5 grudzień

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bez Emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim”

BE-EMOCIJU_plakatas-LT-PL

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bez Emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim”
5-6 grudnia, Ratusz Wileński (ul. Didžioji 2)

Dwudziestu czterech historyków, językoznawców, politologów oraz publicystów z Polski i Litwy dyskutować będzie Józefie Piłsudskim podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Bez emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim”, która odbędzie się w Wilnie 5 i 6 grudnia 2017. Celem konferencji, organizowanej z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie, Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Historii Litwy oraz Wydziału Historii Uniwersytetu Wileńskiego, jest rzetelne, racjonalne i wolne od emocji przedstawienie postaci Marszałka Piłsudskiego na tle polsko-litewskich stosunków, ukazanie jego związków z Litwą oraz zaprezentowanie różnych aspektów jego działalności i dorobku. Spotkanie będzie także forum do wymiany zdań i refleksji na temat roli, którą odegrał w tworzeniu nowej Europy okresu międzywojennego. W 2017 roku przypada 150. rocznica urodzin Marszałka. Przez ostatnich kilkadziesiąt lat wokół postaci Józefa Piłsudskiego i jego roli w stosunkach polsko-litewskich narosło wiele mitów, nieporozumień, oskarżeń i negatywnych emocji. Postać ta odbierana jest nie tylko wśród Litwinów, ale także wśród Polaków, niejednoznacznie. Z jednej strony, Marszałek przedstawiany jest jako ojciec polskiej niepodległości, wybitny wódz, strateg i obrońca Europy przed bolszewicką rewolucją, z drugiej zaś jako polityk autorytarny twardo rozprawiający się z politycznymi przeciwnikami, a także „wróg” litewskiej państwowości i winowajca tego, że Litwa utraciła Wilno w latach międzywojennych. Sprzeczne oceny działalności tego wybitnego przywódcy wynikają także z tego, że nazwisko Piłsudskiego w litewskim dyskursie historycznym, politycznym i medialnym jest w istocie nieobecne. A jeśli już się pojawia, to nadal towarzyszą mu głównie emocje, a nie rzetelne oceny faktów historycznych.
W konferencji, która rozpocznie się 5 grudnia 2017 r. o godz. 10.30 w Wileńskim Ratuszu, udział wezmą polscy i litewscy eksperci zajmujący się naukowo postacią Józefa Piłsudskiego i różnymi aspektami jego działalności. Sporo uwagi poświęcone zostanie relacjom polsko-litewskim w czasach Piłsudskiego, a także szerszemu kontekstowi geopolitycznemu ówczesnej Europy. Konferencję otworzą Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, Dyrektor Instytutu Historii Litwy Rimantas Miknys oraz Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński. Zwieńczeniem dwudniowej dyskusji będzie debata pt. „Czy jest możliwy polsko-litewski dialog na temat Piłsudskiego?“  z udziałem: Alfredasa Bumblauskasa, Rimantasa Miknysa, Andrzeja Nowaka, Włodzimierza Sulei, Tomasa Venclovy, min. Jana J. Kasprzyka. Moderować będzie Alvydas Nikžentaitis.

Konferencja po litewsku i po polsku z tłumaczeniem synchronicznym.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/1592005204170885/

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii Litwy, Wydział Historii Uniwersytetu Wileńskiego, Instytut Polski w Wilnie.

Partnerzy: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wileński Ratusz, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Partnerzy medialni: Litewskie Radio i Telewizja, Polskie Radio dla Zagranicy, Radio Znad Wilii, dziennik Kurier Wileński, Dzieje. pl,  ZW.lt, Wilnoteka.lt, 15 min, DELFI

8 grudzień

Sztuka i sport. Polskie osiągnięcia w sztuce o tematyce sportowej

sport-mm

Sztuka i sport. Polskie osiągnięcia w sztuce o tematyce sportowej
8 grudnia, godz. 17.00, Instytut Polski w Wilnie (ul. Didžioji 23, Wilno)

