15 październik

„Opowiedz, jak to było…” – szkolenie z wykorzystaniem platformy internetowej dla nauczycieli historii, polonistów i bibliotekarzy

opowiedz-grafika-A

„Opowiedz, jak to było…” – szkolenie z wykorzystaniem platformy internetowej dla nauczycieli historii, polonistów i bibliotekarzy
15 października, godz. 14.00, Instytut Polski w Wilnie” (ul. Šv. Jono 3, Wilno)

W ramach projektu „Opowiedz, jak to było…”, organizatorzy chcą zachęcić  młodych ludzi, by, wykorzystując nowe technologie, porozmawiali ze starszymi od siebie, wysłuchali ich wspomnień i utrwalili je. Organizatorom zależy na historii osobistej, która najbardziej przemawia do słuchaczy i ma szansę skłonić ich do zainteresowania się „wielką historią”. Widok ulubionej płyty, wymarzonego radiomagnetofonu czy wspomnienie pierwszego buntu to sprawy, które świetnie ożywiają pamięć  i mogą być początkiem wspaniałej opowieści, która w niejednym punkcie dotknie historii „oficjalnej”. Platforma internetowa www.opowiedzjaktobyło.pl umożliwia spisanie opowieści rozmówcy oraz zilustrowanie jej fotografiami i dokumentami. Gdy autorzy uznają, że praca jest zakończona, można łatwo wygenerować plik pdf i wydrukować efekty w formie książki albo przedstawić, jako prezentację. Można również wprowadzić na platformę pliki dźwiękowe – zapis przeprowadzonej rozmowy. Potencjalni rozmówcy, to ludzie, którzy dotknęli w jakiś sposób historii, a więc najczęściej mają powyżej 50 lat: pamiętają koniec PRL, czy Związku Radzieckiego, narodziny Solidarności i wolne wybory. Starsi z nich sięgają pamięcią do okresu stalinowskiego i pierwszych lat powojennych. Niestety, pokolenie pamiętające odzyskanie niepodległości, okres międzywojenny i czasy II wojny światowej już odchodzi. Ale mamy nadzieję, że ich wspomnienia żyją w rodzinach i być może dzięki naszemu projektowi uda się je ocalić. Spotkanie poprowadzi Iwona Haberny, założycielka i właścicielka Agencji Promocyjnej OKO w Krakowie. Realizuje liczne projekty, w których poszukuje sposobów na niestandardową promocję czytelnictwa poprzez wykorzystanie tańca, muzyki, gier, aplikacji mobilnych, interaktywnych platform internetowych. Jest organizatorką Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej „Rabka Festival”. Laureatka konkursu Książka Roku IBBY 2017 za popularyzację czytelnictwa.
Uwaga, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje rejestracja. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację drogą e-mailową pod adresem barbara.orszewska@instytutpolski.org.  W treści wiadomości prosimy o podanie swego imienia, nazwiska i numeru telefonu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Język spotkania: polski

Organizatorzy: Agencja Promocyjna OKO, Instytut Polski w Wilnie

16 październik

Z Wilna przez Rosję i Iran – do Jerozolimy. Śladami poetów z Armii Andersa

e658dc44e46174e41c68b8f3562f4f28

Z Wilna przez Rosję i Iran – do Jerozolimy. Śladami poetów z Armii Andersa
16 października, godz. 18.00,  Wileńska Żydowska Biblioteka Publiczna (al. Giedymina 24)

