5 gruodžio

Tarptautinė mokslinė konferencija „Be emocijų. Lenkų-lietuvių dialogas apie Józefa Piłsudskį”

BE-EMOCIJU_plakatas-LT-PL

Tarptautinė mokslinė konferencija „Be emocijų. Lenkų-lietuvių dialogas apie Józefa Piłsudskį”
Gruodžio 5-6 d., Vilniaus rotušė (Didžioji g. 2) 

Dvidešimt keturi istorikai, kalbotyrininkai, politologai ir publicistai iš Lietuvos ir Lenkijos š.m.  gruodžio 5-6 dienomis Vilniuje diskutuos apie Józefą Piłsudskį tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Be emocijų. Lenkų ir lietuvių dialogas apie Józefą Piłsudskį“. Lenkijos instituto Vilniuje, Lenkijos tautos atminties instituto, Lietuvos istorijos instituto ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto iniciatyva rengiamos konferencijos tikslas – racionaliai, pagrįstai ir nesivadovaujant emocijomis pristatyti Józefo Piłsudskio asmenybę lenkų ir lietuvių santykių kontekste, atskleisti jo ryšius su Lietuva bei parodyti skirtingus jo veiklos aspektus. Tai ir forumas diskutuoti apie Piłsudskio vaidmenį kuriant naują tarpukario Europą. 2017 m. sukanka 150 metų nuo Józefo Piłsudskio gimimo. Per pastaruosius keliasdešimt metų Piłsudskio asmenybė bei jo vaidmuo lenkų ir lietuvių santykiuose apaugo mitais, nesusipratimais, kaltinimais ir neigiamomis emocijomis. Maršalka nevienareikšmiškai vertinamas ne vien lietuvių, bet ir lenkų. Viena vertus, Piłsudskis pristatomas kaip Lenkijos nepriklausomybės tėvas, iškilus vadas, strategas ir Europos gynėjas nuo bolševikų revoliucijos, kita vertus, – kaip autoritarinis politikas, susidorodavęs su politiniais priešininkais, lietuvių valstybingumo „priešas“, atsakingas už tai, kad tarpukaryje Lietuva prarado Vilnių. Prieštaringai šio iškilaus vado veikla vertinama dar ir dėl to, kadangi Piłsudskio pavardė praktiškai nefigūruoja lietuvių istoriniame, politiniame ir žiniasklaidos diskurse. O jei ir pasirodo, dažniausiai apie ją diskutuojama remiantis emocijomis, o ne pagrįstais istoriniais faktais.
Konferencijoje, kuri prasidės 2017 m. gruodžio 5 d. 10:30 val. Vilniaus rotušėje, dalyvaus lietuvių ir lenkų ekspertai, mokslininkai, tiriantys Józefo Piłsudskio asmenybę ir įvairius jo veiklos aspektus. Daug dėmesio bus skiriama Lietuvos ir Lenkijos santykiams Piłsudskio laikais, taip pat – platesniam geopolitiniam anuometinės Europos kontekstui. Konferenciją atidarys Lenkijos Respublikos ambasadorė Lietuvoje Urszula Doroszewska, Lenkijos tautos atminties instituto pirmininkas Jarosław Szarek, Lietuvos istorijos instituto direktorius Rimantas Miknys ir Lenkijos instituto Vilniuje direktorius Marcin Łapczyński. Dviejų dienų diskusiją vainikuos debatai „Ar įmanomas lenkų ir lietuvių dialogas Piłsudskio tema“, kuriuose dalyvaus: Alfredas Bumblauskas, Rimvydas Miknys, Andrzej Nowak, Włodzimierz Suleja, Tomas Venclova, Jan J. Kasprzyk ir kt. Debatą moderuos Alvydas Nikžentaitis. Konferencija lietuvių ir lenkų kalbomis su vertimu.

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/events/1592005204170885/

Organizatoriai: Lenkijos tautos atminties institutas, Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas,  Lenkijos institutas Vilniuje.

Partneriai: Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje, Lenkų mokslo akademijos Istorijos institutas, Lenkijos karo veteranų ir represuotų asmenų paramos biuras, Vilniaus rotušė, Józefo Piłsudskio muziejus Sulejuveke.