8 grudnia w Instytucie Polskim w Wilnie odbędzie się spotkanie poświęcone osiągnięciom artystycznym i literackim Polaków w zakresie tematyki sportowej oraz wkładu Polski w krzewienie Idei Olimpijskiej i związków kultury fizycznej z umysłową. Od początku istnienia literatury w języku polskim pojawiały się w niej motywy sportowe. O sporcie pisali romantycy, pozytywiści i pisarze Młodej Polski. W odrodzonej Polsce kultura fizyczna stała się popularnym tematem literatury i sztuk plastycznych. Konkursy sztuki towarzyszyły zawodom sportowym na Igrzyskach Olimpijskich w starożytności i w czasach nowożytnych do 1948 roku. Polscy twórcy zdobyli na igrzyskach wiele medali, a kiedy Międzynarodowy Komitet Olimpijski ograniczył konkurencje do dyscyplin sportowych, Polski Komitet Olimpijski ustanowił dla artystów nagrody Wawrzynów Olimpijskich, które są przyznawane co 4 lata. Polska Rodzina Olimpijska prowadzi działalność edukacyjną w dziedzinie kultury oraz publikuje krajowe i międzynarodowe serie wydawnicze literatury o tematyce sportowej. Te wszystkie działania i osiągnięcia przedstawi Paweł Krupka, zastępca dyrektora IP oraz wieloletni działacz ruchu olimpijskiego. Multimedialnej prezentacji będą towarzyszyć recytacje polskiej poezji dawnej i obecnej o tematyce sportowej. Utwory przedstawią artyści Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie. Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie będą prowadzić sprzedaż książek o tematyce sportowej. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjum im. Bł. Ks. Michała Sopoćki.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Wstęp wolny.

19 grudzień

Prezentacja wydania krytycznego „Punktów kazań Konstantego Szyrwida: odbiór tradycji kaznodziejskiej Europy w Wielkim Księstwie Litewskim”

Szyrwid

Prezentacja wydania krytycznego „Punktów kazań Konstantego Szyrwida: odbiór tradycji kaznodziejskiej Europy w Wielkim Księstwie Litewskim

19 grudnia, godz. 18.00, Pałac Wielkich Książąt Litewskich (pl. Katedralny 4, Wilno)

Wydanie krytyczne przedstawią autorki opracowania doc. dr Virginija Vasiliauskienė i prof. dr Krystyna Rutkowska, które podzielą się nowymi odkryciami na temat wydanego dzieła. Udział w dyskusji wezmą prof. dr Bonifacas Stundžia, prof. dr Paulius Subačius. Spotkanie poprowadzi doc. dr Darius Kuolys. Wystąpi zespół tańca dawnego PUELLI VILNENSES. Konstanty Szyrwid (1579-1631) –  jezuita, kaznodzieja i teolog katolicki, leksykograf oraz autor słownika i gramatyki języka litewskiego. W 1629 roku wydał swe największe dzieło – słownik łacińsko-polsko-litewski zatytułowany „Dictionarium trium linguarum”. W tym samym roku wydał też zbiór kazań w języku litewskim i polskim zatytułowany „Punkty kazań od Adwentu aż do Postu”. Był współtwórcą literackiego i teologicznego języka litewskiego. Wstęp za zaproszeniami . Więcej informacji: www.valdovurumai.lt.

Organizator: Instytut Języka Litewskiego
Partnerzy: Instytut Polski w Wilnie, Pałac Wielkich Książąt Litewskich.

29 styczeń

DYSKUSJA: JAK ROZMAWIAĆ O PAMIĘCI?

Kaip kalbeti apie atminti

DYSKUSJA:  JAK ROZMAWIAĆ O PAMIĘCI?

Z okazji Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu, Instytut Polski w Wilnie oraz Żydowska Biblioteka Publiczna w Wilnie zapraszają na dyskusję „Jak rozmawiać o pamięci”, w której udział weźmie Adam Bartosz, wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie i inicjator wielu przedsięwzięć upamiętniających trudną historię oraz Vytautas Toleikis, pedagog, społecznik, badacz historii wielokulturowej Litwy.