Polski Klub Dyskusyjny, Wileńska Żydowska Biblioteka Publiczna oraz Instytut Polski w Wilnie zapraszają na spotkanie z dr Walentyną Bryo, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie.
Tematem spotkania będzie historia słynnej Armii Generała Andersa, w szczególności zaś okres jej przebywania na terenie przyszłego państwa Izrael. W tym roku przypada 75. rocznica przemarszu polskich żołnierzy przez Ziemię Świętą.
Prelegentka z Jerozolimy przybliży tzw. „soft power” w Polskich Siłach Zbrojnych w latach 1942-1945, opowie o szczególnym wpływie poetów i innych twórców na wojskowego ducha polskich żołnierzy podczas ich przebywania w Jerozolimie, Tel Awiwie i innych miastach. Mowa będzie o wileńskim poecie Józefie Bujnowskim, byłym dyrektorze Teatru na Pohulance Zdzisławie Broncelu, premierze Izraela Menachemie Beginie, litewskim poecie Adomasie Adomavičiuse-Kėkštasie i innych znanych osobach, którzy aresztowani przez Sowietów i zesłani w głąb Związku Sowieckiego, dzięki Armii Andersa zostali przy życiu i trafili do Izraela.
Prof. Walentyna Bryo nawiąże do swojej książki „Polskie muzy na Ziemi Swiętej” (wydawnictwo „Mosty Kultury. Geszarim”, Jerozolima – Moskwa, 2017), jak również do swej wcześniejszej monografii „Poezja i poetyka miasta. Wilno. Vilna. Vilnius”  (Jerozolima – Moskwa, 2008). Spotkanie odbędzie się w języku rosyjskim (i częściowo w języku litewskim). Wstęp wolny.

Organizatorzy: Polski Klub Dyskusyjny, Wileńska Żydowska Biblioteka Publiczna oraz Instytut Polski w Wilnie

24 październik

Igrzyska Sportu i Sztuki

Narciarze

Igrzyska Sportu i Sztuki
24 października, godz. 10.00-13.00, Gimnazjum im. Giedymina (ul. Ežero 14, Niemenczyn)
24 października, godz. 18.00, Biblioteka Adama Mickiewicza (ul. Trakų 10, Wilno)

W ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski i Litwy, Instytut Polski w Wilnie wspólnie z polską i litewską Rodziną Olimpijską oraz szkołami sportowymi rejonu wileńskiego organizuje wydarzenie kulturalno-edukacyjne poświęcone związkom sportu i olimpizmu ze sztuką. Część poranna obejmuje festyn olimpijski dla młodzieży szkolnej w Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie, podczas którego nastąpi otwarcie wystawy „Gwiazdy sportu w Niepodległej”, przygotowanej przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie i przedstawiającej sylwetki najwybitniejszych polskich sportowców okresu międzywojennego. Dla młodzieży przygotowano konkursy w różnych dyscyplinach sportu oraz turniej wiedzy o Igrzyskach Olimpijskich. Nagrody dla zwycięzców ufundował Instytut Polski. Część wieczorna, która odbędzie się w Bibliotece Adama Mickiewicza w Wilnie, poświęcona będzie edukacji olimpijskiej i sztuce o tematyce sportowej. Przedstawiciele Komitetów Olimpijskich Polski i Litwy przedstawią swe osiągnięcia kulturalne i edukacyjne. Ilustrację artystyczną prezentacji będzie stanowić prezentacja poezji o tematyce sportowej z różnych krajów świata w wersji oryginalnej i w przekładach na język litewski.
Wstęp na obydwie części prezentacji wolny. Spotkania w języku litewskim i polskim.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Szkoła Sportowa Rejonu Wileńskiego, Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie, Gimnazjum im. Parczewskiego w Niemenczynie
Partnerzy: Polski Komitet Olimpijski, Fundacja „Komitet P. de Coubertina w Polsce”, Litewski Narodowy Komitet Olimpijski, Biblioteka Adama Mickiewicza w Wilnie

26 październik

Seminarium „Św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności”

fot. Archidiecezja Kowieńska

Seminarium „Św. Jan Paweł II i bł. Władysław Bukowiński – Polscy Orędownicy Wolności”
26 października, godz. 11.00, Biała Sala Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego (ul. Universiteto 3)

Organizatorami projektu poświęconego 40-leciu pontyfikatu św. Jana Pawła II na Litwie jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Instytut Polski w Wilnie oraz Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego. W jego ramach odbędzie się prezentacja wystaw oraz organizacja seminariów propagujących postawę i nauczanie św. Jana Pawła II oraz upamiętniających jego pielgrzymki na Litwie, Ukrainie i w Kazachstanie. Podczas seminarium zostanie otwarta wystawa prezentująca sylwetki św. Jana Pawła II i bł. Władysława Bukowińskiego oraz zostaną wygłoszone dwa referaty -  Łukasza Ofiary z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie pt. „Jan Paweł II. Od wolności do wolności“ oraz  Vytautasa Ališauskasa, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, byłego ambasadora Litwy w Watykanie. Poruszy on temat wpływu św. Jana Pawła II na dążenia wolnościowe Litwinów i ocenę znaczenia przyjazdu papieża na Litwę w roku 1993.
Wstęp wolny. Prelekcje odbędą się w języku polskim i litewskim z tłumaczeniem symultanicznym. Wystawa będzie eksponowana w Bibliotece UW do połowy listopada br.

