22 wrzesień

Międzynarowa konferencja naukowa „Synowie ziemi żmudzkiej bracia Narutowiczowie…”

Oginski

Międzynarowa konferencja naukowa „Synowie ziemi żmudzkiej bracia Narutowiczowie: sygnatariusz aktu niepodległości Litwy Stanisław Narutowicz (1862-1932) i pierwszy prezydent Polski Gabriel Narutowicz (1865-1922)

22 września, godz. 10-20.00,  Pałac Ogińskich w Płungianach (ul. Parko 3A, Płungiany)

Konferencja naukowa z udziałem historyków z Litwy i Polski poświęcona działalności braci Narutowiczów – Gabriela, pierwszego prezydenta niepodległej Polski i Stanisława, sygnatariusza Aktu Niepodległości Litwy oraz 100-leciu odzyskania niepodległości obu krajów. Dodatkowo, w Żmudzkim Muzeum Diecezjalnym w Worniach (ul. Daukanto 6, Wornie) – ekspozycja wystawy fotografii o Narutowiczach, ich stronach ojczystych, autorstwa dra Jana Skłodowskiego pt. „Litewskim szlakiem braci Narutowiczów”.
Wstęp wolny. Język konferencji polski i litewski.

Organizatorzy: Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Żmudzkie Muzeum Sztuki w Płungianach, Żmudzkie Muzeum Diecezjalne; patronat honorowy i wsparcie – Instytut Polski w Wilnie

13 październik

Gra miejska „Śladami polskich architektów międzywojennego Wilna”

Lenkų architektų žaidimas spalio 13

Gra miejska „Śladami polskich architektów międzywojennego Wilna”
13 października 2018 r., od godz. 12.30, skwer K. Sirvyda

Wilno to miasto, którego kształt i oblicze przez wiele lat tworzyli architekci z różnych stron świata. Niektóre budynki zachowały się do dziś, inne możemy już tylko zobaczyć na historycznych zdjęciach. Duży wkład w rozwój Wilna wnieśli polscy architekci, których dzieła można podziwiać zarówno na starówce, jak i nieopodal jej. Czy znana Wam jest historia tych budynków?
Ambasada RP oraz Instytut Polski w Wilnie zapraszają mieszkańców Wilna oraz gości litewskiej stolicy do udziału w bezpłatnej grze miejskiej, która w interaktywny sposób przybliży uczestnikom historię działalności polskich architektów w Wilnie.
Żeby wziąć udział w grze należy zarejestrować się na stronie http://arch.orientacines.lt/. Do udziału w grze zapraszamy maksymalnie pięcioosobowe drużyny. Gra odbędzie się w języku litewskim. Uczestnicy będą mieli do pokonania ok. 5 km pieszo. Gra rozpocznie się 13 października (sobota) o godz. 12.30 na skwerze K. Sirvyda (przy multimedialnej ławeczce M. K. Ogińskiego), skąd o godzinie 13.00 uczestnicy ruszą w trasę. Na laureatów czekają nagrody-upominki.

Więcej informacji:
https://www.facebook.com/events/249513895755183/

Organizatorzy: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  w Wilnie oraz Instytut Polski w Wilnie

24 październik

Igrzyska Sportu i Sztuki

Narciarze

Igrzyska Sportu i Sztuki
24 października, godz. 10.00-13.00, Gimnazjum im. Giedymina (ul. Ežero 14, Niemenczyn)
24 października, godz. 18.00, Biblioteka Adama Mickiewicza (ul. Trakų 10, Wilno)

W ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski i Litwy, Instytut Polski w Wilnie wspólnie z polską i litewską Rodziną Olimpijską oraz szkołami sportowymi rejonu wileńskiego organizuje wydarzenie kulturalno-edukacyjne poświęcone związkom sportu i olimpizmu ze sztuką. Część poranna obejmuje festyn olimpijski dla młodzieży szkolnej w Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie, podczas którego nastąpi otwarcie wystawy „Gwiazdy sportu w Niepodległej”, przygotowanej przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie i przedstawiającej sylwetki najwybitniejszych polskich sportowców okresu międzywojennego. Dla młodzieży przygotowano konkursy w różnych dyscyplinach sportu oraz turniej wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich. Nagrody dla zwycięzców ufundował Instytut Polski. Część wieczorna, która odbędzie się w Bibliotece Adama Mickiewicza w Wilnie, poświęcona będzie edukacji olimpijskiej i sztuce o tematyce sportowej. Przedstawiciele Komitetów Olimpijskich Polski i Litwy przedstawią swe osiągnięcia kulturalne i edukacyjne. Ilustrację artystyczną prezentacji będzie stanowić prezentacja poezji o tematyce sportowej z różnych krajów świata w wersji oryginalnej i w przekładach na język litewski.
Wstęp na obydwie części prezentacji wolny. Spotkania w języku litewskim i polskim.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Szkoła Sportowa Rejonu Wileńskiego, Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie, Gimnazjum im. Parczewskiego w Niemenczynie
Partnerzy: Polski Komitet Olimpijski, Fundacja „Komitet P. de Coubertina w Polsce”, Litewski Narodowy Komitet Olimpijski, Biblioteka Adama Mickiewicza w Wilnie

