16 styczeń

Powstała wersja elektroniczna publikacji „The Calvary of Europe” Tadeusza Sobieraja

calvary-of-europe

Z inicjatywy WPP DDPK powstała wersja elektroniczna publikacji „The Calvary of Europe” Tadeusza Sobieraja w wersji angielskiej. Zachęcamy do korzystania z tego materiału, będącego pomocą w zmaganiach się z problemem wadliwych kodów pamięci, a w szczególności z fałszywym określeniem „polskie obozy”. Książka znajduje się pod tym  linkiem.

26 styczeń

Apel o wsparcie finansowe ufundowania dzwonu „Henryk”

1

Apel o wsparcie finansowe ufundowania dzwonu „Henryk”
dla kościoła w Wodoktach (Vadaktai), na historycznej Laudzie

W następstwie inicjatywy ufundowania dzwonu dla kościoła w Wodoktach, zrodzonej podczas uroczystości obchodów w Republice Litewskiej w 100. rocznicę śmierci pisarza noblisty Henryka Sienkiewicza, powstał Społeczny Komitet Fundacji Dzwonu „Henryka” działający przy Sejneńskim Towarzystwie Opieki nad Zabytkami.

Zwracamy się do wszystkich Rodaków i miłośników twórczości literackie Henryka Sienkiewicza, niezależnie od miejsca zamieszkania, o wsparcie finansowe ufundowania dzwonu o imieniu „Henryk” dla upamiętnienia pisarza noblisty w historycznych Wodoktach, gdzie rozpoczyna się i kończy wielka sienkiewiczowska powieść historyczna „Potop”.

Wpłaty można kierować na specjalny rachunek bankowy Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Nr 47 9354 0007 0000 0005 7046 0001 B.S. Sejny

Informacja pod nr tel.: 0048 692 420 876, 0048 501 127 505

31 maj

X Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga

exlibris XMKD.cdr

Założenia organizacyjne X Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga

Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga to najbardziej prestiżowe wydarzenie muzyczne  regionu śląskiego; jest zatem naszym pragnieniem, by owa wizytówka kulturalna Śląska w Polsce i na świecie otrzymała godziwą oprawę i rozmach, adekwatne do rangi konkursu, trzeciego polskiego przyjętego do Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych (obok Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina oraz Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego).

Patronat honorowy.:  X konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy

Komitet honorowy: wzorem poprzednich konkursów, zaproszenie do członkostwa w Komitecie Honorowym zostało skierowane i przyjęte przez eurodeputowanych RP, Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, eurodeputowanych RP: Jerzego Buzka, Jana Olbrychta, Bolesława Piechę, Kazimierza Ujazdowskiego, Jadwigę Wiśniewską, Wojewodę Śląskiego Jarosława Wieczorka, Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługę, Jego Eminencję Arcybiskupa Metropolitę Katowickiego Wiktora Skworca, Biskupa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego Mariana Niemca, Prezydenta Katowic Marcina Krupę, rektorów śląskich uniwersytetów i szkół wyższych, wybitnych przedstawicieli świata kultury i sztuki.

Komitet organizacyjny: zaproszenie do komitetu skierowane zostały przede wszystkim do przedstawicieli regionalnych instytucji kultury, a także przedstawicieli świata biznesu, wspierających organizację konkursu przede wszystkim w zakresie realizacji imprez towarzyszących

Liczba kandydatów i założenia  etapowe X konkursu:

W 2012 roku wpłynęło na konkurs 167 zgłoszeń  z 37 krajów m.in. Argentyny, Brazylii, Bułgarii, Chin, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Meksyku, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Tajwanu, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

W X konkursie oczekujemy 200-300 zgłoszeń.

W czerwcu 2017 roku zbierze się komisja weryfikacyjna jury i wybierze z nadesłanych aplikacji 50 kandydatów.

Do I etapu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 50 uczestników, do II etapu – nie więcej niż 12, a do III etapu – nie więcej niż 6 finalistów.

koncert inauguracyjny 17 listopada 2017r.

I etap: w dniach 18-21 listopada 2017,

II etap: 22-23 listopada 2017

III etap: finał : 24 listopada 2017 r.

Koncerty laureatów odbędą się 25 listopada 2017r. (gala wręczenia nagród), 26 listopada w Katowicach i 27 listopada 2017 r. w Warszawie w Filharmonii Narodowej.