Nauczanie historii Zagłady wymaga ogromnej wrażliwości i głębokiego zrozumienia złożoności tego zjawiska. To nie tylko daty, liczby ofiar, czy nazwy obozów koncentracyjnych. Ważne jest przede wszystkim zadbanie o pamięć ofiar, a jeszcze ważniejsze edukowanie młodych ludzi, aby uczyli się z tragicznej przeszłości, po to, żeby już więcej się nie powtarzała i by wyeliminować i zapobiegać pojawianiu się w dyskusji tzw. „wadliwych kodów pamięci”.

W dzisiejszej rzeczywistości nie jest już aktualny sformułowany w czasach sowieckich „dyskurs zapomnienia“. Dynamika współczesnych społeczeństw skłania nas do zadawania pytań, interesowania się historią i kwestionowania zastałych prawd. Gdzie i jak odnaleźć rzetelne źródła, jakich materiałów i pomocy dydaktycznych używać w rozmowach z młodzieżą na trudne tematy związane z Holokaustem? Jak zapobiegać rodzeniu się wśród nich postaw ksenofobicznych, czy rasistowskich? Podczas dyskusji porozmawiamy także o tym, jak powstaje pamięć zbiorowa, jak się o nią dba w Polsce, na Litwie i innych krajach europejskich?

Dyskusja odbędzie się 29 stycznia o godz. 18.00 w Żydowskiej Bibliotece Publicznej w Wilnie (Al. Giedymina 24, Wilno). Wstęp wolny. Dyskusja odbędzie się w jęz. polskim i litewskim z tłumaczeniem. 

Goście spotkania:

Adam Bartosz – etnolog i muzealnik, wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, wybitny znawcą kultury i historii Romów oraz Żydów. Jego działalność na polu historii i kultury zaowocowała ogromnym wzrostem zainteresowania tą tematyką w Polsce. Opublikował kilkadziesiąt artykułów o tematyce żydowskiej, a także publikacje książkowe „Tarnowskie judaica” (1992), „Żydowskim szlakiem po Tarnowie” (2000, 2002). Aktywny członek Stowarzyszenia Romów w Tarnowie, prezes Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej (od 1990), inicjator i prezes (2005-2009) Stowarzyszenia Muzeów Małopolskich i in. Inicjator i organizator interesujących i wartościowych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i promocyjnych, takich jak np. „Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów”, „Romskie Dzieci w Muzeum”, „Dni Pamięci Żydów Galicyjskich”. W 2002 r. otrzymał za realizację Taboru Pamięci wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki. 

Vytautas Toleikis – pedagog, działacz kulturalny, eseista, bibliofil, społecznik, badacz i propagator pamięci o historii wielokulturowej Litwy, inicjator wielu projektów poświęconych kulturze i pamięci historycznej, Żydom, Romom i innym narodowościom. Od  2012 r. realizuje projekt edukacyjny „Litwa w Izraelu”, w 2014 r. wspólnie z reżyserem Vaidotasem Reivytisem stworzył film edukacyjny pod tym tytułem. Publikuje na temat relacji litewsko-żydowskich, kulturowego dziedzictwa Żydów na Litwie. Pracuje w Gimnazjum Św. Krzysztofa.

29 styczeń

HISTORIA OCALONEGO Z HOLOKAUSTU ROMSKIEGO CHŁOPCA W KSIĄŻCE „JESTEM KAROL”

Karolis_Ilustracja 1

29 stycznia, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu, Instytut Polski w Wilnie wraz z Departamentem Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej zapraszają na prezentację książki Natalii Gancarz „Jestem Karol”.

