5 marzec

Wystawa „Św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności” w Kownie

fot. Archidiecezja Kowieńska

Wystawa „Św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności”
5-31 marca, Centrum Pielgrzymów im. Jana Pawła II w Kownie (ul. M. Valančiaus 4)

Wystawa ukazuje św. Jana Pawła II oraz upamiętnia Jego pielgrzymkę na Litwę w 1993 r., a także  prezentuje osobę bł. ks. Władysława Bukowińskiego. Koniec XX wieku to dla Polski i Litwy początek nowej epoki. Po latach dramatycznych przeżyć, wojen oraz represji oba narody zaczynają „oddychać wolnością”. To jednak wolność, która nie jest dana raz na zawsze – trzeba ją wciąż zdobywać i odkrywać na nowo. Polscy orędownicy wolności – św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – stają się dla kolejnych pokoleń nauczycielami wolności. Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki na Litwę, przypomniał odradzającemu się państwu, że podstawą jego suwerenności i tożsamości jest 600-letnie dziedzictwo chrześcijaństwa. Bł. Władysław Bukowiński to wzór człowieka wolnego – który, mimo prześladowań, dobrowolnie oddał życie za służbę ludziom na Wschodzie. Swoją posługą obydwaj Polacy pokazują nie tylko, jak żyć z wolnością, lecz także jak budować wolne społeczeństwa w atmosferze dialogu, szacunku i miłości. 

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie“, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, Centrum Pielgrzymów im. Jana Pawła II w Kownie

Fot. Archidiecezja Kowieńska

6 marzec

PREZENTACJA KSIĄŻEK „PSZCZOŁY” i „DRZEWA” PIOTRA SOCHY

cover-sowa-2

CYKL „SPOTKANIA Z POLSKĄ KSIĄŻKĄ” – SPOTKANIA W MARCU
Instytut Polski w Wilnie kontynuuje cykl spotkań z polską książką. W jego ramach wspólnie z polskimi i litewskimi partnerami przedstawiamy litewskiej publiczności najciekawsze polskie nowości wydawnicze związane z Litwą i stosunkami polsko-litewskimi. Zapraszamy do udziału w prezentacji litewskich edycji książek polskich twórców, spotkać się z polskimi ludźmi pióra, krytykami, naukowcami i tłumaczami. W marcu zapraszamy na następujące wydarzenia:

PREZENTACJA KSIĄŻEK „PSZCZOŁY” i „DRZEWA” PIOTRA SOCHY
6 marca, godz. 18.00
, Narodowa Biblioteka im M. Mažvydasa (al. Giedymina 51)

Książki Piotra Sochy „Pszczoły” oraz „Drzewa” odnoszą sukcesy na całym świecie. Na Litwie zostały one wydane przez kowieńskie wydawnictwo Debesų ganyklos. Bajecznie kolorowe wielkoformatowe albumy zapoznają czytelników w każdym wieku ze światem otaczającej nas przyrody. Książki zawierają mnóstwo ciekawych informacji i wyróżniają się znakomitą stronę graficzną. Stanowią dobrą lekturę do wspólnego czytania dla dziecka i dorosłego. W spotkaniu autorskim udział weźmie autor książek Piotr Socha oraz przedstawiciele wydawnictwa Debesų ganyklos.
Spotkanie w języku litewskim i polskim z tłumaczeniem. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, wydawnictwo Debesų ganyklos, Litewska Biblioteka Narodowa im. M. Mažvydasa

 

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI „DRZEWA” Z PIOTREM SOCHĄ
7 marca, godz. 10.00
, przedszkole „Uśmiech”  (ul. P. Višinskio 23)

Wspólnie z ilustratorem dzieci porozmawiają o tym, dlaczego drzewa są takie ważne w naszym życiu. Dowiedzą się, ile lat ma najstarsze drzewo świata i dlaczego owiane jest wielką tajemnicą, gdzie rośnie i jak wygląda.  Razem zrobią wielkie czarodziejskie drzewo, pełne kolorowych liści i zwierząt, które się na nim zadomowiły. Wydarzenie zamknięte.
Spotkanie w języku polskim.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, przedszkole „Uśmiech”