Skład jury konkursu: Mirosław Jacek Błaszczyk (Polska), Tomasz Bugaj (Polska), Mykola Diadura (Ukraina), Juozas Domarkas (Litwa), Piotr Gajewski (USA), Eugeniusz Knapik (Polska), Charles Olivieri-Munroe (Kanada), Marek Pijarowski (Polska), Ken Takaseki (Japonia), Jorma Panula (Finlandia), Michael Zilm (Niemcy).

Zaproszeni artyści: od I etapu konkursu do koncertu laureatów uczestnikom konkursu towarzyszyć będzie Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej. W II etapie konkursu wystąpią wybitni soliści sceny polskiej: skrzypkowie Piotr Pławner i Jakub Jakowicz oraz wiolonczeliści Marcin Zdunik i Tomasz Strahl, a w III etapie – pianista Piotr Sałajczyk.

Więcej o konkursie: http://fitelbergcompetition.com/?lang=pl 

29 czerwiec

Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście przyjął stanowisko ws. wadliwych kodów pamięci

Brama-Auschwitz-fot
Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście przyjął stanowisko ws. wadliwych kodów pamięci

Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście  (IHRA) przyjął w czwartek podczas plenarnego posiedzenia w Genewie stanowisko wyrażające poparcie dla działań Rządu RP,  zmierzających do wykluczenia z publikacji i publicznego dyskursu na temat zagłady ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej wadliwych kodów pamięci, takich jak „polskie obozy”, „polskie obozy śmierci”.

Sojusz wezwał do zaprzestania używania tych nieprawdziwych określeń w odniesieniu do miejsc związanych z prześladowaniem i mordowaniem Żydów przez nazistowskie Niemcy na okupowanych ziemiach polskich.

Z satysfakcją przyjmujemy stanowisko wyrażone przez IHRA jako działanie wymierzone przeciwko zniekształcaniu prawdy o Holokauście i rozmywaniu odpowiedzialności za tę straszliwą zbrodnię, która spoczywa na nazistowskich Niemczech. Jest ono wynikiem działań polskiej dyplomacji, w szczególności polskiej delegacji w IHRA złożonej z przedstawicieli instytucji rządowych, muzealnych, badawczych i naukowych, oraz zaangażowania w dialog ze społecznością międzynarodową w celu promowania pełnej prawdy o Holokauście, opartej na rzetelnych i otwartych badaniach historycznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w tym także polskie placówki za granicą, podejmują nieustanne działania mające na celu doprowadzenie do wykluczenia z dyskusji na temat Holokaustu określeń uznawanych za wadliwe kody pamięci.

Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) jest organizacją międzyrządową utworzoną w 1998 roku. Jej celem jest mobilizowanie i koordynowanie wsparcia ze strony liderów politycznych i społecznych dla edukacji, podtrzymywania pamięci oraz prowadzenia badań naukowych o Holokauście na szczeblach krajowym i międzynarodowym. IHRA skupia 31 państw członkowskich oraz jedenaście państw-obserwatorów. Polska jest członkiem IHRA od 1999 roku.

Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

15 lipiec

Konkurs plastyczny „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce” – edycja międzynarodowa

Zdjęcie do komunikatu o konkursie

Międzynarodowa edycja konkursu dla dzieci „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zaprasza dzieci w wieku 6-15 lat do udziału w międzynarodowej edycji konkursu plastycznego „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”.  Edycja międzynarodowa konkursu adresowana jest do dzieci – obywateli państw, w których działają lub są akredytowane Instytuty Polskie (wykaz Instytutów Polskich na świecie można znaleźć na stronie internetowej http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/dyplomacja_publiczna/instytuty_polskie/instytuty_polskie).

Konkurs został zorganizowany z okazji przypadającej w 2018 roku 25. rocznicy przystąpienia Polski do systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz uznania przez Polskę jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Promuje on prawa i wolności chronione Konwencją, do których należą m.in. prawo do życia, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; wolność myśli, sumienia i wyznania; prawo do nauki, prawo do poszanowania własności. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania dzieci wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie.

Prace konkursowe powinny obrazować przestrzeganie postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Mogą zostać wykonane w dowolnej technice plastycznej i z wykorzystaniem dowolnych materiałów plastycznych (np. kredka, farba, ołówek); na papierze w formacie A3 (praca płaska).