„Jestem Karol” (w oryg. „Mietek na wojnie”) to napisana przez Natalię Gancarz i zilustrowana przez Dianę Karpowicz książeczka opowiadająca o przeżyciach Romów w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau widzianych oczami małego chłopca. Jest to historia romskiego chłopca, który najbardziej na świecie chciał przetrwać wojnę. Główny bohater opowiada o tym, co spotyka go każdego dnia – o bólu, rozstaniu, smutku, ale i o tym, że nawet w trudnych warunkach obozu śmierci, dzieci pozostają dziećmi, będą szukały przygód i próbowały się bawić.

„Jestem Karol” jest opowieścią dla dzieci. Często pełną strachu i lęku, ale budzącą jednak nadzieję. Pokazującą przemoc z perspektywy niewinnych ofiar. To książka, która daje do myślenia zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Wydanie książki w języku litewskim wsparł Instytut Polski w Wilnie oraz Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej. Książka będzie dystrybuowana bezpłatnie w szkołach Litwy.

Tzw. obóz rodzinny dla Cyganów (Zigeunerfamilienlager) utworzony w ramach niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz II-Birkenau Niemcy zlikwidowali w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. Zamordowano wówczas w komorach gazowych blisko 3 tysiące dzieci, kobiet i mężczyzn. Ogółem w Auschwitz więziono 23 tysięcy Romów deportowanych tam z 14 krajów. Ponad 20 tysięcy z nich zostało zamordowanych lub zmarło od głodu i chorób. Szacuje się, że w czasie II wojny światowej zginęło około 500 tysięcy Romów.

Natalia Gancarz – polska etnolożka, badaczka kultury Romów, pisarka, scenarzystka i projektantka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie literatury i sztuki. Sekretarz redakcji pisma „Studia Romologica”, autorka publikacji naukowych, ale także poezji. Jej książka „Smakowanie Podgóry” została uznana za najlepszy debiut podczas XVII Galicyjskiej Jesieni Literackiej w 2007 roku. W 2011 roku wydała abecadło dla romskich dzieci „Romano Abecadło”. Autorka terapeutycznych bajek. Oprócz pisania zajmuje się tworzeniem narzędzi dydaktycznych.

Prezentacja książki odbędzie się 29 stycznia o godz. 12.30 w Departamencie Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej (Raugyklos g. 25). Książkę przedstawi jej autorka Natalia Gancarz, ilustratorka Diana Karpowicz, znany polski romolog dr Adam Bartosz, jedna z pierwszych na Litwie badaczek kultury Romów Aušra Simoniukštytė. W spotkaniu wezmą także udział dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych Vida Montvydaitė oraz dyrektor Instytutu Polskiego – radca Ambasady RP w Wilnie Marcin Łapczyński.

8 luty

POLSKA na Międzynarodowych Targach Edukacji, Wiedzy i Kariery „STUDIJOS 2018” w Wilnie (stoisko nr 3.15)

FB_1920x1080_2

POLSKA na Międzynarodowych Targach Edukacji, Wiedzy i Kariery „STUDIJOS 2018” w Wilnie (stoisko nr 3.15)
8-10 lutego, Litewskie Centrum Wystawowe „Litexpo” (al. Laisvės 5, Wilno)