14 marzec

PREMIERA KSIĄŻKI „TAK TERAZ POSTĘPUJĄ UCZCIWI LUDZIE POLACY Z WILEŃSZCZYZNY RATUJĄCY ŻYDÓW”

001 taipdabar_cover

PREMIERA KSIĄŻKI „TAK TERAZ POSTĘPUJĄ UCZCIWI LUDZIE POLACY Z WILEŃSZCZYZNY RATUJĄCY ŻYDÓW”
Wydarzenie z cyklu „SPOTKANIA Z POLSKĄ KSIĄŻKĄ”

14 marca, godz. 18.00, Centrum Tolerancji Muzeum Gaona Wielkiego (ul. Naugarduko 10, Wilno)

Z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie na Litwie ukaże się wyjątkowa dwujęzyczna publikacja pt. „Tak teraz postępują uczciwi ludzie… Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów”, autorstwa Ilony Lewandowskiej ze zdjęciami Bartosza Frątczaka. Jej głównym celem jest uchronienie przed zapomnieniem historii niezwykłych Polaków z Wileńszczyzny, którzy narażając swoje życie, ratowali życie innym. Prace nad przygotowaniem książki trwały prawie rok. Pierwszą część książki stanowią wywiady z ludźmi, którzy swoją pracę badawczą poświęcili analizie Holokaustu lub upamiętnieniu tych, którzy ratowali Żydów dr. Arūnasem Bubnysem, dyrektorem Departamentu Badawczego Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy, dr. Marcinem Urynowiczem, historykiem związanym z Instytutem Pamięci Narodowej i Danutė Selčinskaja, kierowniczką Wydziału Wiecznego Upamiętnienia Ratujących Żydów Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona Wileńskiego. Druga część książki koncentruje się wokół kilkunastu przejmujących historii rodzinnych, które, mimo że wydarzyły się przeszło 70 lat temu, nadal żyją nie tylko w pamięci świadków, ale także w świadomości kolejnych pokoleń. Bazując na dostępnych źródłach i dokumentach, rozmowach z ukrywanymi oraz rodzinami Sprawiedliwych, autorka wybrała 11 historii rodzinnych – m.in. historię Marii Fedeckiej, Ignacego i Katarzyny Bujelów, Janiny Strużanowskiej i innych oraz jednego bohatera zbiorowego – Kościół katolicki.
W premierze książki udział wezmą: autorka Ilona Lewandowska, autor zdjęć Bartosz Frątczak, dr Marcin Urynowicz (Instytut Pamięci Narodowej), dr Arūnas Bubnys (Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy) oraz Danutė Selčinskaja (Państwowe Muzeum Żydowskie im. Gaona Wileńskiego). Spotkanie poprowadzi Donatas Puslys. Prezentację uzupełni wystawa prezentująca historie opisane w książce. Wieczór uświetni występ aktorki Jovity Jankelaitytė, która wykona kilka pieśni żydowskich w języku jidysz.
Spotkanie w języku polskim i litewskim z tłumaczeniem symultanicznym. Wstęp wolny.

Organizatorzy spotkania: Instytut Polski w Wilnie oraz Centrum Tolerancji Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona Wileńskiego.
Patroni publikacji: Ambasada RP w Wilnie, Państwowe Muzeum Żydowskie im. Gaona Wileńskiego, Żydowski Instytut Historyczny oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Patroni medialni: Polskie Radio dla Zagranicy, TVP Historia, wSieci Historii oraz dziennik „Kurier Wileński”

20 marzec

Wystawa „Ambasador RP w Japonii Tadeusz Romer i żydowscy uchodźcy wojenni na Dalekim Wschodzie”

Plakat v2

Wystawa „Ambasador RP w Japonii Tadeusz Romer i żydowscy uchodźcy wojenni na Dalekim Wschodzie”
20 marca – 19 maja, Muzeum Sugihary w Kownie (ul. Vaižganto 30)
Otwarcie wystawy: 20 marca o godz. 17.30