W edycji międzynarodowej konkursu zostanie wyłonionych 6 laureatów  ̶  3 w kategorii wiekowej od 6 do 10 lat i 3 w kategorii wiekowej od 11 do 15 lat, którym zostaną przyznane nagrody wskazane w regulaminie konkursu oraz dyplomy.

Prace laureatów międzynarodowej edycji konkursu zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas XI Seminarium Warszawskiego organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz wykorzystane do działań promocyjnych związanych z organizacją obchodów 25-lecia Polski w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Konkurs prowadzony jest w dwóch edycjach – polskiej i międzynarodowej.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem edycji międzynarodowej konkursu. Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem stanowiącymi załącznik do regulaminu należy przesyłać w terminie do dnia 15 lipca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa

z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce” – edycja międzynarodowa

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na adres mailowy: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem (pdf)

Regulamin konkursu (pdf)

15 wrzesień

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepsze publikacje promujące historię Polski i historię polskiej dyplomacji

msz
Konkurs Ministra na najlepsze publikacje promujące historię Polski i historię polskiej dyplomacji

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji, które zostały wydane w latach 2015 i 2016. Historycy mogą zgłaszać swoje prace do 15 września 2017 r.
Do konkursu można zgłaszać zarówno monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe i edycje źródeł. Dla zwycięzcy Konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. EUR, dla zwycięzcy w kategorii najlepsza publikacja z zakresu historii polskiej dyplomacji – 20 tys. PLN.
Nagrody w konkursie przyzna Minister Spraw Zagranicznych na wniosek Rady Dyplomacji Historycznej.

Zasady zgłaszania publikacji:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac w terminie do dnia 15 września 2017 roku (decyduje data wpływu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).
Prace na konkurs należy zgłaszać w postaci 3 egzemplarzy publikacji, dołączając (jeśli to możliwe) publikowane recenzje, opinie i recenzje wydawnicze.
Tegoroczna edycja konkursu obejmuje wyłącznie prace wydane w latach 2015–2016.
Publikacje prosimy przesyłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa; z dopiskiem na kopercie „Konkurs Historyczny Ministra SZ”; lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15 od poniedziałku do piątku.
MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs.
Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl z podaniem w tytule nazwy: „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.
Podstawowym kryterium oceny prac będzie wartość merytoryczna publikacji z punktu widzenia realizacji polskiej polityki zagranicznej.

REGULAMIN KONKURSU

25 wrzesień

Międzynarodowa Gra Kryptologiczna „Łamacze szyfrów”

Codebreakers_POSTER

Łamacze Szyfrów to gra właśnie dla Ciebie? Niezależnie od tego, czy kiedykolwiek słyszałeś o kryptologii, szyfrze Cezara, czy Enigmie. Bez względu na to, czy lubisz matematykę, albo historię.

Rusza kolejna edycja Międzynarodowej Gry Kryptologicznej poświęconej polskim matematykom, którzy 85 lat temu złamali szyfr niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, czym walnie przyczynili się do sukcesu aliantów w czasie II wojny światowej.
Gra ukaże się równolegle w języku polskim (Łamacze szyfrów) i angielskim (Codebreakers).
Łączy ona w sobie, w przystępny sposób, elementy historii, matematyki i logiki. Uczy pracy zespołowej, gdyż w zmaganiach biorą udział 3 osobowe drużyny, które poznając metody szyfrowania i deszyfrażu rozwiązują wirtualne zagadki i łamią coraz trudniejsze tajne depesze.
Szczególnie ważne jest to, że adeptem kryptologii może stać się każdy, bowiem zabawa toczy się na trzech poziomach trudności – podstawowym (w którym nie trzeba mieć żadnej wiedzy o łamaniu szyfrów), zaawansowanym oraz na poziomie Enigma, w którym uczestnicy zmierzą się ze słynną maszyną szyfrującą.
O atrakcyjności zabawy świadczy fakt, że w dotychczasowych edycjach gry wzięło udział już ponad 6000 uczestników z całego świata.

W skrócie:

  • • REJESTRACJA ZESPOŁÓW już teraz na www.lamaczeszyfrow.pl lub www.codebreakers.eu (wersja anglojęzyczna)!
  • • POZIOM PODSTAWOWY (basic) od 25.09 (decydująca rozgrywka 13.10),
  • • POZIOM ZAAWANSOWANY (advanced) od 16.10 (decydująca rozgrywka 3.11).
  • • POZIOM ENIGMA od 6.11 (decydująca rozgrywka 24.11).