Organizatorzy: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie“, Instytut Polski w Wilnie, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Centrum Myśli Jana Pawła II
Fot. Archidiecezja Kowieńska

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018”

29 październik

„DZIADY” Adama Mickiewicza na Festiwalu „Sirenos“

id_57079

„DZIADY” Adama Mickiewicza na Festiwalu „Sirenos“
29 i 30 października, Litewski Narodowy Teatr Opery i Baletu (ul. A. Vienuolio 1, Wilno)

Jednym z głównych elementów programu obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości na Litwie będzie litewska premiera głośnego spektaklu „Dziady” na podstawie Adama Mickiewicza, który wyreżyserował w Teatrze Narodowym w Warszawie znany litewski reżyser Eimuntas Nekrošius. Spektakl będzie można obejrzeć 29 i 30 października w Litewskim Narodowym Teatrze Opery i Baletu podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Sirenos”.  Litewska premiera spektaklu w ramach Festiwalu „Sirenos” odbywa się dzięki zaangażowaniu i wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza, Instytutu Polskiego w Wilnie oraz głównego sponsora Orlen Lietuva.
Jak pisze Tomasz Kubikowski, kierownik literacki Teatru Narodowego „Adam Mickiewicz radził, aby „poeci piszący teraz dramaty porzucili zupełnie względy, które ich krępują”. „Dramatyczni pisarze – mówił – powinniby zgoła nie myśleć o teatrze i o scenie”. Jak w takim razie wystawiać Dziady? Przecież samym swoim zamysłem, samą budową rozsadzają one ramy teatru. Mało tego: autor uczynił osnową swego dzieła – „bluźnierstwa pełen obrzęd świętokradzki”. Jak więc czynić z Dziadów kanon? Podstawę klasyki teatralnej? A przecież taką rolę w polskiej tradycji teatralnej Dziady pełnią. Ten dramat wzywa do ciągłego buntu, do tego, by wadzić się ze świętościami, z nim samym, z nami samymi. Zaczynał pisać je w Wilnie i Kownie (1820–1822) wchodzący w życie dwudziestolatek, kończył w Dreźnie (1832) – pełen gorzkich doświadczeń emigrant. Sprawy osobiste stykają się tu ze zbiorowymi, kultura polska z kulturą litewską, wiara ze zwątpieniem, cywilizacja zachodnia z lokalną mądrością. Skargi ofiar politycznego terroru łączą się z namysłem nad mechanizmem twórczości. Po raz pierwszy wystawiono ten utwór na scenie dopiero w roku 1901. W wieku XX mierzyli się z nim najwybitniejsi inscenizatorzy polskiego teatru. Na scenie Teatru Narodowego jego dzieje były szczególne. Kiedy jesienią 1967 roku wystawił go ówczesny dyrektor Kazimierz Dejmek, premierę odebrano jednoznacznie politycznie – jako protest przeciw sowieckiej dominacji. Publiczność manifestowała na widowni, po dwóch miesiącach przedstawienie zdjęto z afisza, co zapoczątkowało rozruchy uliczne i przesilenie polityczne w kraju. Potem przez pół wieku nikt nie śmiał zmierzyć się na tej samej scenie z legendą. Odważyliśmy się dopiero przy jubileuszu 250-lecia Teatru Narodowego, zawierzając reżyserskiej mądrości Eimuntasa Nekrošiusa. To całkiem nowe Dziady: wizyjne, refleksyjne, swoiste – obrzęd świętokradzki”.
Przedstawienie w języku polskim z napisami w języku litewskim i angielskim. Czas trwania spektaklu 4 godz. (1 przerwa). Więcej informacji: www.sirenos.lt . Bilety na spektakle dostępne w sprzedaży w kasach Tiketa lub na stronie: http://www.tiketa.lt/LT/sirenos’18__velines_19275 .