Przygotowana z inicjatywy i na zlecenie Instytutu Polskiego w Wilnie przez dr Olgą Barbasiewicz z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego wystawa jest pierwszą tak wszechstronną próbą ukazania bohaterskich działań podejmowanych przez ambasadora RP w Japonii Tadeusza Romera na rzecz pomocy żydowskim uchodźcom przybywającym do japońskich portów z wizami wydanymi przez japońskiego konsula w Kownie Chiunę Sugiharę.
Tadeusz Ludwik Romer urodził się 6 grudnia 1894 r. w Antonoszu, znajdującym się w owym czasie w guberni kowieńskiej Cesarstwa Rosyjskiego. W 1937 r. został pierwszym ambasadorem RP w Japonii. Latem 1940 roku polscy Żydzi, którzy szukali ucieczki przed Holokaustem, otrzymywali od japońskiego konsula w Kownie Chiune Sugihary wizy tranzytowe umożliwiające im wjazd do Japonii. Wizy te były niezbędne do przedostania się na terytorium holenderskiego Curacao. Uchodźcy posiadali bowiem także zaświadczenie o bezwizowym pozwoleniu na wjazd na te terytoria, wystawione przez holenderskiego konsula honorowego w Kownie Jana Zwartendijka. Uchodźcy będący polskimi obywatelami zostali natychmiast otoczeni opieką konsularną polskiej ambasady. Zadaniem ambasadora Tadeusza Romera stała się pomoc w zapewnieniu wiz docelowych, gdyż osoby przybywające w kolejnych turach nie posiadały żadnych innych wiz niż te tranzytowe, wydane przez Chiune Sugiharę. Romer szacował, że do Japonii przybędzie około 500 osób, w zależności od decyzji władz sowieckich i japońskich, które mogły odmówić wpuszczenia tej grupy. Jednak już w połowie lutego liczba ta przekroczyła 700 osób, o czym polska placówka dyplomatyczna niezwłocznie informowała Londyn. Priorytetem dla polskiej dyplomacji stało się odpowiednie rozlokowanie znajdujących się na terenie Japonii uchodźców. Dla zapewnienia uchodźcom opieki, szczególnie w przypadku braku dalszych wiz oraz środków niezbędnych do życia, ambasador Tadeusz Romer powołał „Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny”, którego przewodniczącą została jego żona Zofia Romer. Komitet zebrał środki na działalność i doraźną pomoc uchodźcom wśród Polonii oraz obywateli polskich przebywających na Dalekim Wschodzie, uzyskał również wsparcie nowojorskiego Joint Distribution Committee. Komitet utworzył swoje biura w Kobe i Tokio, współpracował także z organizacjami żydowskimi w Kobe i Jokohamie. Jego przedstawiciel spotykał się w porcie w Tsurudze z przybywającymi polskimi obywatelami w celu ułatwienia formalności wizowych i skierowania ich do Kobe, gdzie gmina żydowska zapewniała im zakwaterowanie. Komitet udzielał również uchodźcom zapomóg pieniężnych. Aby oszczędzić przybyszom długiej podróży do Tokio, Ambasada RP zorganizowała w Osace tymczasowy punkt konsularny. Gdy w 1941 roku podjęto decyzję o likwidacji polskiej placówki w Japonii, Tadeusz Romer wraz z częścią personelu ambasady udał się pod koniec października do Szanghaju, gdzie kontynuował dyplomatyczne działania na rzecz uchodźców. To dzięki jego działalności i wstawiennictwu polscy obywatele byli w stanie uzyskiwać kolejne wizy do krajów docelowych, jak również korzystać z pomocy finansowej, przekazywanej często za pośrednictwem polskich poselstw, przy współpracy Rządu RP na uchodźstwie. Tadeusz Romer wyjechał z Szanghaju latem 1942 roku, zostawiając na Dalekim Wschodzie dobrze zorganizowaną społeczność polskich Żydów, której reprezentanci zostali włączeni w nowo powstałą organizację o nazwie Zarząd Główny Związku Polaków w Chinach. Po dotarciu do Lourenço Marques (obecnie Maputo, Mozambik) nadal wspierał polskich Żydów poprzez działania dyplomatyczne. W tym samym roku Tadeusz Romer objął funkcję ambasadora Polski w ZSRR, którą sprawował do wiosny 1943 roku. W kwietniu 1943 roku został pełnomocnikiem rządu RP na Bliskim Wschodzie, aby w lipcu tego samego roku objąć stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych w rządzie Stanisława Mikołajczyka w Londynie. Po zakończeniu wojny wyemigrował do Kanady, gdzie pracował na Uniwersytecie McGill. Od 1963 roku aż do śmierci był prezesem Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie. Zmarł w Montrealu 23 marca 1978 roku. W 1985 r. został uhonorowany przez Yad Vashem tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.
Oprócz działalności Ambasadora Tadeusza Romera, odwiedzający wystawę będą mogli zapoznać się także z życiem codziennym żydowskich uchodźców w Japonii oraz Szanghaju. Wystawie towarzyszy okolicznościowa publikacja. We wrześniu 2019 roku wystawa zostanie zaprezentowana także w Wilnie.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Muzeum Sugihary w Kownie, Litewska Wspólnota Żydów (Litwaków). Partnerzy: Ambasada RP w Wilnie, Ambasada Japonii w Wilnie, Biblioteka Polska w Londynie, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