Jak co roku Instytut Polski w Wilnie wspólnie z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej NAWA organizują polskie stoisko narodowe na Międzynarodowych Targach Edukacji, Wiedzy i Kariery „Studijos 2018” w Wilnie. W tym roku motywem przewodnim kampanii promującej polskie szkolnictwo wyższe będzie „Studia w Polsce – sukces w zasięgu ręki”. Na stoisku swoją ofertę zaprezentują, m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Udział w targach jest elementem długofalowej kampanii realizowanej przez Instytut Polski w Wilnie, której celem jest promocja polskiej nauki i polskiego szkolnictwa wyższego na Litwie. Tegoroczna kampania, prowadzona także na plakatach na ulicach Wilna oraz w młodzieżowych czasopismach i portalach internetowych, podkreśla nie tylko najwyższy światowy poziom polskich uniwersytetów, ale także geograficzną i kulturową bliskość naszych krajów. Polskie szkoły wyższe oferują ponad 600 kierunków studiów, nie tylko w języku polskim, ale również w języku angielskim i innych językach obcych. Studenci zagraniczni przyjeżdżający do Polski otrzymują atrakcyjne i zróżnicowane możliwości kształcenia, spełniające wysokie europejskie standardy. Mogą studiować medycynę, biotechnologię, projektowanie gier komputerowych, ale także sztukę, ekonomię i mnóstwo innych fascynujących kierunków. Dyplom zdobyty po ukończeniu studiów jest uznawany nie tylko w całej Europie, ale także na świecie. W porównaniu do innych krajów opłaty za studia w Polsce dla studentów z zagranicy są bardzo konkurencyjne, a koszty utrzymania są jedynie ułamkiem tego, co student zagraniczny musiałby wydać w innych krajach europejskich. Targi Edukacji, Wiedzy i Kariery „STUDIJOS 2017” odbędą się w dniach 8-10 lutego w Litewskim Centrum Wystawowym „Litexpo” (al. Laisvės 5, Wilno). Polskie stoisko znajduje się w sali nr 3, stoisko nr 3.15. Inauguracja polskiego stoiska, z udziałem Ambasador RP Urszuli Doroszewskiej oraz Dyrektora Instytutu Polskiego Marcina Łapczyńskiego, odbędzie się w czwartek, 8 lutego o godz. 12.00. 8 lutego (czwartek) o godz. 15.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się dodatkowe spotkanie dla absolwentów polskich szkół na Litwie  zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

11 kwiecień

„Historia Ireny Sendlerowej“. Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej

Sendlerowa

„Historia Ireny Sendlerowej“. Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej
Z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zagłady (Yom Ha-Shoah), 75. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim oraz Roku Ireny Sendlerowej
11 kwietnia, godz. 17.30,  Centrum Tolerancji (ul. Naugarduko 10/2, Wilno)
12 kwietnia, godz. 13.00, Muzeum IX Fortu w Kownie (Žemaičių pl. 75, Kowno)

 

Polacy, świadkowie Zagłady, doświadczyli jej w sposób szczególny. Nie tylko zmagali się z brutalnym terrorem niemieckiego okupanta, lecz także musieli skonfrontować się z okrucieństwem hitlerowskiej eksterminacji swoich sąsiadów Żydów. W okupowanej Polsce, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, udzielanie pomocy Żydom było karane śmiercią. Mimo to wielu Polaków przeciwstawiało się złu i ratowało Żydów. W imię ocalenia drugiego człowieka, ryzykowali życie swoje i swoich rodzin. Wśród ponad 26 500 osób, które zostały uhonorowane przez państwo Izrael tytułem „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” jest przeszło 6700 Polaków. Liczba ta nie oddaje jednak w pełni skali zjawiska udzielania pomocy Żydom w okupowanej Polsce, wielu Ratujących wciąż pozostaje nieznanych.

W programie:
•  Spotkanie z dr Marcinem Urynowiczem (spotkanie w języku polskim z tłumaczeniem na język litewski)
•   Projekcja filmu Andrzeja Wolffa „Historia Ireny Sendlerowej” (film w języku polskim z litewskimi i angielskimi napisami)
•  Dodatkowo, w Muzeum IX Fortu w Kownie wystawa „Żegota. Rada Pomocy Żydom” (wystawa w języku polskim i litewskim). Wystawę można będzie oglądać do 31 maja.

Wstęp wolny.

Dr Marcin Urynowicz jest polskim historykiem i pisarzem  związanym z działem badawczym Instytutu Pamięci Narodowej. Specjalizuje się w historii Polski w okresie II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-żydowskich i ratowania Żydów przez Polaków podczas Holokaustu.