Spektakl jest organizowany w ramach programu POLSKA 100, realizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza w ramach Programu Wieloletniego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Niepodległa na lata 2017-2021, towarzyszącego setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorzy: Festiwal „Sirenos”, Teatr Narodowy w Warszawie, Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Polski w Wilnie, ORLEN Lietuva

2 listopad

Akcja promująca czytelnictwo „Czytaj PL!” w polskich szkołach Wilna i Wileńszczyzny

czytajpl-2018-b2-wilno-1

Akcja promująca czytelnictwo „Czytaj PL!” w polskich szkołach Wilna i Wileńszczyzny
2-30 listopada, polskie szkoły Wilna i Wileńszczyzny

Dzięki współpracy Krakowskiego Biura Festiwalowego oraz Instytutu Polskiego w Wilnie po raz pierwszy w polskich szkołach Wilna i Wileńszczyzny zagości ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo „Czytaj PL!”. Czytaj PL! to największa tego typu akcja w Polsce, która każdego roku umożliwia tysiącom czytelników bezpłatny dostęp do książkowych bestsellerów.  Po zeskanowaniu odpowiedniego kodu QR znajdującego się na plakatach rozmieszczonych w przestrzeni publicznej czytelnicy mogą pobrać wybrany e-book oraz korzystać z niego przez kilka tygodni. Projekt od kilku edycji cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a od 2017 r. wychodzi poza granice Polski. W ubiegłym roku do Czytaj PL! dołączyło 12 Miast Literatury UNESCO, m.in. Barcelona, Dublin, Praga, Edynburg czy Dunedin. W tym roku do akcji dołączy Wilno i Wileńszczyzna. W polskich szkołach  średnich zostaną umieszczone plakaty z kodem QR. Aby skorzystać z darmowych wypożyczalni e-booków i audiobooków, należy pobrać aplikację Woblink ze sklepu App Store lub Google Play i przejść do zakładki Czytaj PL, a następnie zeskanować kod QR z plakatu Czytaj PL. Do akcji każdy użytkownik może zaprosić 5 osób (nie będą one musiały już skanować QR kodu). Akcja Czytaj PL potrwa od 2 do 30 listopada. Akcja Czytaj PL od początku jest organizowana w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe, woblink.com, Instytut Polski w Wilnie

6 listopad

Wystawa „Cichociemni zesłani na Wschód”

cichociemni

Otwarcie wystawy „Cichociemni zesłani na Wschód”
6 listopada, godz. 13.30, Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie (ul. Švenčionių 12) 

Otwarcie wystawy planszowej „Cichociemni zesłani na Wschód” zainauguruje projekt „Droga do Wolności”, organizowany w ramach obchodów Stulecia Niepodległości Polski. W tematykę wystawy wprowadzi znany historyk dr hab. Jarosław Wołkonowski. Cichociemni stanowili elitę polskiego wojska w trakcie II wojny światowej, nazwa formacji wzięła się od działania w bezwzględnej tajemnicy – „cicho” i w nocy – „ciemno”. Głównym zadaniem Cichociemnych była szeroko pojęta dywersja w okupowanej Polsce. Nie sposób przecenić roli, jaką odegrali Cichociemni w walce z niemieckim okupantem. Po wojnie, w komunistycznej Polsce, w sfingowanych procesach oskarżono i skazano na śmierć 9 skoczków, wielu innych i ich rodziny prześladowano i represjonowano. Do sowieckich łagrów zesłano aż 95 Cichociemnych, aż 10 dwukrotnie. Wśród Cichociemnych zesłanych na Wschód znalazło się co najmniej sześć osób związanych z Wilnem i Wileńszczyzną, byli to: por. Eugeniusz Chyliński ps. „Frez”, kpt. Ludwik Fortuna ps. „Siła”, mjr Franciszek Koprowski ps. „Dąb”, por. Kazimierz Niepla ps. „Kawka”, kpt. Stanisław Skowroński ps. „Fala” oraz ppłk. Adam Szydłowski ps. „Poleszuk”. Informacja na temat ich losów oraz losów pozostałych Cichociemnych aresztowanych na terenie dzisiejszej Litwy, przetrzymywanych w obozie w Kalwarii, została umieszczona na dodatkowych planszach wystawy, przygotowanych we współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie, specjalnie dla tej odsłony wystawy. Wiedza, jaką dysponujemy na temat Cichociemnych zesłanych w głąb byłego ZSRR jest bardzo nikła. Stąd pomysł na pionierski projekt – „Cichociemni aresztowani przez Sowietów i zesłani na Wschód”, którego autorem jest prof. Krzysztof  Heyke, znany artysta fotograf, syn Cichociemnego por. Jana Heykego. Listę 95 Cichociemnych aresztowanych przez Sowietów i zesłanych na Wschód przygotowała Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej  przy wsparciu dr hab. Anny Zapalec. Organizatorem litewskiej edycji wystawy jest Instytut Polski w Wilnie.
Wstęp wolny.