21 marzec

ŁAD EUROPY WSCHODNIEJ: POLSKA I LITWA W MONUMENTALNYCH „DZIENNIKACH” MICHAŁA RÖMERA. PREZENTACJA POLSKIEGO I LITEWSKIEGO WYDANIA „DZIENNIKÓW”

romer-przedtytssss

ŁAD EUROPY WSCHODNIEJ: POLSKA I LITWA W MONUMENTALNYCH „DZIENNIKACH” MICHAŁA RÖMERA. PREZENTACJA POLSKIEGO I LITEWSKIEGO WYDANIA „DZIENNIKÓW”
Wydarzenie z cyklu „SPOTKANIA Z POLSKĄ KSIĄŻKĄ”
21 marca, godz. 18, Sala konferencyjna,  Litewska Biblioteka Narodowa im. M. Mažvydasa (al. Giedymina 51, Wilno).

Świadectwo imponujące – wiele tysięcy stron pokrytych gęstym maczkiem – powstawało codziennie przez 34 lata. A w nim utrwalona wspólna historia Polaków i Litwinów. Autor dzienników, Michał Römer (1880-1945), prawnik, publicysta, działacz społeczny i polityczny, wolnomularz był postacią pod wieloma względami wyjątkową. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych specjalistów od prawa (w tym konstytucyjnego) międzywojennej Litwy. Wyprzedzał swój czas, umiał wyjątkowo celnie uchwycić istotę otaczającej go rzeczywistości. Dzięki niemu dziś można zrozumieć polsko-litewskie doświadczenia XX wieku. O tym, jaką wizję Litwy, Polski i Europy miał Michał Römer dowiemy się podczas polsko-litewskiej dyskusji historyków, połączonej z prezentacją pełnego wydania jego „Dzienników”, które ukazało się w Polsce nakładem Ośrodka KARTA oraz kilkoma tomami wydanymi na Litwie.
W dyskusji udział wezmą: red. nacz. Zbigniew Gluza (Ośrodek KARTA), prof. Leszek Zasztowt (Uniwersytet Warszawski), dr Rimantas Miknys (Instytut Historii Litwy), Agnieszka Knyt (Ośrodek KARTA). Dyskusję moderować będzie dr Andrzej Pukszto (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie).
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Minister Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej Linas Linkevičius.
Spotkanie w jęz. polskim i litewskim z symultanicznym tłumaczeniem. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Ośrodek KARTA, Instytut Historii Litwy
Partnerzy: Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Ambasada RP w Wilnie, Litewska Biblioteka Narodowa im. M. Mažvydasa, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Instytut Studiów Politycznych PAN, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Fundacja PZU
Patroni medialni spotkania: dwumiesięcznik „Nowa Europa Wschodnia”,  portal historyczny „Dzieje.pl”, Polskie Radio dla Zagranicy