Informaciniai partneriai: Lietuvos radijas ir televizija, Lenkijos radijas užsieniui (Polskie Radio dla Zagranicy), Radijas „Znad Wilii“, dienraštis „Kurier Wileński“, portalai: Dzieje. pl,  ZW.lt, Wilnoteka.lt, 15 min, DELFI.

8 gruodžio

Menas ir sportas. Lenkų pasiekimai sporto tematikos mene

sport-mm

Menas ir sportas. Lenkų pasiekimai sporto tematikos mene

8 Gruodžio 8 d., 17.00 val., Lenkijos institutas Vilniuje (Didžioji 23,Vilnius)

Gruodžio 8 d. Lenkijos institute Vilniuje vyks susitikimas, skirtas lenkų meniniams ir literatūros pasiekimams sporto srityje bei Lenkijos indėliui populiarinant olimpines idėjas ir fizinės bei dvasinės kultūros sąsajas. Nuo literatūros gyvavimo pradžios joje aptinkami sportiniai motyvai. Apie sportą rašė romantikai, pozityvizmo ir Jaunosios Lenkijos atstovai. Atkurtoje Lenkijoje fizinė kultūra tapo populiaria literatūros ir vizualiųjų menu tema. Meno konkursai papildė sporto varžybas olimpinių žaidynių metu nuo seniausių laikų iki pat 1948 m. Lenkų kūrėjai žaidynėse pelnė ne vieną medalį, o Tarptautiniam olimpiniam komitetui susiaurinus varžybas iki grynai sporto disciplinų, Lenkijos olimpinis komitetas įsteigė menininkams kas ketverius metus teikiamus Olimpinių laurų apdovanojimus. Lenkijos olimpinė bendruomenė vykdo kultūrinę edukacinę veiklą bei spausdina lenkiškas ir tarptautines leidinių serijas sporto literatūros tema. Visas šias veiklas ir pasiekimus pristatys LI direktoriaus pavaduotojas, ilgametis olimpinio judėjimo veikėjas Paweł Krupka. Multimedijos prezentaciją papildys senosios ir šiuolaikinės lenkų poezijos sporto tema skaitymai. Kūrinius pristatys Lenkų teatro studijos Vilniuje artistai. Lietuvos lenkų harcerių sąjungos skautai pardavinės knygas sporto tematika. Visos už knygas surinktos lėšos bus paaukotos Vilniaus pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisui.

Susitikimas vyks lenkų kalba. Įėjimas laisvas.

14 gruodžio

Liudviko Zamenhofo metai Lietuvoje

??????????????????????????????????????????????????

Liudviko Zamenhofo metai Lietuvoje

Gruodžio 14 d., 13 val., Veisiejų krašto muziejus (Vytauto g. 47, Veisiejai) 

Lenkijos institutas Vilniuje kartu su Lietuvos esperantininkų sąjunga iškilmingai užbaigs Liudviko Zamenhofo metams Lietuvoje skirtus renginius. Tądien Veisiejų, miestelio, kuriame Zamenhohas pradėjo dirbti gydytoju, krašto muziejuje vyks paskaita apie Zamenhofo gyvenimą ir kūrybą bei dirbtuvės „Susitikimas su esperanto“. Po renginio bus padėtos gėles prie L.Zamenhofo atminimo lentos bei paminklo. Lenkijos instituto Vilniuje iniciatyva, minint Zamenhofo metus Lietuvoje, paroda „Liudvikas Zamenhofas – esparanto kalbos kūrėjas“ jau 3 kartus eksponuota Vilniuje ir Kaune, taip pat vyko vaikams bei suaugusiems skirti esperanto kalbos užsiėmimai. Šiuo metu paroda eksponuojama ir iki 2018 m. sausio 6 d. bus atvira lankytojams Kauno miesto rotušėje (Rotušės a. 15).