26 październik

Seminarium „Św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności”

fot. Archidiecezja Kowieńska

Seminarium „Św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności”
26 października, godz. 11.00, Biała Sala Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Universiteto 3)

Organizatorami projektu poświęconego 40-leciu pontyfikatu św. Jana Pawła II na Litwie jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Instytut Polski w Wilnie oraz Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego. W jego ramach odbędzie się prezentacja wystaw oraz organizacja seminariów propagujących postawę i nauczanie św. Jana Pawła II oraz upamiętniających jego pielgrzymki na Litwie, Ukrainie i w Kazachstanie. Podczas seminarium zostanie otwarta wystawa prezentująca sylwetki św. Jana Pawła II i bł. Władysława Bukowińskiego oraz zostaną wygłoszone dwa referaty -  Łukasza Ofiary z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie pt. „Jan Paweł II. Od wolności do wolności“ oraz  Vytautasa Ališauskasa, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, byłego ambasadora Litwy w Watykanie. Poruszy on temat wpływu św. Jana Pawła II na dążenia wolnościowe Litwinów i ocenę znaczenia przyjazdu papieża na Litwę w roku 1993.
Wstęp wolny. Prelekcje odbędą się w języku polskim i litewskim z tłumaczeniem symultanicznym. Wystawa będzie eksponowana w Bibliotece UW do połowy listopada br.

Organizatorzy: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie“, Instytut Polski w Wilnie, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II
Fot. Archidiecezja Kowieńska

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”

5 grudzień

Międzynarodowa konferencja naukowa „Najjaśniejsza gwiazda na wileńskim firmamencie – ksiądz rektor Marcin Poczobut Odlanicki”

Marcin_Poczobutt-Odlanicki[1]

Międzynarodowa konferencja naukowa „Najjaśniejsza gwiazda na wileńskim firmamencie – ksiądz rektor Marcin Poczobut Odlanicki”
5-6 grudnia, 9 godz., Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Sala Biała ( ul. Universiteto 3, Wilno)

W 2018 roku przypada 290. rocznica urodzin wybitnego astronoma, matematyka, teologa ks. Marcina Poczobuta-Odlanickiego (1728-1810). Zapisał się on w historii Rzeczypospolitej jako członek Komisji Edukacji Narodowej, współtwórca „Ustaw oświatowych”, wieloletni redaktor i wydawca „Gazet Wileńskich”, członek Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego w Londynie (1770) oraz członek Francuskiej Akademii Królewskiej (1778), rektor Akademii Wileńskiej (Szkoły Głównej WKL) w latach 1780–1799. Przyczynił się on do zreformowania akademii oraz do rozpowszechnienia idei oświeceniowych w Rzeczypospolitej, a szczególnie na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego. Za kadencji Poczobuta-Odlanickiego na wileńskiej uczelni rozpoczęto wykładanie geografii, historii, prawa, nauk inżynieryjnych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, etyki, języków nowożytnych. Szczególną uwagę zaczęto zwracać na kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. W konferencji udział wezmą naukowcy z Litwy, Polski i Białorusi, którzy pochylą się nad wkładem wybitnego naukowca Marcina Poczobuta-Odlanickiego w rozwój nauki, edukacji i kultury na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i całej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Język konferencji: języki Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wstęp wolny.