21 marzec

Polskie premiery na festiwalu KINO PAVASARIS

playing hard 1

Polskie premiery na festiwalu KINO PAVASARIS
21 marca – 4 kwietnia, Wilno, Kowno

W programie tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Kino pavasaris”, na widzów tradycyjnie już czeka wiele polskich akcentów. Dzięki współpracy Instytutu Polskiego w Wilnie z Festiwalem, widzowie będą mieli możliwość obejrzeć najnowsze i najbardziej warte uwagi pełnometrażowe filmy polskich twórców, wśród nich „Eter” w reżyserii Krzysztofa Zanussiego, „Zabawa zabawa“ Kingi Dębskiej, „Atak paniki“ Pawła Maślony i innych. W programie Festiwalu nie zabraknie również koprodukcji  - widzowie obejrzą animowany film „Jeszcze dzień życia“ Raúla De La Fuente i Damiana Nenowa o słynnym polskim reportażyście Ryszardzie Kapuścińskim, „Rzekę“, Emira Baigazinira, i in. oraz polskich filmów krótkometrażowych – „Bliscy“, reż. Zofia Kowalewska i „Drżenia” Dawida Bodzaka. Udział w Festiwalu potwierdzili twórcy Krzysztof Zanussi, Kinga Dębska i  Paweł Maślona. Dokładna lista gości i program Festiwalu: www.kinopavasaris.lt.

Organizatorzy: „Kino pavasaris”, Instytut Polski w Wilnie

22 marzec

BEZ EMOCJI. POLSKO-LITEWSKI DIALOG O 1938 R. ORAZ PREZENTACJA KSIĄŻKI „1938. NAJCIEMNIEJSZA NOC JEST TUŻ PRZED ŚWITEM”

1938_stendai-01aa

BEZ EMOCJI. POLSKO-LITEWSKI DIALOG O 1938 R. ORAZ PREZENTACJA KSIĄŻKI „1938. NAJCIEMNIEJSZA NOC JEST TUŻ PRZED ŚWITEM”
Wydarzenie z cyklu „SPOTKANIA Z POLSKĄ KSIĄŻKĄ”
22 marca, godz. 16.30, Biblioteka-muzeum im. Valdasa Adamkusa ( ul. S. Daukanto 25, Kowno)

W ramach kontynuacji cyklu rozmów „Bez emocji. Polsko-litewski dialog o…”, rozpoczętych prawie dwa lata temu z inicjatywy Instytutu Polskiego, odbędzie się konferencja poświęcona polsko-litewskim stosunkom dyplomatycznym okresu międzywojennego ze szczególnym uwzględnieniem tych oficjalnych, nawiązanych w wyniku ultimatum w marcu 1938 roku. Z perspektywy czasu warto z dystansem i bez zbędnych emocji, spojrzeć w przeszłość i podjąć się podsumowania prowadzonej przez oba państwa polityki zagranicznej w pierwszych latach wolności. Podczas dyskusji odbędzie się prezentacja specjalnej polsko-litewskiej publikacji pt. „1938. Najciemniejsza noc jest tuż przed świtem”, roku autorstwa młodych historyków i politologów Simonasa Jazavity oraz Dominika Wilczewskiego, powstałej z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie. Uczestnicy spotkania będą mogli także obejrzeć wystawę planszową na ten temat.
W ramach projektu naukowo-historycznego, związanego z 80. rocznicą nawiązania przez Polskę i Litwę stosunków dyplomatycznych, na modernistycznej kamienicy przy ul. Kęstučio 38, przed dyskusją o godz. 16.00 odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa informująca, że mieściło się tam Poselstwo RP.
W konferencji udział wezmą znani polscy i litewscy historycy: dr Marek Kornat (Uniwersytet Warszawski), dr Paweł Libera (Instytut Pamięci Narodowej), Dominik Wilczewski (Uniwersytet Białostocki/ serwis internetowy „Przegląd Bałtycki”) oraz naukowcy z Uniwersytetu Witolda Wielkiego dr Jonas Vaičenonis,  dr Asta Petraitytė-Briedienė i Simonas Jazavita.
Spotkanie w jęz. polskim i litewskim z symultanicznym tłumaczeniem. Wstęp wolny.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie,  Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie,  Muzeum Miasta Kowna, serwis internetowy „przegladbaltycki.pl”, Ambasada RP, Biblioteka-Muzeum im. Valdasa Adamkusa

