „Erdvėlaivis Žemė“ została Maria Skłodowska-Curie – najsłynniejsza polska kobieta-naukowiec, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii. W tym roku obchodzona jest 150. rocznica jej urodzin. W programie Festiwalu znalazły się:

  • 11 września Festiwal Nauki „Erdvėlaivis Žemė” otworzy film „Maria Skłodowska-Curie” w reżyserii Marie Noëlle (2016, 100 min.). Jest to poetycka opowieść o życiu Marii Skłodowskiej-Curie, wybitnej polskiej uczonej, dwukrotnej laureatki nagrody Nobla. Historia walki kobiety o uznanie w świecie nauk ścisłych, zdominowanym wówczas przez mężczyzn, przeplata się ze scenami z trudnego życia rodzinnego bohaterki. Reżyserka umiejętnie wykorzystuje bogatą biografię uczonej do przedstawienia jej postaci, znanej głównie z opracowań naukowych, w zwykłym, ludzkim wymiarze. Do największych walorów filmu należą wspaniała kreacja aktorska Karoliny Gruszki oraz świetne zdjęcia filmowe Michała Englerta. Film w języku angielskim, francuskim, polskim i niemieckim z napisami litewskimi.
  • 12 września odbędzie się Międzynarodowe seminarium „Kobiety w nauce”,poświęcone będzie roli i znaczeniu, jakie kobiety odgrywają w różnych dziedzinach nauki, szczególnie w naukach ścisłych. Swoimi osobistymi i zawodowymi doświadczeniami podzielą się przedstawicielki różnych państw europejskich. Jednym z głównych gości seminarium będzie prof. Agnieszka Zalewska, była przewodnicząca rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, pierwsza kobieta na tym stanowisku, wybitna fizyczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoimi doświadczeniami podzieli się także wybitna prof. Marcella Diemoz, dyrektor Narodowego Instytutu Fizyki Nuklearnej w Rzymie. Litwę reprezentować będzie dr Urtė Neniškytė z Katedry Neurobiologii i Biofizyki Uniwersytetu Wileńskiego, zajmująca się badaniami procesów zachodzących w mózgu, laureatka stypendium „L’Oréal – UNESCO“. Spotkanie składać się będzie z krótkich prezentacji poświęconych indywidualnym doświadczeniom kobiet naukowców, warunkom rozwoju nauki oraz rozwiązaniom prawnym w konkretnych państwach. Zostanie także poruszony problem „szklanego sufitu” oraz kwestia równości płci w nauce. Na koniec odbędzie się wspólna dyskusja na temat wyzwań stojących przed kobietami w nauce.

Język spotkania angielski z tłumaczeniem na litewski. Wstęp wolny. Wymagana wcześniejsza rejestracja pod adresem: http://www.mokslofestivalis.eu/renginys/2017/moterys-moksle-apvalaus-stalo-diskusija/ 

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Festiwal Naukowy „Erdvėlaivis Žemė“, Instytut Kultury Włoskiej w Wilnie, partnerzy pokazu filmu: Instytut Francuski na Litwie, Instytut Goethego na Litwie

15 wrzesień

CYKL SPOTKAŃ Z PROFESOREM JANEM ŻARYNEM

Jan Żaryn-mala fot.Andrzej Wiktor

„Polska pamięć” – spotkanie  prof. Jana Żaryna z młodzieżą w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach
15 września, godz. 14.00, Gimnazjum  im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (ul. Mokyklos 22, Soleczniki)

Na zaproszenie Instytutu Polskiego w Wilnie oraz redakcji „Kuriera Wileńskiego” profesor Jan Żaryn, zabierze młodzież gimnazjalną w podróż po historii Polski – od chrztu Mieszka I przez dyplomatyczną i militarną walkę o niepodległość II Rzeczpospolitej, po pokolenie Żołnierzy Wyklętych i Solidarności. Wzorem swoich ideowych i duchowych mistrzów – m.in. Romana Dmowskiego i kardynała Stefana Wyszyńskiego – przypomni, że bycie biernym obserwatorem wydarzeń to za mało. Profesor twierdzi, że historia jest nauczycielką życia. Każdy naród – także, a może przede wszystkim polski – powinien odrobić lekcję ze swojej przeszłości. Jako zwolennik aktywnej polityki historycznej Profesor odwołuje się do działalności śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, polskiego polityka po 1989 roku, który najpełniej zrozumiał wagę świadomości historycznej i pamięci wspólnej narodu. Spotkanie odbywa się w ramach przygotowań do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Wstęp wolny. 

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Kurier Wileński, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach

___________________

Dyskusja „Polityka historyczna i bezpieczeństwo informacyjne w Europie Środkowej: jakie zadania przed nami stoją?“
15 września, godz. 17.00, Dom Fundacji Otwartej Litwy (ul. Didžioji 5, Wilno)

Dyskusja z cyklu „Poszukiwanie idei Europy“ z udziałem prof. Jana Żaryna, historyka i filozofa prof. Kęstutisa Girniusa oraz dziennikarza i komentatora politycznego Rimvydasa Valatki i moderatora dyskusji – politologa Mariusza Antonowicza).
Uczestnicy dyskusji będą starać się odpowiedzieć na najbardziej aktualne dziś pytania związane z polityką historyczną. Jaki stosunek do historii i pamięci o niej mają politycy Europy Środkowej i Wschodniej?  Jaka rolę pełnią współczesne media w formowaniu polityki pamięci? Jak należy traktować strategię manipulowania faktami historycznymi stosowaną przez Federację Rosyjską? Jak Kreml wykorzystuje dziś bolesne wydarzenia II wojny światowej w celu antagonizowania Polski i Ukrainy oraz Litwy i Polski?
Wstęp wolny. Spotkanie po polsku i litewsku z tłumaczeniem.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Dom Fundacji Otwartej Litwy