Szczegóły na www.lamaczeszyfrow.pl , www.codebreakers.eu .

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”.

Z wyrazami szacunku,
Szymon Dąbrowski – zespół ŁAMACZE SZYFRÓW
contact@codebreakers.eu

1 październik

Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski!

???????????????????????

Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski!

Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie” zainaugurowana w 2016 roku. Do tej pory udało się pozyskać blisko 5500 obiektów dla Muzeum Historii Polski do Wśród eksponatów znalazły się przedmioty otrzymane przez darczyńców z kraju, jak i zagranicy – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji czy Niemiec.
Celem zbiórki jest pozyskanie nowych muzealiów do Muzeum Historii Polski. Czekamy na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców i ich rodzin. Szczególne znaczenie mają dla nas przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Zainteresowani jesteśmy również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami, meblami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.
W inwentarzu muzealnym zarejestrowanych jest już blisko 22 tysiące muzealiów, a dzięki akcji „Małe wielkie historie” do Muzeum trafiło do tej pory łącznie prawie 5500 obiektów. Kolekcja MHP wzbogaciła się ponadto o ponad 180 cyfrowych kopii dokumentów, fotografii i nagrań audio. Dużą część darowizn stanowię książki, prasa oraz różnego rodzaju archiwalia i dokumenty: rękopisy, pisma urzędowe, dyplomy, legitymacje, broszury czy bilety. Wśród otrzymanych pamiątek znalazły się między innymi XIX-wieczna szafka pod lustro ze skrytką, w której przechowywano dokumenty Państwa Podziemnego w trakcie II wojny światowej, XVII-wieczny list króla Jana Kazimierza do chorążego inowrocławskiego Świętosława Wilgostowskiego z 1660 r., średniowieczne krzyżyki z XI-XIV w., cylinder z 1900 r. wraz z oryginalnym drewnianym opakowaniem, albumy ze zdjęciami rodzinnymi oraz zbiory fotografii dokumentujące różne wydarzenia polityczne w Polsce w latach 80., matryca i rama do sitodruku z tekstem przysięgi Solidarności Walczącej i krótką historią organizacji, a także kamienne tablice z kaplicy Domu Polskiego w Wiedniu związane z walką o niepodległość, powstałe w latach 1914-1920.
Muzeum weszło również w posiadanie zbioru kilkuset obiektów związanych z kilkoma rodzinami arystokracji polskiej XIX i XX w., przede wszystkim z Lubomirskimi, kolekcji zabawek, ubranek dla dzieci i drobnych przedmiotów z okresu II RP oraz zbiór materiałów (maszynopis i rękopisy) dotyczących działań wojennych na Północnym Mazowszu w sierpniu 1920 r. autorstwa rotmistrza Włodzimierza Kwapiszewskiego.
Otrzymane pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.

Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo. Każda taka propozycja zostanie rozpatrzona przez pracowników Muzeum.

W uzasadnionych przypadkach upoważniony pracownik Muzeum osobiście pojawi się u darczyńcy w celu odebrania ofiarowanego przedmiotu.

Regulamin zbiórki „Małe Wielkie Historie” dostępny jest na stronie Muzeum Historii Polski – www.muzhp.pl.

3 październik

„Niezwyciężeni” – animacja o najnowszej historii Polski

Niezwyciężeni

„Niezwyciężeni” – animacja o najnowszej historii Polski

 