22 marzec

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej Poselstwo RP w Kownie

Photo 2019-03-04 11.17.04.575 AM

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej Poselstwo RP w Kownie
22 marca, godz. 16.00, budynek przy ul. Kęstučio 38 w Kownie

Z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie na budynku, mieszczącym się przy ulicy Kęstučio 38, w Kownie, zostanie uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa upamiętniająca pracę Poselstwa RP w Kownie w l. 1938-1939. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej odbędzie się we współpracy z samorządem miasta Kowna. Podobne tablice od 2001 zdobią budynki, w których mieściły się przed wojną poselstwa USA, Szwajcarii, Francji, Węgier czy Estonii. Po nawiązaniu przez Polskę i Litwę stosunków dyplomatycznych w wyniku polskiego ultimatum z 17 marca 1938 roku, w Kownie rozpoczęło oficjalnie działalność Poselstwo RP, na czele którego stanął Franciszek Charwat. Na siedzibę tymczasowej kancelarii poselstwa wybrano hotel „Lietuva” (obecnie „Metropol”). Następnie poselstwo przeniosło się do budynku przy ul. Kęstučio 24 (obecnie Kęstučio 38), zaprojektowanego w 1932 roku przez Feliksasa Vizbarasa.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej wpisuje się w obchody 80. rocznicy nawiązania przez Polskę i Litwę stosunków dyplomatycznych. Po ceremonii, o godz. 16.30 w Bibliotece im. Valdasa Adamkusa odbędzie się dyskusja oraz premiera specjalnej publikacji dot. polsko-litewskich stosunków dyplomatycznych.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Samorząd m. Kowna, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie

26 marzec

Litewska premiera filmu „Miłość i Miłosierdzie”

_MG_9606

Litewska premiera filmu „Miłość i Miłosierdzie”
26 marca, godz. 18.30, „Multikino” (ul. Ozo 18, centrum handlowe „Ozas” w Wilnie)

Fabularyzowany dokument  „Miłość i Miłosierdzie” (Polska, 2019, 95 min.) w reżyserii Michała Kondrata przybliża historię siostry Faustyny Kowalskiej – polskiej zakonnicy, mistyczki i wizjonerki uznanej za świętą przez papieża Jana Pawła II i ogłoszonej w styczniu 2019 r. przez Konfederację Kobiet RP Polką Stulecia. Film pokazuje nieznane do tej pory fakty i historie osób, które miały wpływ na rozprzestrzenienie się niezwykłego kultu Bożego Miłosierdzia. Spokojne i przepełnione wiarą życie siostry Faustyny Kowalskiej zmienia się pewnego dnia nieodwracalnie. Oczom zakonnicy ukazuje się bowiem Jezus Chrystus, który zleca jej misję głoszenia prawdy o Jego Miłosierdziu i przygotowania świata na jego ostateczne przyjście. Zadanie to wydaje się niemożliwe do zrealizowania, ale siostra Faustyna zrobi wszystko, aby je wypełnić. Na światło dzienne wychodzą kolejne dowody na to, że zakonnica naprawdę widywała Jezusa. Po przeprowadzeniu badań naukowych, okazuje się, że podobizna Chrystusa widoczna na obrazie namalowanym według jej wskazówek jest identyczna z rysami twarzy i sylwetką uwiecznionymi na całunie turyńskim. Działalność polskiej zakonnicy daje początek kultowi Bożego Miłosierdzia, który czczony jest przez setki milionów osób na wszystkich kontynentach świata. Niezwykłe spotkanie siostry Faustyny i Jezusa zostało potwierdzone przez wielu papieży, w tym Jana Pawła II, który 30 kwietnia 2000 roku oficjalnie uznał ją za świętą i ustanowił święto Bożego Miłosierdzia, którego w wizjach siostry Faustyny domagał się sam Jezus. W roli głównej zobaczymy Kamilę Kamińską – nagrodzoną za najlepszy debiut aktorski na festiwalu filmowym w Gdyni. W filmie „Miłość i Miłosierdzie” wystąpili również: Macieja Małysa, który zagrał u boku Johna Voighta w głośnym filmie „Jan Paweł II” oraz Janusz Chabior znany szerokiej widowni chociażby z produkcji „Wołyń”. Reżyserem jest Michał Kondrat – twórca m.in.  produkcji „Dwie Korony” poświęconej historii o. Maksymiliana Kolbe.
Film po polsku z napisami litewskimi. Wstęp za zaproszeniami, które odebrać można w Instytucie Polskim w Wilnie. Liczba miejsc ograniczona.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Multikino, Kondrat-Media
Partnerzy medialni:  radio „Znad Wilii” portale: „Bernardinai.lt”, „ZW.lt”, „Wilnoteka.lt”, „L24.lt”, dziennik „Kurier Wileński”