Film „Historia Ireny Sendlerowej” w reżyserii Andrzeja Wolfa to film zrealizowany na bazie unikalnych wywiadów z tytułową bohaterką.  Irena Sendlerowa (1910-2008), Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata, podczas okupacji szefowa wydziału dziecięcego „Żegoty”, uratowała kilka tys. dzieci żydowskich, wywożąc je z warszawskiego getta i ukrywając w polskich rodzinach, sierocińcach i klasztorach. Dokument Wolfa to zapis rozmów reżysera z Ireną Sendlerową o czasach II wojny światowej, przeprowadzonych w ostatnim okresie jej życia.

Wystawa „Żegota. Rada Pomocy Żydom”, przygotowana przez dra  Marcina Urynowicza i dra Pawła Rokickiego, opowiada o powstaniu i działalności „Żegoty”, przypomina jej głównych bohaterów oraz sylwetki niektórych podopiecznych. Ryzykując własnym życiem, cywilni konspiratorzy ocalili z zagłady co najmniej kilka tysięcy osób.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Ambasada RP, Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Tolerancji Państwowego Żydowskiego Muzeum im. Gaona w Wilnie, Muzeum IX Fortu w Kownie

16 kwiecień

Seminarium: „Inicjatywa Trójmorza – w poszukiwaniu nowej idei dla Europy”

????????????

Seminarium: „Inicjatywa Trójmorza – w poszukiwaniu nowej idei dla Europy” 

Instytut Polski oraz Ambasada RP w Wilnie we współpracy z Ambasadą Rumunii oraz Wydziałem Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego, organizuje dwa otwarte seminaria poświęcone idei Trójmorza.
Inicjatywa Trójmorza to, zainicjowana przez Polskę i Chorwację, platforma współpracy dwunastu państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem a Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. Trójmorze może być szansą dla krajów naszego regionu, do pokonania barier infrastrukturalnych i dostrzeżenia wzajemnej atrakcyjności rynków. Członkami Inicjatywy Trójmorza są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry.

Seminaria-dyskusje odbędą się:

  • 16 kwietnia w godz. 11.00-13.00 na Wydziale Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (V. Putvinskio g. 23, aud. nr 311).
  • 16 kwietnia w godz. 17.00-18.30 w Instytucie Polskim w Wilnie (Didžioji g. 23).

W seminariach wezmą udział eksperci: dr Paweł Ukielski (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polska), dr Olivia Toderean (Wydział Analiz Politycznych i Planowania MSZ, Rumunia), dr Alpo Rusi (Finlandia), prof. dr Mindaugas Jurkynas (Wydział Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa) oraz Mindaugas Norkevičius (Wydział Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa).

Udział w seminariach jest bezpłatny. Odbędą się one w jęz. angielskim bez tłumaczenia. 

Organizator: Instytut Polski w Wilnie, Ambasada RP w Wilnie, Ambasada Rumunii w Wilnie, Wydział Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie

18 kwiecień

Prezentacja albumu „Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP”

Kresowe rezydencje

Prezentacja albumu „Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP”
18 kwietnia, godz. 14.00, Pałac Balińskich w Jaszunach (ul. Sniadeckiego 2)

Instytut Polski w Wilnie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie uprzejmie zapraszają na prezentację albumu „Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP” z udziałem autora Grzegorza Rąkowskiego oraz dra Kazimierza Krajewskiego z Instytutu Pamięci Narodowej.
Album „Kresowe rezydencje” – to publikacja przygotowana i wydana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, który od wielu lat bada najdramatyczniejszy okres dziejów północno-wschodnich terenów II Rzeczypospolitej. Celem projektu jest zachowanie w pamięci  zbiorowej  obrazu świata, którego już nie ma. Świata różnorodnego etnicznie i kulturowo, pełnego postaw patriotycznych – prezentowanych przez miejscowe społeczności, jakby wyjęte z Sienkiewiczowskiej Trylogii. Odszedł on bezpowrotnie na skutek kataklizmów wieku XX, pozostawiając wielu z bolesną tęsknotą i żalem wywołanym niesprawiedliwym wyrokiem historii. Projekt ukazuje materialne świadectwa przeszłości – rezydencje – to one w największym stopniu tworzyły historyczny krajobraz. Były pomostem między tradycją konkretnych rodzin, ziem i regionów a literaturą i sztuką. Podczas prezentacji będzie możliwość nabycia ww. publikacji (ilość sprzedawanych egzemplarzy ograniczona).
Spotkanie w języku polskim. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie, Instytut Polski w Wilnie, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, Pałac Balińskich w Jaszunach