Film stworzony z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej pokazuje walkę Polaków o wolność, od pierwszego dnia II wojny światowej, aż do upadku komunizmu w Europie w 1989 roku. Animacja pokazuje kluczowe momenty i bohaterów pięćdziesięcioletniej walki Polaków o wolność.
Historię prezentuje bohater, który z jednej strony jest symbolem polskich zmagań o wolne państwo, z drugiej, w każdej scenie odsyła do historycznych postaci, takich jak rotmistrz Witold Pilecki – współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, Irena Sendler – która podczas II wojny światowej ocaliła ponad 2500 żydowskich dzieci czy Witold Urbanowicz – dowódca Dywizjonu 303. Produkcja przybliża również postaci gen. Stanisława Maczka – dowódcy I Dywizji Pancernej w czasie walk o wyzwolenie Europy Zachodniej spod okupacji niemieckiej w 1944 roku, Jana Karskiego – który jako pierwszy przedstawił aliantom raport o Holocauście czy Mariana Rejewskiego – polskiego matematyka i kryptologa, który złamał kod Enigmy.
- Tym filmem chcielibyśmy rozpocząć międzynarodową akcję edukacyjną, której celem jest przedstawienie polskiej perspektywy historycznej okresu 1939–1989. Mam takie odczucie, że „Niezwyciężonymi” wróciliśmy do perspektywy, jaką mieli żołnierze 2. Korpusu generała Władysława Andersa, czyli bezkompromisowej walki o wolność kraju. – mówi Adam Hlebowicz, zastępca dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN. – Jest to głos suwerennego państwa, które wystawiło do tej wojny czwartą co do wielkości armię, poniosło największe ofiary i jako jedyne walczyło w tym konflikcie od pierwszego do ostatniego dnia. Bez polskiej perspektywy nie da się w pełni zrozumieć przebiegu, ale też konsekwencji II wojny – dodaje.
Po obejrzeniu produkcji widzowie są kierowani na specjalnie przygotowaną stronę internetową, która prezentuje fakty i losy Polaków przedstawionych w animacji. Po raz pierwszy zaprezentowano „Niezwyciężonych” przed 78. rocznicą agresji ZSRS na Polskę. Narratorem angielskiej wersji filmu jest brytyjski aktor Sean Bean, a polskiej – Mirosław Zbrojewicz.

Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

NIEZWYCIĘŻENI

27 październik

KOMUNIKAT INSTYTUTU POLSKIEGO W WILNIE

LogoIP-JPG

Wilno, 27 października 2017 r.