LIUDVIKAS LAZARIS ZAMENHOFAS gimė 1859 m. gruodžio 15 d. Balstogėje. Žinomą esperanto kalbos kūrėją taip pat siejo ryšiai su Lietuva. Gydytojo praktiką 1885 m. pradėjo Veisiejų miestelyje. Čia parengė medžiagą savo sukurtos kalbos vadovėliui. Išleisti vadovėlį Zamenhofui pavyko tik 1887 metais ir tik dėl pažinties su būsima žmona, iš Kauno kilusia Klara Zilbernik, kurios tėvas Aleksandras finansavo knygos leidimą. 2017-uosius UNESCO paskelbė Liudviko Zamenhofo metais. 2014 metais Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija esperanto kalbą įtraukė į nacionalinį nematerialiojo kultūros paveldo sąrašą.

Įėjimas į visus renginius laisvas.

Organizatoriai: Lenkijos institutas Vilniuje, Lietuvos esperantininkų sąjunga, Veisiejų krašto muziejus

19 gruodžio

Konstantino Sirvydo „Punktų sakymų“ kritinio leidimo „Europos homiletikos tradicijų sklaida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ pristatymas

Szyrwid

Konstantino Sirvydo „Punktų sakymų“ kritinio leidimo „Europos homiletikos tradicijų sklaida Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėjepristatymas

Gruodžio 19 d., 18 val., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (Katedros a. 4, Vilnius)

Kritinį leidimą pristatys ir naujais atradimais su visuomene dalinsis jo rengėjos doc. dr. Virginija Vasiliauskienė ir prof. dr. Kristina Rutkovska, diskusijoje dalyvaus prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia, prof. dr. Paulius Subačius. Renginį moderuos doc. dr. Darius Kuolys. Skambės senoji muzika, dalyvaus senovinio šokio ansamblis PUELLI VILNENSES.
Konstantinas Sirvydas (1579-1631) – jėzuitas, pamokslininkas, katalikų teologas, leksikografas, lietuvių kalbos žodyno ir gramatikos autorius. 1629 m. išleido savo didžiausią darbą „Trijų kalbų žodynas“ (Dictionarium trium linguarum). Tai lenkų-lotynų-lietuvių kalbų žodynas. Tais pačiais metais išleido  pamokslų rinkinį lietuvių ir lenkų kalbomis „Punktai sakymų nuo Advento iki Gavėnios“. K. Sirvydas buvo literatūrinės ir teologinės lietuvių kalbos kūrėjas.

Įėjimas su kvietimais. Daugiau informacijos: www.valdovurumai.lt

Organizatorius: Lietuvių kalbos institutas
Partneriai: Lenkijos institutas Vilniuje, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

29 sausio

DISKUSIJA: KAIP KALBĖTI APIE ATMINTĮ

Kaip kalbeti apie atminti

DISKUSIJA: KAIP KALBĖTI APIE ATMINTĮ

Minint Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena, Lenkijos institutas Vilniuje ir Vilniaus žydų viešoji biblioteka kviečia į diskusiją „Kaip kalbėti apie atmintį“, kurioje dalyvaus lenkų etnologas, ilgametis Tarnowo apskrities muziejaus direktorius, projektų, skirtų sudėtingai istorijai atminti, iniciatorius Adam Bartosz ir pedagogas, visuomenininkas, daugiakultūrės Lietuvos atminties puoselėtojas Vytautas Toleikis.

Holokausto istorijos mokymas reikalauja didelio jautrumo ir gilaus suvokimo apie šio reiškinio sudėtingumą. Tai nėra vien datos, aukų skaičiai ar koncentracijos stovyklų pavadinimai. Svarbu yra puoselėti aukų atminimą, o dar svarbiau – ugdyti jaunąją kartą mokytis iš skaudžios istorinės praeities, kad ji niekada nepasikartotų, kad viešojoje erdvėje, diskusijose būtų išvengta vadinamųjų „klaidingų atminties kodų“ vartojimo.