Organizatorzy: Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie, Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, Terra Nova; Partnerzy: MKiDN, Militaria.pl, Grupa DSF, Holy-ART., Ośrodek KARTA

8 listopad

Polskie filmy na Europejskim Forum Filmowym Scanorama

Šaltasis karas

Polskie filmy na Europejskim Forum Filmowym Scanorama
8-25 listopada w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie i Szawlach

Wielbiciele dobrego kina w programie tegorocznej edycji Europejskiego Forum Filmowego „Scanorama” ponownie znajdą polskie akcenty. Dzięki współpracy Instytutu Polskiego w Wilnie oraz Festiwalu, widzowie będą mogli obejrzeć premiery dwóch znakomitych polskich filmów, w tym „Zimnej wojny” Pawła Pawlikowskiego. W ramach Festiwalu Scanorama odbędzie się litewska premiera filmu „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego. Dzieło zostało nagrodzone za najlepszą reżyserię podczas 71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes oraz „Złotymi lwami” na 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Znany brytyjski magazyn filmowy „Empire” uznał film Pawła Pawlikowskiego za jeden z 20 najlepszych tytułów 2018 roku. Polski Instytut Sztuki Filmowej poinformował, że polska komisja oskarowa pod przewodnictwem Jana A.P. Kaczmarka wytypowała „Zimną wojnę” jako polskiego kandydata do Oscara w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Widzowie będą także mogli zobaczyć film „Jak pies z kotem“ w reżyserii Janusza Kondratiuka. Zdaniem organizatorów Festiwalu jest to jeden z najciekawszych i  najuczciwszych filmów opowiadających o życiu i śmierci, jakie zostały stworzone w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat. Główną rolę w filmie gra, doskonale znany litewskiej publiczności, Robert Więckiewicz. 16. edycja Europejskiego Forum Filmowego „Scanorama” odbędzie się od 8 do 25 listopada w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie i Szawlach. Prezentację polskich filmów na Festiwalu wspiera Instytut Polski w Wilnie.

Polskie filmy w programie „Scanoramy”:

„Zimna wojna“ (reż. Paweł Pawlikowski, Polska, Wielka Brytania, Francja, 2018, 88 min.)

„Jak pies z kotem“ (reż. Janusz Kondratiuk, 2018, 100 min.)

  • 11 listopada, godz. 16:40, Forum Cinemas Vingis, Wilno
  • 13 listopada, godz. 18:30, kino Skalvija, Wilno
  • 17 listopada, godz. 20:35, kino Skalvija , Wilno
  • 22 listopada, godz. 17:00, Forum Cinemas Kaunas
  • 23 listopada, godz. 17:00, Forum Cinemas Kaunas
19 listopad

Wystawa grafiki i ilustracji dla dzieci i młodzieży “Sto lat Ą/Ę”!

niepodległość_poprawka

Wystawa grafiki i ilustracji dla dzieci i młodzieży “Sto lat Ą/Ę”!
19 października – 9 grudnia 2018 r., Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa, Czytelnia dla dzieci i młodzieży (al. Giedymina 51, Wilno)