Organizator: Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego
Sponsorzy: Senat Rzeczypospolitej Polski, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Instytut Polski w Wilnie
Partnerzy: Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Pałac Balińskich w Jaszunach

13 grudzień

Wykład otwarty „Wpływ i odbiór „Pana Tadeusza” w literaturze litewskiej”

AM_stendas_1710x2090_1023_01-1

Wykład otwarty „Wpływ i odbiór „Pana Tadeusza” w literaturze litewskiej”
Cykl wydarzeń towarzyszących wystawie „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”
13 grudnia, godz. 18.00, Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich (Pl. Katedros 4, Wilno)

Od 27 listopada 2018 r. do 24 lutego 2019 r. w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie czynna jest wystawa „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”, organizowana z okazji 100-lecia odrodzenia niepodległości przez Polskę i Litwę.  Wystawa przedstawia ponad 250 unikalnych i typologicznie różnych eksponatów ze zbiorów około 30 instytucji Polski i Litwy (muzeów, bibliotek, archiwów, prywatnych kolekcji itp.), głównym eksponatem wystawy jest rękopis „Pana Tadeusza”. Wystawę uzupełnia szeroka oferta wydarzeń towarzyszących – kulturalnych, naukowych oraz edukacyjnych. W ramach projektów towarzyszących odbędzie się wykład prof. dr Brigity Speičytė (Uniwersytet Wileński, Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru) „Wpływ i odbiór „Pana Tadeusza” w literaturze litewskiej”. Poemat Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” (Paryż, 1834) – najwybitniejsze dzieło polskiego romantyzmu, w kulturze i literaturze polskiej zaliczane do epopei narodowej – wywarł znaczący wpływ na  kulturę narodów zamieszkujących Rzeczpospolitą Obojga Narodów: Litwinów, Białorusinów, Ukraińców i częściowo litwaków; formował wspólnotowe pojęcie tożsamości, myśl polityczną, wpisał się w tradycje literackie tych narodów.
Z poematem stworzonym na emigracji po klęsce Powstania Listopadowego czytelnicy na Litwie mogli zapoznać się w drugiej połowie XIX w. Był to jednak utwór nielegalny, zakazany przez władze carskie. Rozprowadzany w podziemiu literackim „Pan Tadeusz” został uznany przez mieszkańców Litwy historycznej jako dzieło wyrażające ich kulturową i narodową tożsamość. We współczesnej literaturze litewskiej tworzącej się od początku XX w. „Pan Tadeusz” stał się miejscem walki o pamięć kulturową. Utwór, który znalazł się w cieniu litewskiego kanonu literatury narodowej, okazał się w istotnej rezerwie kulturowej, do której powracano w decydujących dla Litwy momentach historycznych. Historia czytelnictwa „Pana Tadeusza” na Litwie niejako tworzy ciąg dalszy poematu – wątki miłości i odrzucenia, konfliktu i pojednania.
Wstęp wolny, ale obowiązuje rejestracja: http://registracija.valdovurumai.lt/gmnjqq3t.
Po wykładzie można będzie obejrzeć wystawę.

Organizatorzy wystawy: Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Zakład Narodowy im. Ossolińkich (Wrocław), Muzeum Pana Tadeusza (Wrocław), Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Adama Mickiewicza (Warszawa), Instytut Polski w Wilnie.

14 grudzień

Bez emocji. Polsko-litewski dialog o 1938 roku

019

Bez emocji. Polsko-litewski dialog o 1938 roku
14 grudnia, godz. 17.30, Litewska Narodowa Biblioteka im. Martynasa Mažvydasa (al. Gedimino 51, Wilno)

W 2018 roku Polska i Litwa obchodzą 100. rocznicę odzyskania Niepodległości, ale także 80. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Z różnych powodów oba nasze państwa zdecydowały się nawiązać stosunki dyplomatyczne dopiero po dwudziestu latach od odzyskania wolności. Z jakiego powodu? Jakie były główne ku temu przeszkody? Czy mimo braku oficjalnych relacji, oba państwa prowadziły nieformalny dialog? W ramach kontynuacji cyklu rozmów „Bez emocji. Polsko-litewski dialog o…”, rozpoczętej w ubiegłym roku konferencją o Józefie Piłsudskim, 14 grudnia w Wilnie odbędzie się seminarium poświęcone polsko-litewskim stosunkom dyplomatycznym ze szczególnym uwzględnieniem 1938 roku. To dobry moment, by z dystansem, bez zbędnych emocji, spojrzeć w przeszłość i podjąć się podsumowania prowadzonej przez oba państwa polityki zagranicznej w pierwszych latach wolności. Seminarium w Wilnie będzie wstępem do planowanej na marzec przyszłego roku, konferencji w Kownie, podczas której zostanie zaprezentowana specjalna polsko-litewska publikacja o 1938 roku. W seminarium udział wezmą: prof. Jonas Vaičenonis, litewski historyk wojskowości i dyplomacji, dr Giedrė Milerytė-Japertienė, historyk związana z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie, Simonas Jazavita, historyk i pracownik Muzeum Miasta Kowna, Dominik Wilczewski, politolog i redaktor serwisu przegladbaltycki.pl, dr Paweł Libera, polski historyk, zastępca dyrektora Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej oraz dr hab. Krzysztof Buchowski, historyk, lituanista, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista ds. stosunków polsko-litewskich.
Język spotkania: polski i litewski z tłumaczeniem symultanicznym. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Muzeum Miasta Kowna, Litewska Narodowa Biblioteka im. Martynasa Mažvydasa, przeglądbaltycki.pl, Ambasada RP w Wilnie