KOMUNIKAT INSTYTUTU POLSKIEGO W WILNIE

W związku komentarzem pt. „Czyżby nowa moda”, opublikowanym w tygodniku Związku Polaków na Litwie „Nasza Gazeta” w dn. 19 października br. informujemy, że:
Głównym zadaniem Instytutów Polskich na całym świecie jest upowszechnianie wiedzy o Polsce, jej historii i współczesności, o polskim dziedzictwie narodowym i kulturze, a także promocja współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki oraz życia społecznego pomiędzy polskimi a zagranicznymi partnerami. Działalność Instytutów Polskich skierowana jest zatem, przede wszystkim, do zagranicznego odbiorcy.
Przez ostatnich 21 lat działalności, Instytut Polski w Wilnie zorganizował już ponad 2500 projektów dotyczących polskiej historii, kultury, nauki, języka w całej Litwie. Dotarliśmy do wielu środowisk, nawiązaliśmy owocną współpracę z kilkuset instytucjami naukowymi, kulturalnymi i społecznymi oraz mediami na Litwie. Dzięki tej współpracy udało się dotrzeć z pozytywnym przekazem o Polsce do różnych kręgów i środowisk. O Polsce mówi się na Litwie coraz częściej i coraz częściej są to informacje pozytywne, na czym nam wszystkim powinno zależeć. W ostatnim czasie, pozytywne relacje o Polsce przeczytać można było, np. w specjalnym numerze miesięcznika „Moteris”, artykuły o polskiej historii i atrakcjach turystycznych ukazywały się w dzienniku „Lietuvos žinios”, tygodniku „IQ”, czasopismach „Kelionės ir pramogos“, „Beatos virtuvė“, „Keliauk“, nie licząc portali internetowych. Dzięki naszej działalności, renomie i sprawności organizacyjnej, drzwi dla polskich naukowców, artystów i twórców są otwarte w zdecydowanej większości litewskich instytucji kultury, na festiwalach, uczelniach.
W ciągu roku realizujemy ponad 150 projektów. Zdecydowana większość, nawet 95%, organizowana jest w języku litewskim oraz polskim. Dotyczy to zarówno wystaw (w tym roku była to np. wystawa o ojcu Maksymilianie M. Kolbe w Wilnie, wystawa o Janie Pawle II pokazana w dziesięciu miejscach w całej Litwie, wystawa o Konstytucji 3 Maja w Wilnie), konferencji naukowych, dyskusji (np. spotkanie Żaryn-Valatka o polityce historycznej, dyskusja o Powstaniu Styczniowym, spotkanie z Wojciechem Góreckim podczas Targów Książki, prezentacja biografii Wandy Rutkiewicz w Płungianach we współpracy z ZPL oddział Szyłokarczma), pokazów filmów (nie licząc animacji, aż 14 na 16 filmów wyłącznie w języku polskim na Festiwalu Filmu Polskiego, czy całoroczny Klub Filmu Polskiego), czy nawet zajęć dla dzieci (stała współpraca z polskim przedszkolem „Uśmiech“, wystawa „Kici, kici, miau“ Józefa Wilkonia dla dzieci z przedszkola „Źródełko” – ta akurat w języku polskim i angielskim, polsko-litewski konkurs o lokalnych historiach dla młodzieży szkół w całej Litwie).
Część naszych projektów realizujemy wyłącznie po polsku. Przykładem niech będzie niedawna dyskusja z udziałem red. Piotra Zychowicza o Józefie Piłsudskim i patriotyzmie, wykład prof. Jana Żaryna o polityce historycznej w Domu Kultury Polskiej, wystawa ilustracji do „Pana Tadeusza“ autorstwa Józefa Wilkonia w Kownie, we współpracy z kowieńskim oddziałem ZPL, itd. Często gościmy np. w Jaszunach czy Solecznikach z wystawami i koncertami (np. o polskich dworach, koncert z okazji Roku Kościuszki, wystawa o Chrzcie Polski, itd.) Współpracujemy z Domem Kultury Polskiej (np. przy organizacji popularnego spektaklu „Triathlon story“, czy koncercie grupy Sutari/Sen Svaja).
Ci z Państwa, którzy regularnie uczestniczą w realizowanych przez nas projektach, doskonale wiedzą, że Dyrektor Instytutu przemawia zawsze w dwóch a nawet w trzech językach, a informacje o naszej działalności na stronie internetowej, profilu na Facebooku, Twitterze oraz newsletterze publikujemy po polsku i po litewsku. Informacje prasowe, które regularnie otrzymują od nas przedstawiciele polskich mediów na Litwie, także „Naszej Gazety“, przygotowywane są po polsku, natomiast dziennikarze litewscy informowani są o naszych działaniach po litewsku.
Instytut Polski w Wilnie wspiera także szereg polskich instytucji i organizacji społecznych na Litwie w ich działaniach mających na celu zachowanie i podtrzymywanie polskości. Jednym z naszych stałych partnerów jest Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, któremu udostępniamy przestrzeń Instytutu na zbiórki, organizujemy warsztaty, pomagamy w ich działaniach wspierających Hospicjum bł. M. Sopoćki, itp. Współpracujemy z polskimi szkołami, przedszkolami. Przekazujemy upominki i nagrody w różnego rodzaju inicjatywach, także Związku Polaków na Litwie (m.in. konkurs piosenek Agnieszki Osieckiej), pracujemy z polonistykami na obu wileńskich uczelniach, aktywnie, bez zbędnego rozgłosu, działając w obronie ich interesów i promując nabór (kampania reklamowa na Facebooku, reklamy w Radiu znad Wilii zamówione przez Instytut).
Odnosząc się do tegorocznego festiwalu Filmu Polskiego, pragniemy podkreślić, że widzowie mieli okazję obejrzeć łącznie 21 filmów, z których 14, nie licząc animacji bez dialogów, było wyłącznie w języku polskim. Ceremonia otwarcia i zamknięcia festiwalu odbyła się, jak zawsze, w dwóch językach. Strona internetowa, broszura z programem, reklamy w radiu, plakaty, spotkanie z twórcami, znaczna część konferencji prasowej były dostępne także w języku polskim. Warto przypomnieć, że po raz drugi Instytut Polski wyszedł z festiwalowym programem do miejscowości zamieszkałych przez polską mniejszość narodową. W ubiegłym roku były to Soleczniki, w tym roku Niemenczyn.
Wystawa o Tadeuszu Kościuszce w Sejmie Republiki Litewskiej, została zaprezentowana w dwóch językach, litewskim i angielskim z uwagi na obecność korpusu dyplomatycznego. Niemniej, zarówno podczas otwarcia wystawy w Sejmie, jak i podczas ceremonii wojskowej przed Sejmem język polski zabrzmiał w przemówieniu Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej Pani Urszuli Doroszewskiej. Język polski obecny był również podczas inauguracji Roku Kościuszki w Kownie w maju br., podczas zorganizowanych przez Instytut uroczystości.
Pragniemy podkreślić, że Instytut Polski stara się podtrzymywać polskość na Litwie i wspierać działalność polskich stowarzyszeń, związków, organizacji, czy instytucji.

Instytut Polski w Wilnie