Bohaterem wystawy “Sto lat Ą/Ę” jest JĘZYK. Wystawa eksponuje prace polskich artystów grafików i ilustratorów o litewskich korzeniach, m.in. Józefa Wilkonia, Andrzeja Strumiłły, Stasysa Eidrigevičiusa, Małgorzaty Gurowskiej, Patriciji Bliuj-Stodulskiej oraz prace litewskich artystów, powiązanych doświadczeniami z Polską Deimantė Rybakovienė, Indrė Rybakovaitė, Sigutė Chlebinskaitė i in. Za pomocą grafiki i ilustracji zobrazowali oni to, czym jest język. W 2018 roku zarówno Polska, jak i Litwa w 2018 r. obchodzą stulecie odzyskania niepodległości. Oba języki długo były wypierane z życia publicznego, niemniej wzmacniały one tożsamość narodową, zaś w dwudziestoleciu międzywojennym wspomagały odbudowę obu państw. Tytułowe litery “Ą/Ę” są graficznym pomostem pomiędzy Litwą i Polską. Obie znajdujemy w alfabetach polskim i litewskim.
Wernisaż wystawy odbędzie się 19 listopada o godz. 11.00. Finisaż wystawy odbędzie się w dniach 8-9 grudnia z udziałem artystów-ilustratorów w ramach programu festiwalu książki dla dzieci „Kalėdų sala” w Domu Nauczyciela (ul. Vilniaus 39, Wilno) oraz w Bibliotece Narodowej Mažvydasa w Wilnie.
Wstęp wolny. Język wystawy: polski i litewski.

Organizatorzy: Fundacja Bałtyckie Syreny (Gdańsk), Instytut Polski w Wilnie, Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa, Fundacja Małego Księcia – Cała Litwa Czyta Dzieciom. Partnerzy: Festiwal książki „Kalėdų sala”, Instytut Języka Litewskiego.
Projekt sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, w ramach programu dotacyjnego IAM „Kulturalne pomosty”.

27 listopad

Wystawa „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”

AM_stendas_1710x2090_1023_01-1

Wystawa „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”
27 listopada 2018 r. – 24 lutego 2019 r., Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich (Pl. Katedros 4, Wilno)
Otwarcie wystawy: 27.11.2018 r., godz. 18.00 

Wystawa Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz jest szczególnym projektem, mającym na celu uaktualnienie więzi historycznych i kulturowych, podkreślenie wspólnego dziedzictwa Litwy i Polski, które w 2018 roku obchodzą 100-lecie odrodzenia państwowości. Wybrane arcydzieło – Pan Tadeusz – wieszcza narodowego Adama Mickiewicza jest najbardziej wyrazistym odzwierciedleniem epoki dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a zarazem spójnikiem łączącym to nieistniejące państwo z teraźniejszymi, powstałymi na początku wieku XX – Litwą, Polską, Ukrainą i Białorusią. Dlatego projekt, którego treść prowokuje do przemyślenia pojęć państwowości, tożsamości i pochodzenia, doskonale sprawdzi się w roku jubileuszowym, a wystawa pozwoli godnie go zaprezentować. Ekspozycja jest zaplanowana w Centrum wystaw czasowych Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Przestrzeń ekspozycyjna to ok. 500 m. kw. Wystawa przedstawia ponad 250 unikalnych i typologicznie różnych eksponatów ze zbiorów około 30 instytucji Polski i Litwy (muzeów, bibliotek, archiwów, prywatnych kolekcji itp.). Wystawę Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz uzupełnia szeroka oferta wydarzeń towarzyszących -  kulturalnych, naukowych oraz edukacyjnych.

Patronat honorowy nad wystawą sprawują:
Prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki oraz Premier RL Saulius Skvernelis
Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego RP Piotr Gliński oraz minister kultury RL Liana Ruokytė-Jonsson

Główni organizatorzy: Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich, Zakład Narodowy im. Ossolińkich (Wrocław), Muzeum Pana Tadeusza (Wrocław), Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Adama Mickiewicza (Warszawa), Instytut Polski w Wilnie.