Sovietmečio sąlygų suformuotas atitinkamas „užmaršties diskursas” nebėra aktualus nūdienos realijose. Šiuolaikinės visuomenės dinamika skatina mus klausti ir domėtis istorija bei kvestionuoti nusistovėjusias tiesas. Kur ir kaip rasti patikimus šaltinius, kokiomis didaktinėmis ir kitomis medžiagomis naudotis, kalbantis su jaunimu sudėtingomis Holokausto temomis? Kaip užkirsti kelią ksenofobinių ar rasistinių pažiūrų formavimuisi? Diskusijoje taip pat bus kalbama apie tai, kaip yra kuriama kolektyvinė atmintis, kaip ji išsaugoma Lietuvoje, Lenkijoje ir kitose Europos šalyse.

Diskusija vyks sausio 29 d. 18 val. Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje (Gedimino pr. 24, Vilnius) Įėjimas laisvas. Renginys vyks lietuvių ir lenkų kalba su vertimu.

Renginio svečiai:

Adam Bartosz – etnologas ir muziejininkas, ilgametis Tarnowo apskrities muziejaus (Lenkija) direktorius, pripažintas romų ir žydų istorijos bei kultūros žinovas, savo veikla išpopuliarinęs domėjimąsi šia tematika visoje Lenkijoje. Keliasdešimties straipsnių žydų istorijos tematika, knygų „Tarnowskie judaica“ (1992), „Żydowskim szlakiem po Tarnowie“ (2000, 2002) autorius. Aktyvus įvairių organizacijų dalyvis: Tarnovo romų draugijos sekretorius, Žydų paveldo objektų saugojimo komiteto pirmininkas (nuo 1990), Małopolska regiono muziejų asociacijos iniciatorius ir pirmininkas (2005-2009) ir kt. Įdomių ir vertingų kultūros, meno sklaidos projektų (tokių kaip „Tarptautinis romų atminties taboras“, „Romų vaikai muziejuje“, „Galicijos žydų atminties dienos“) iniciatorius ir organizatorius. 2002 m. už Atminties taboro iniciatyvą pagerbtas Lenkijos Respublikos kultūros ir meno ministro diplomu.

Vytautas Toleikis – pedagogas, kultūrininkas, eseistas, bibliofilas, visuomenininkas, daugiakultūrės Lietuvos atminties puoselėtojas, daugybės kultūros ir atminties projektų, skirtų žydų, romų ir kitų tautinių bendruomenių atminčiai puoselėti, iniciatorius. Nuo 2012 m. vykdė edukacinį projektą „Lietuva Izraelyje“, su režisieriumi Vaidotu Reivyčiu 2014 m. sukūrė to paties pavadinimo edukacinį filmą. Rašo lietuvių-žydų santykių, Lietuvos žydų kultūrinio paveldo klausimais. Šiuo metu dirba Šv. Kristoforo gimnazijoje.

29 sausio

Holokaustą išgyvenusio romų berniuko istorija – knygos „Esu Karolis“ pristatyme

Karolis_Ilustracja 1

Sausio 29-ąją, minint Tarptautinę holokausto aukų atminimo dieną, Lenkijos institutas Vilniuje kartu su Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kviečia į Natalios Gancarz knygos „Esu Karolis“ pristatymą.

„Esu Karolis“ (originalus pavadinimas „Mietek na wojnie“) – tai Natalios Gancarz parašyta ir iliustratorės Dianos Karpowicz meniškai apipavidalinta knyga, pasakojanti apie romų gyvenimą Auschwitz-Birkenau nacių koncentracijos stovykloje mažo berniuko akimis. Tai romų berniuko, labiausiai norėjusio išgyventi karą, istorija. Pagrindinis herojus pasakoja apie savo kasdienybę – skausmą, išsiskyrimą, liūdesį ir apie tai, kad net koncentracijos stovyklos sąlygomis vaikai lieka vaikais – net ir čia jie ieško nuotykių ir žaidžia.

„Esu Karolis“ – vaikams skirta knyga. Be abejo, joje apstu sukrečiančių momentų, bet taip pat yra ir vilties. Apie prievartą iš nekaltų aukų perspektyvos pasakojanti knyga verčia susimąstyti ir vaikus, ir suaugusius. Knygą lietuvių k. išleista Lenkijos instituto Vilniuje bei Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastangomis. Knyga bus nemokamai platinama mokyklose visoje Lietuvoje.