10 styczeń

Cykl wydarzeń towarzyszących wystawie „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”

AM_stendas_1710x2090_1023_01-1

Cykl wydarzeń towarzyszących wystawie „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”
Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie

Od 27 listopada 2018 r. do 24 lutego 2019 r. w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie oglądać można wystawę „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”, zorganizowaną z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę i Litwę niepodległości. Wystawa przedstawia ponad 250 unikalnych i typologicznie różnych eksponatów ze zbiorów około 30 instytucji Polski i Litwy. Głównym eksponatem wystawy jest rękopis „Pana Tadeusza”. Wystawę uzupełnia szeroka oferta wydarzeń towarzyszących – kulturalnych, naukowych oraz edukacyjnych.

 • Projekcja filmu „Pan Tadeusz“ (reż. Andrzej Wajda, 1999, 150 min.) i dyskusja z udziałem polskiej aktorki Grażyny Szapołowskiej.
  10 stycznia 2019 r., godz. 18.00, Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie

Film to nie tylko miłosna historia Zosi i Tadeusza i wrogich sobie rodów szlacheckich. W centrum wydarzeń znajduje się postać zbrodniarza Jacka Soplicy, ukrywającego się pod zakonnym kapturem. Ksiądz Robak jest patriotą i tajnym emisariuszem, przygotowującym na Litwie zbrojne powstanie przeciw rosyjskiemu zaborcy. Jeden z najpopularniejszych polskich filmów. Film w języku polskim z litewskimi napisami. Wstęp wolny, ale obowiązuje rejestracja: http://registracija.valdovurumai.lt/i74l42er.

 • Wykład kurator Małgorzaty Orzeł (Zakład Narodowy im. Ossolińkich i Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu) pt. „Podróże i przygody rękopisu Pana Tadeusza”
  17 stycznia 2019 r., godz. 18.00, Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie

Małgorzata Orzeł zaprosi słuchaczy na imponującą podróż śladami historii rękopisu. Dowiemy się, jak stworzone w Paryżu dzieło, przez Kraków i Lwów trafiło do Wrocławia. Jakie przygody spotkały tę bezcenną pamiątkę i jakie okoliczności skłoniły do  podróży poematu z półki książkowej mieszkania A. Mickiewicza do Muzeum Tarnowskich w Dzikowie, z Działu Rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińkich we Lwowie do Ossolineum we  Wrocławiu, a następnie do Muzeum Pana Tadeusza. Nie jest to tylko i wyłącznie intrygująca historia rękopisu, to także część rozwoju Polski w okresie 1834-2018.
Wykład w języku polskim z symultanicznym tłumaczeniem na język litewski.  Wstęp wolny, ale obowiązuje rejestracja: http://registracija.valdovurumai.lt/oojilnpm.

 • Wykład dr Redy Griškaitė (Instytut Historii Litwy) „Litwa z okresu 1824-1855: czy rzeczywiście bez Adama Mickiewicza?“
  24 stycznia 2019 r., godz. 18.00, Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie

30 października (11 listopada) 1824 r. Adam Mickiewicz przekroczył granicę Wielkiego Księstwa Litewskiego i na zawsze opuścił te ziemie. Powszechnym stał się fakt tęsknoty poety do ojczyzny przez kolejne 31 lat jego życia (wyjechał w wieku 26 lat). Ślady nostalgii i zainteresowania tym, co się działo za kordonem są wyraźnie widoczne zarówno w twórczości, jak i ego-dokumentach A. Mickiewicza. Czy jednak fizyczna nieobecność A. Mickiewicza na Litwie oznacza również jego niebyt duchowy? Mając na uwadze nawet fakt, iż twórczość poety w latach trzydziestych XIX w. była zakazana na terytorium Imperium Rosyjskiego, a nazwiska nie wolno było nawet wymawiać? Źródła wskazują, iż mimo że „niewidoczny” A. Mickiewicz jednak funkcjonował w litewskiej świadomości, a jego twórczość była odzwierciedlana. Zatem podczas wykładu będzie omówione, przeanalizowane i nawet zakwestionowane stwierdzenie, iż Litwa 1834-1855 była „bez Adama Mickiewicza”. Wykład w języku litewskim. Wstęp wolny, ale obowiązuje rejestracja: http://registracija.valdovurumai.lt/3402k01t.