23 kwiecień

„Naukobus” z Centrum Nauki Kopernik na Litwie

Naukobus - grafika z napisem

Eksperymenty, wynalazki, odkrycia. Nauka to dużo radości.
Na Litwę jedzie „Naukobus” z Centrum Nauki Kopernik!

Aż 20 mobilnych stacji badawczych i 3 edukatorów z mnóstwem zagadek naukowych dla uczniów polskich i litewskich szkół na Litwie. Do udziału w takiej przygodzie z okazji Roku Nauki Polskiej zaprasza Instytut Polski w Wilnie oraz Centrum Nauki Kopernik. Udowodnimy Wam, że nauka zachwyca, rozbudza ciekawość, bawi i wciąga!
„Naukobus”, czyli mobilna wystawa przygotowana przez warszawskie Centrum Nauki Kopernik – najsłynniejsze polskie muzeum nauki w dniach od 23 do 28 kwietnia br. odwiedzi aż pięć litewskich miast: Wilno, Kowno, Niemenczyn, Soleczniki, Mejszagołę i Troki. W każdej miejscowości wystawa będzie prezentowana dla wszystkich chętnych i całkowicie za darmo w lokalnych ośrodkach kultury. „Naukobus” to pełne niespodzianek odkrywanie praw i zasad, które rządzą światem, pod okiem edukatorów, którzy pomagają zrozumieć zasady działania poszczególnych eksponatów i przybliżają prezentowane zjawiska naukowe.  Wystawa jest ciekawa nie tylko dzieci, ale i dla dorosłych.

Wstęp wolny. Prezentacje odbywają się w języku polskim z tłumaczeniem ustnym na język litewski.

Zorganizowane grupy szkolne prosimy o wcześniejszą rejestrację

Rozkład jazdy „Naukobusa” na Litwie:

  • 23 kwietnia, w godz. 10.00-16.00, Uniwersytet Techniczny w Kownie (Kauno technologijos universitetas), Elektronikos rūmų salė (ul. Studentų 50, Kowno)

Rejestracja grup: dr Audronė Veilentienė, 8 657 79 439,  audrone.veilentiene@ktu.lt

  • 24 kwietnia, w godz. 10.00-14.00, Centrum Kultury w Mejszagole, (ul. Algirdo 4, Mejszagoła)

Rejestracja grup: Tatjana Sinkevič, 8 671 98 015, maisiagala@ndkc.lt

  • 25 kwietnia, w godz. 10.00-14.00, Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie (ul. Švenčionių 12, Niemenczyn)

Rejestracja grup: Renata Reichinbach, 8 647 16 436, renginiai@ndkc.lt

  • 26 kwietnia, w godz. 12.00-18.00, Dom Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76, Wilno)

Rejestracja grup: Bożena Mieżonis, tel. 8 652 76 811, info@polskidom.lt

  • 27 kwietnia, w godz. 10.00-14.00, Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego (ul. Vilniaus 48, Soleczniki)

Rejestracja grup: Jolanta Provlocka, 8 603 07 691, salcininkai.kultura@gmail.com

  • 28 kwietnia, w godz. 10.00-14.00, Pałac Kultury w Trokach (ul. Vytauto 69, Troki).

Rejestracja grup: Meida Vitovičiūtė, tel. 8 655 48740, trakurumai@gmail.com
Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Centrum Nauki Kopernik 

Wizyta wystawy objazdowej realizowana jest w ramach działania „Naukobus”, które finansowane jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”.