Auchwitz II-Birkenau stovykloje vokiečių įsteigta vadinamoji čigonų šeimų stovykla (Zigeunerfamilienlager) buvo likviduota 1944-ųjų naktį iš rugpjūčio 2 į 3 d. Dujų kamerose tuomet buvo nužudyti beveik 3 tūkstančiai paskutinių romų stovyklos kalinių: vaikų, moterų ir vyrų. Iš viso Auschwitz-Birkenau stovykloje kalėjo apie 23 tūkstančiai romų, deportuotų iš 14 šalių. Iš jų per 20 tūkstančių mirė nuo bado, ligų arba buvo nužudyti. Per II pasaulinį karą iš viso žuvo daugiau nei 500 tūkstančių romų.

Natalia Gancarz – lenkų etnologė, romų kultūros tyrinėtoja, rašytoja, scenaristė, dizainerė. Krokuvos Jogailos universiteto Literatūros ir meno studijų absolventė. „Studia Romologica“ redakcijos sekretorė, mokslinių publikacijų, taip pat eilėraščių ir prozos autorė. Jos knyga „Smakowanie Podgóry“ XVII festivalyje „Galicijos literatūros ruduo“ pripažinta geriausiu 2007 m. poezijos debiutu. 2011 m. išleido eiliuotą abėcėlę romų vaikams „Romano Abecadło“. Terapinių pasakų autorė. Be rašymo užsiima edukacinių priemonių kūrimu.

Knygos pristatymas vyks sausio 29 d. 12 val. 30 min. Tautinių mažumų departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Raugyklos g. 25, Vilniuje. Knygą pristatys jos autorė Natalia Gancarz, iliustracijų autorė Diana Karpowicz, žymus lenkų romologas dr. Adam Bartosz, viena pirmųjų romų kultūros Lietuvoje tyrinėtojų, antropologė Aušra Simoniukštytė. Susitikime taip pat dalyvaus Tautinių mažumų departamento direktorė Vida Montvydaitė ir Lenkijos instituto Vilniuje direktorius, Lenkijos ambasados patarėjas Marcin Łapczyński.

1 vasario

„Gražuolė ir pabaisa“ – Stanisławo Ignacy Witkiewicziaus-Witkacy (1885–1939) fotografijų paroda

Witkacy

„Gražuolė ir pabaisa“  – Stanisławo Ignacy Witkiewicziaus-Witkacy (1885–1939) fotografijų paroda

Vasario 1 d. ­– kovo 17 d., Šiaulių dailės galerija (Vilniaus g. 245, Šiauliai)

Paroda, skirta vienam garsiausių XX a. I pusės lenkų menininkų – dramaturgui, tapytojui, filosofui ir fotografui Stanisławui Ignacy Witkiewicziui-Witkacy (1885–1939). Parodoje – devyniolika unikalių fotografijų iš Stefano Okołowicziaus kolekcijos, didesnė jų dalis daryta paties menininko. Atspauduose – įdomios ir reikšmingos XX a. I pusės meninio gyvenimo asmenybės: Józefo Głogowskio, Władysławo Jano Grabskio, Tadeuszo Langierio daryti menininko portretai, paties Witkacy autoportretai bei tėvo, sesers, Janinos Illukiewicz, rašytojo ir dailininko Bruno Schulzo (1892–1942), pianisto Arthuro Rubinsteino (1887–1982), vieno garsiausių Lenkijos antropologų Bronisławo Malinowskio (1884–1942), artimo Witkacy bičiulio, nuotraukos. Witkacy tėvai gimė Lietuvoje: Stanisławas Witkiewiczius – Pašiaušės dvare netoli Šiaulių, Maria Pietrzkiewiczówna – Tryškiuose, jo tėvas Stanisławas Witkiewiczius – žinomas XIX a. pabaigos – XX a. pradžios tapytojas, dailės kritikas ir architektas. Witkacy – iki šiol reikšminga asmenybė ne tik Lenkijos, bei ir viso pasaulio kultūrai. Jis gimė 1885 m. vasario 24 d. Varšuvoje, o 1939-ųjų rugsėjo 18-ąją, išgirdęs apie Raudonosios armijos įžengimą į Lenkiją, nusižudė.  Jis mokėsi Krokuvos dailės akademijoje, dalyvavo dailės parodose, buvo vienas svarbiausių dailininkų grupės „Formistai“ ideologų, domėjosi estetika, meno teorija, psichoanalize (žinomiausi veikalai – „Estetikos eskizai“, „Teatras. Įvadas į Grynosios Formos teoriją teatre).Paroda veiks iki kovo 17 d.