 • Projekcja filmu „Pan Tadeusz“ (reż. Ryszard Ordyński, 1928, 123 min.)
  31 stycznia 2019 r., godz. 18.00, Pałac Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie

Film z 1928 roku jest jedną z największych produkcji dwudziestolecia międzywojennego, a zarazem pierwszą filmową wersją epopei narodowej Adama Mickiewicza. Ordyński nakręcił go, między innymi w majątku Czombrów nieopodal Świtezi, gdzie dzieciństwo spędzał Adam Mickiewicz. Scenarzyści filmu, wybitni pisarze: Andrzej Strug i Ferdynand Goetel, wraz z reżyserem postanowili przenieść na ekran żywe obrazy w stylu rysunków Michała Elwiro Andriollego, autora ilustracji do „Pana Tadeusza”. Film zaginął w czasie II wojny światowej. W latach 50. XX wieku odnaleziono fragmenty filmu o łącznej długości czterdziestu dwóch minut. W 2006 roku we Wrocławiu odnaleziono kolejne fragmenty, dzięki którym udało się zrekonstruować około stu dwudziestu minut trwającego oryginalnie ponad trzy godziny filmu. Zrekonstruowaną wersję filmu wzbogacono o muzykę skomponowaną przez Tadeusza Woźniaka. Film niemy, z polskimi i litewskimi napisami. Wstęp wolny, ale obowiązuje rejestracja: http://registracija.valdovurumai.lt/9w7wt1ap.

Organizatorzy wystawy: Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Zakład Narodowy im. Ossolińkich (Wrocław), Muzeum Pana Tadeusza (Wrocław), Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Adama Mickiewicza (Warszawa), Instytut Polski w Wilnie.

21 styczeń

Kursy języka polskiego

KURSY JĘZYKA POLSKIEGO

Kursy języka polskiego
Od 21 stycznia, Uniwersytet Wileński (ul. Universiteto 5).

Instytut Polski w Wilnie zaprasza na kursy języka polskiego. Kursy (dla początkujących i zaawansowanych) trwają 3 miesiące, dwa razy w tygodniu (jedno spotkanie – 1,5 godz.). Zajęcia rozpoczynają się o godz. 17.30. Opłata za kursy: 100 euro – dla osób pracujących; 85 euro – dla uczniów i studentów. Dodatkowa informacja pod nr telefonu: (+3705) 2329773; rejestracja osób zainteresowanych drogą mailową: andrzej.kierulis@instytutpolski.org.

24 styczeń

Wystawa “Między życiem a śmiercią, historie ocalonych z Holokaustu”

5bd9648438ea6-between-life-and-death-baner-3-1

Wystawa “Między życiem a śmiercią, historie ocalonych z Holokaustu”
24 stycznia, godz. 17.30, Centrum Tolerancji Muzeum Gaona Wielkiego w Wilnie (ul. Naugarduko 10)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Centrum Tolerancji zaprezentowana zostanie międzynarodowa wystawa, przygotowana przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wystawa prezentuje relacje ocalonych i ratujących z Holokaustu z dziesięciu krajów europejskich: Chorwacji, Danii, Francji, Niemiec, Węgier, Litwy, Holandii, Polski, Słowacji i Ukrainy. W litewskiej części wystawy zaprezentowane zostaną historie dwóch rodzin: Schochotów i Sofiji Binkienė. Wilno jest już czwartym, po Brukseli, Amsterdamie i Bratysławie, przystankiem na trasie wystawy po Europie. Wystawa prezentowana będzie od 24 stycznia do 22 marca 2019 r. Wystawa prezentowana jest w języku angielskim. Katalog wystawy – w języku litewskim. Na otwarcie wystawy wstęp wolny.

Organizatorzy: Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Silent Heroes Memorial Center, Centrum Tolerancji Muzeum Gaona Wielkiego w Wilnie; partner: Ambasada RP w Wilnie.