23 czerwiec

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie

?????????????

Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska
(Józef Reiss, 1946)

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie to nowa inicjatywa kulturalna, której celem będzie popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz utrwalanie w świadomości odbiorców znaczenia zarówno twórczości Stanisława Moniuszki, jak i wielu wybitnych polskich kompozytorów z XIX i XX w.

Misja i cele Konkursu
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie ma za zadanie promować tę część wielkiego dorobku muzyki polskiej XIX i XX wieku, która została zapomniana lub – z różnych powodów – jest mniej popularna w praktyce koncertowej. Konkurs ma przyczynić się do zaprezentowania szerokiej publiczności utworów na nowo odkrywanych, a także sprawić, aby owa niesłusznie zaniedbana spuścizna doczekała się należytego opracowania i nowych edycji. Nie mniej ważnym zadaniem Konkursu jest promowanie utalentowanych muzyków, którzy zdecydują się włączyć do swojego repertuaru mniej znane dzieła polskich kompozytorów. Celem konkursu jest również propagowanie wydarzeń artystycznych o zasięgu międzynarodowym, odbywających się w Polsce.

Podstawowe założenia
Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie będzie organizowany w cyklu dwuletnim z przeznaczeniem dla różnych obsad wykonawczych.
Pierwsza edycja Konkursu odbędzie się w dwóch kategoriach – fortepian i zespoły kameralne. W Konkursie mogą uczestniczyć muzycy-instrumentaliści zgłaszający się indywidualnie oraz jako zespoły kameralne (od duetów po składy szesnastoosobowe). W Konkursie nie ma ograniczeń ze względu na wiek i obywatelstwo uczestników.
Uczestnicy I edycji Konkursu będą prezentować w Konkursie utwory 50 polskich kompozytorów, tworzących głównie w XIX i XX wieku.
Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniach od 20 do 26 września 2019 roku w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim. Koncert Laureatów, połączony z ceremonią wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 27 września 2019 roku w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie i zostanie powtórzony 29 września 2019 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Zgłoszenia do Konkursu należy składać do 23 czerwca 2019 roku. Nie później niż miesiąc przed tym terminem zostaną zorganizowane eliminacje dla polskich uczestników Konkursu.
Jury Konkursu będzie składać się z wybitnych polskich i zagranicznych muzyków oraz postaci życia muzycznego. Odrębnie w obu kategoriach Konkursu zostaną przyznane trzy nagrody główne: I nagroda – 20 000 EUR, II nagroda – 10 000 EUR, III nagroda – 5 000 EUR oraz trzy równorzędne wyróżnienia po 1500 EUR. Ponadto przyznane zostaną nagrody specjalne, indywidualne i inne nagrody pozaregulaminowe.
Konkurs organizowany jest przez Instytut Muzyki i Tańca i współorganizowany przez Filharmonię Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Regulamin, ramowy harmonogram konkursu, formularze aplikacyjne, informacje o repertuarze, kompozytorach i materiałach nutowych oraz wszystkie aktualności dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie www.konkursmuzykipolskiej.pl