Organizatoriai: Lenkijos institutas Vilniuje, Lietuvos dailės muziejus, Trieste Contemporanea, Artspace, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, meno kultūros žurnalas “Krantai”, Šiaulių dailės galerija.

2 vasario

Krzysztofo Hejke (Lenkija) paroda „Paskutiniai mano sutikti Europos dreviniai bitininkai” Merkinėje

MERKINE-BITININKAI-14 val.

Krzysztofo Hejke (Lenkija) paroda „Paskutiniai mano sutikti Europos dreviniai bitininkai” Merkinėje
 Vasario 2 d. – kovo 26 d., Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centre Merkinėje (Vilniaus g. 3, Merkinė, Varėnos r.)
Parodos atidarymas: vasario 2 d., 14 val.

Lenkijos institutas Vilniuje kartu su Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija ir Lenkijos drevinės bitininkystės brolija kviečia į Krzysztofo Hejke fotografijų parodos „Paskutiniai mano sutikti Europos dreviniai bitininkai” atidarymą Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centre Merkinėje. Renginyje dalyvaus drevininkai iš Lenkijos drevinės bitininkystės brolijos, dainuos jaunimo klubas „Kukumbalis“. Parodoje nepaprastai įdomiai ir įtaigiai pasakojama apie nykstančią Lenkijos, Lietuvos ir Baltarusijos žemių tradiciją bei apie seniausią bitininkystės rūšį – drevinę bitininkystę, kuomet bitės buvo laikomos išskaptuotose medžių drevėse. Ekspoziciją sudaro didelio formato Krzysztofo Hejke darytos fotografijos. Projekto idėja – išsaugoti atmintį apie paskutinius tradicinės bitininkystės entuziastus bei parodyti jaunųjų jų pasekėjų veiklą, populiarinant vadinamąją neodrevinę bitininkystę ir paskutiniu metu madingą miesto bitininkystę. Prof. Krzysztof Hejke  – vertinamas lenkų fotografas, operatorius, Lodzės kino mokyklos dėstytojas, keliautojas, kelionių į kalnus dokumentininkas. Savo darbus yra eksponavęs per 140 asmeninių parodų Lenkijoje ir už jos ribų. Pastaruosius keliolika metų keliavo po Vidurio ir Rytų Europą, rinkdamas informaciją ir fotografuodamas drevinės bitininkystės entuziastus, gyvenančius Lenkijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje. Paroda veiks iki kovo 26 dienos. Įėjimas nemokamas.

Organizatoriai: Lenkijos institutas Vilniuje, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Lenkijos drevinės bitininkystės brolija; Globėja: Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerija

8 vasario

LENKIJA Tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje “STUDIJOS 2018” Vilniuje (stendas Nr. 3.15)

FB_1920x1080_2

LENKIJA Tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje “STUDIJOS 2018” Vilniuje (stendas Nr. 3.15)

Vasario 8-10 d., Lietuvos parodų centras „Litexpo” (Laisvės pr. 5, Vilnius)

 

Jau tradiciškai Lenkijos institutas Vilniuje kartu su Lenkijos nacionaline akademinių mainų agentūra NAWA organizuoja Lenkijos stendą tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo mugėje „STUDIJOS 2018“ Vilniuje. Šių metų kampanijos, reklamuojančios studijas Lenkijos aukštosiose mokyklose,