___________________________

Prezentacja książki prof. Jana Żaryna „Polska pamięć. O historii i polityce historycznej”
16 września, godz. 15.00, Dom Kultury Polskiej, sala nr 305 (ul. Naugarduko 76, Wilno)

W ramach pobytu na Litwie, który organizuje Instytut Polski w Wilnie we współpracy z redakcją „Kuriera Wileńskiego”, profesor Jan Żaryn spotka się z Polakami i zaprezentuje swoją nową publikację „Polska pamięć. O historii i polityce historycznej”, która jest wyborem artykułów profesora z ostatnich lat. Dotyczą one, m.in. historii Kościoła katolickiego, ruchu narodowego i chrześcijańsko-demokratycznego, działalności aparatu represji w PRL-u, relacji polsko-żydowskich. W swoich tekstach Jan Żaryn, także jako aktywny polityki, analizuje polską politykę historyczną, głównie w relacjach z sąsiadami – Rosją, Niemcami i Ukrainą. Wskazuje również na błędy i zaniechania oraz postuluje konkretne działania. Tematem spotkania będzie także sytuacja Polaków mieszkających na Litwie. Spotkanie odbywa się w ramach przygotowań do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, redakcja „Kuriera Wileńskiego”, Dom Kultury Polskiej w Wilnie


Prof. Jan Żaryn
 specjalizuje się w dziejach najnowszych Polski. Długoletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor wielu książek i publikacji, działacz publiczny.  Współzałożyciel Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych“, wieloletni pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, inicjator powstania Stowarzyszenia „Polska Jest Najważniejsza“. Jego książka „Polska pamięć. O historii i polityce historycznej”, wydana w 2016 r. jest jednym z najważniejszych dzieł formujących i analizujących polską politykę historyczną. W chwili obecnej prof. Jan Żaryn pełni funkcję senatora i redaktora naczelnego czasopisma „wSieci Historii“.

Fot. Andrzej Wiktor

20 wrzesień

„Józef Piłsudski: wielki Polak czy wielki Litwin?” Spotkanie z red. Piotrem Zychowiczem o współczesnym obliczu patriotyzmu oraz postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego

pilsudski

„Józef Piłsudski: wielki Polak czy wielki Litwin?” Spotkanie z red. Piotrem Zychowiczem o współczesnym obliczu patriotyzmu oraz postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego
20 września, godz. 18.00, Instytut Polski w Wilnie (ul. Didžioji 23, Wilno)

W ramach cyklicznych debat Polskiego Klubu Dyskusyjnego, w Instytucie Polskim w Wilnie gościć będzie Piotr Zychowicz, znany polski historyk i dziennikarz młodego pokolenia, zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Do Rzeczy” i redaktor naczelny miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, autor wielu książek o tematyce historycznej. Spotkanie poprowadzi dr Andrzej Pukszto (Uniwersytet Witolda Wielkiego). Spotkanie odbywa się w ramach przygotowań do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz  obchodów 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego. Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Polski Klub Dyskusyjny, Instytut Polski w Wilnie

Źródło fot.: Wikimedia/domena publiczna

27 wrzesień

„Człowiek o twardym karku” – dyskusja nt. lokalnej pamięci o Zagładzie Żydów oraz Sprawiedliwych Polakach i Litwinach ratujących ich przed śmiercią.

305861-352x500

„Człowiek o twardym karku” – dyskusja nt. lokalnej pamięci o Zagładzie Żydów oraz Sprawiedliwych Polakach i Litwinach ratujących ich przed śmiercią.
27 września, godz. 18.00,  siedziba Wspólnoty Żydów Litewskich (ul. Pylimo 4, Wilno) 

Spotkanie z ks. Romualdem Waszkinelem oraz Dariuszem Rosiakiem, dziennikarzem Programu Trzeciego Polskiego Radia, autorem książki „Człowiek o twardym karku”, tematem której jest  utrwalenie lokalnej pamięci o Zagładzie oraz przedstawienie przykładów Sprawiedliwych ratujących Żydów przed śmiercią. Podczas spotkania wyświetlony będzie biograficzny film dokumentalny „…Wpisany w Gwiazdę Dawida – Krzyż” (reż. Grzegorz Linkowski), w którym główny bohater spotkania, ks. R. Waszkinel, opowiada o swoim dramatycznym losie, zwierza się z rozterek i przemyśleń, które doprowadziły go do spokoju wewnętrznego i pewności. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel – ksiądz katolicki i Żyd. Niezwykła historia człowieka o podwójnym nazwisku i podwójnej tożsamości, zakorzenionego w dwóch ojczyznach. Urodził się w 1943 roku w getcie w Święcianach. Jak wiele uratowanych przed zagładą Żydów, dowiedział się, że ci, którzy go wychowali, nie są jego biologicznymi rodzicami. W 1966 roku otrzymał święcenia kapłańskie. 23 lutego 1978 roku od przybranej matki usłyszał, że jest Żydem. Miał 35 lat. To był dzień jego drugich narodzin. Dariusz Rosiak – polski dziennikarz radiowy i prasowy, autor wielu publikacji, reportażysta nominowany do Nagrody Literackiej „Nike”. Spotkanie poprowadzi kulturoznawca i bibliofil Vytautas Toleikis.
Język spotkania: litewski oraz polski z tłumaczeniem, film – w języku polskim z litewskimi napisami. Wstęp wolny. 

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Wspólnota Żydów (Litwaków) Litewskich, Wydawnictwo „Czarne”