šūkis tai „Studijos Lenkijoje – ranka pasiekiama sėkmė“. Stende savo studijų programas, be kitų,  pristatys Krokuvos Jogailos universiteto, Varšuvos žemės ūkio universiteto, Poznanės ekonomikos universiteto, Krokuvos kalnakasybos ir metalurgijos akademija. Dalyvavimas mugėje yra ilgalaikės Lenkijos instituto Vilniuje kampanijos, kurios tikslas – populiarinti lenkų mokslą ir aukštojo mokslo studijas Lietuvoje, dalis. Šių metų kampanija: plakatai Vilniaus gatvėse, jaunimui skirtuose periodiniuose leidiniuose bei interneto svetainėse, akcentuoja ne tik aukščiausią pasaulinį Lenkijos universitetų lygį, bet ir geografinį bei kultūrinį mūsų valstybių artumą. Lenkijos aukštojo mokslo įstaigos siūlo per 600 skirtingų studijų programų, dėstomų ne tik lenkų, bet ir anglų bei kitomis užsienio kalbomis. Studentų laukia labai patraukli, įvairiausius interesus tenkinanti švietimo sistema, atitinkanti aukštus Europos švietimo standartus. Iš kitų šalių į Lenkiją studijuoti atvykstantys jaunuoliai gali rinktis mediciną, biotechnologijas, kompiuterinių žaidimų projektavimą, meno, ekonomikos disciplinas ir daugelį kitų studijų krypčių. Lenkijos universitetai yra lygiaverčiai konkurentai pasaulyje pripažintiems švietimo centrams. Studijų Lenkijoje baigimo diplomas pripažįstamas ne tik visoje Europoje, bet ir daugelyje kitų pasaulio valstybių.  Mokymosi, žinių ir karjeros planavimo mugė „STUDIJOS 2018” vyks vasario 8-10 dienomis Lietuvos parodų centre „Litexpo” (Laisvės pr. 5, Vilnius). Lenkijos stendas Nr. 3.15 įrengtas 3 salėje. Stendo atidarymas įvyks vasario 8 d., 12 val. Jame dalyvaus Lenkijos ambasadorė Lietuvoje Urszula Doroszewska bei Lenkijos instituto direktorius Marcin Łapczyński. Be to vasario 8 d. (ketvirtadienį) 15 val. Lenkų kultūros namuose vyks susitikimas lenkiškų Lietuvos mokyklų absolventams, besidomintiems studijomis Lenkijoje.

Organizatoriai: Lenkijos institutas Vilniuje, Lenkijos Respublikos mokslo ir aukštojo mokslo studijų ministerija, Lenkijos nacionalinė akademinių mainų agentūra NAWA

12 vasario

Paroda „Maksymilian Maria Kolbe. 1894-1941”

Kolbe

Paroda „Maksymilian Maria Kolbe. 1894-1941”
Vasario 12 d. – kovo 6 d., Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia (Bažnyčios g. 1, Rūdiškės)

Lenkijos instituto ir Lenkijos tautos atminties instituto paroda parengta iš nuotraukų saugomų pranciškonų ordino Nepokalianove archyvo, bendradarbiaujant su Balstogės arkivyskupijos „Nekaltosios riteris” draugija. Parodoje pasakojama tragiška tėvo Rajmundo Kolbės (Maksimilijono Marijos Kolbės) istorija – pranciškono, misionierio, draugijos „Nekaltosios riteris” (Militia Immaculata) įkūrėjo ir pranciškonų vienuolyno Nepokalianove statytojo. Vokiečiams okupavus Lenkiją pranciškonų vienuolynas buvo uždarytas. Po kelių areštų 1941 m. gegužės 28 d. Kolbė buvo nusiųstas į nacių koncentracinę stovyklą Aušvice. Čia savanoriškai pasiaukojo bado mirčiai vietoj kito kalinio Franciszeko Gajowniczeko. 1982 m. spalio 10 d. Šv. Petro aikštėje Vatikane, popiežius Jonas Paulius II paskelbė tėvą Rajmundą Kolbę šventuoju.

Organizatoriai: Lenkijos institutas Vilniuje, Tautos atminties instituto Balstogės edukacijos biuras, Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies parapija